Werbung
 Übersetzung für 'теорија' von Serbisch nach Deutsch
теорија {ж}Theorie {f}
теорија {ж} контроле капије болаGate-Control-Theory {f}
ungeprüft теорија контроле капије бола {ж}Kontrollschrankentheorie {f}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Дао је фундаменталне доприносе на подручјима као што су теорија друштвеног избора, теорија опште равнотеже, економика информација и теорија привредног раста.
 • Постоји велики број социјалних теорија.
 • До сада су описане три теорије о формирању асцита: теорија испод траженог ниво, теорија прелива, и теорија вазодилатације периферних артерија.
 • Изнето је више теорија "(теорија кристализације, теорија матрикса и теорија инхибитора кристализације)" које полазе од чињенице да је мокраћа засићени раствор, који се може разликовати у погледу чиниоца који у њој започињу процес стварања камена.
 • Постоји већи број теорија о узроцима премора: "теорија исцрпљивања, теорија токсина, теорија активације, итд " .

 • Садашњи кандидати за теорију свега су теорија струна, М теорија, и квантна гравитација петљи.
 • Математичка логика се често дели у следеће подобласти: теорија скупова, теорија модела, теорија рекурзије, теорија доказа и конструктивна математика.
 • Овај проблем се природно јавља када је теорија дефинисана као скуп логичких последица фиксираног скупа аксиома.
 • Кинетичка теорија гасова (у литератури често и молекуларно-кинетичка теорија, или само кинетичка теорија) је теорија настала у 19.
 • Теорија везаности или теорија привржености (ен. ...

 • Негови научни радови су били из области: Обичне и парцијалне диференцијалне једначине, Теорија функционалних једначина, Аналитичке неједнакости, Геомеријске неједнакости, Теорија матрица и теорија апроксимација.
 • Функционална теорија образовања је најважнија теорија.Емил Диркем сматра да је функционална теорија образовања преставља мост између појединца и друштва.
 • Поред теорије моралног реализма, морални универзализам укључује и друге когнитивистичке моралне теорије, као што су субјективистичка теорија идеалног посматрача и теорија божанствене команде, као и некогнитивистичка морална теорија универзалног перспективизма.
 • Према принципу преписке, нова научна теорија треба да репродукује резултате старијих, добро успостављених теорија у оним доменима на којима раде старе теорије.
 • Научни интереси професора Варићака били су теорија равних линија, теорија функција, теорија релативности и математичко-педагошка проблематика.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!