Werbung
 Übersetzung für 'теоријски' von Serbisch nach Deutsch
теоријски {adj} {adv}theoretisch
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'теоријски' von Serbisch nach Deutsch

теоријски {adj} {adv}
theoretisch
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Написао је теоријски рад "Структурализам у теорији савременог живописа", Висока школа СПЦ за уметности и консервацију, Живопис 8, Београд 2014.
 • Лоренс Максвел Краус (рођен 27. маја 1954.) је амерички теоријски физичар, космолог и популаризатор науке.
 • Иако се у класичном приступу честице теоријски увек могу разликовати и неједнозначност описа може бити последица једино због недовољне прецизности експерименталног приступа, у квантно-механичком приступу неразличивост постоји и теоријски, што је дозвољено због релација неодређености кад се услед велике прецизности једне променљиве, друга одговарајућа променљива све мање може одредити.
 • У следећем сегменту ће бити укратко описани најбитнији теоријски аспекти стандардног модела.
 • ... април 1955) био је теоријски физичар, један од највећих умова и најзначајнијих личности у историји света.

 • године изражавали су нејасне сумње о могућности да до распада долази због тунел ефекта што је теоријски описао тек Џорџ Гамов, 1929.
 • године положила су само 43 кандидата, али су они који су то учинили касније постали прилично запажени теоријски физичари.
 • Током 20. века појавили су се бројни клинички и теоријски модели психоанализе.
 • Пошто је жељен ефект тешкоћа израчунавања, теоријски се бирају алгоритам и ниво тежине, а на основу тога се бира одговарајућа дужина кључа.
 • Најједноставнији теоријски модели за полимере су идеални ланци.

 • ... јун 1928) руски је теоријски физичар и нобеловац чија је главна област интересовања физика кондензоване материје.
 • ... септембар 1981) био је јапански теоријски физичар и први Јапанац добитник Нобелове награде.
 • Резултат овог проучавања је био теоријски модел посматраних реакција.
 • За финансијско извештавање постоји концептуални оквир који треба да прате рачуноводствени стандарди као опште прихваћени теоријски принципи у области рачуноводства.
 • ... јануар 1961) био је аустријски теоријски физичар.

 • Образовни и теоријски рад Савез негује у облику "Едукативне комуне", која носи име прогресивне професорке Љиљане Богеове Седлар.
 • године, иако је суперпроводност пронађена и у другим материјалима, ефекат је теоријски био објашњен преко феноменолошких теорија, а није било познато како микроскопски долази до ефекта.
 • Други извештаји тврде да је теоријски максимална ефикасност између 80%-94%.
 • Оријентација храма је теоријски исток-запад, у пракси управно на Нил.
 • Жил Анри Поенкаре ([...]; Нанси, 29. април 1854 — Париз, 17. јул 1912) је био француски математичар и теоријски физичар.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!