Werbung
 Übersetzung für 'тераса' von Serbisch nach Deutsch
тераса {ж}Terrasse {f}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'тераса' von Serbisch nach Deutsch

тераса {ж}
Terrasse {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Језерски облици у Понишављу сачувани су само местимично у траговима, као серија абразионих тераса на ободу њених котлине и на висинама изнад 570 m, односно 600 m.
 • Језерски облици у Пиротској котлини сачувани су само местимично у траговима, као серија абразионих тераса на ободу котлине и на висинама изнад 570 m, односно 600 m.
 • У дворцу се налази Мађарска национална галерија, Музеј историје Будимпеште, те затворена дворишта и тераса која га повезује с Рибарским бастионом, тераса са које се пружа поглед преко Дунава на Пешту.
 • На југу се налази мали храм Нандин (Шивин хумак), а према западу води низ степеница до виших тераса између којих су стајале скулптуре митског краља Каматха, легендарног градитеља храма.
 • Флувијални ерозиони облици су: речно корито, речна долина, речна тераса, флувијални под, флувијална површ, итд.

 • У квартарним седиментима дуж Саве изграђена је речна тераса (флувијални облик рељефа).
 • У близини бастиона налази се видиковац-тераса са много степеница и стаза за шетњу.
 • На спрату се налази велика тераса с погледом на улицу.
 • Ресторан Калемегданска тераса се налази у склопу калемегданске тврђаве, на Калемегдану, у близини цркве Ружица.
 • Земљиште на којем је изграђена Карлтон Хаус тераса некада је било део терена палате Светог Јакова, познате као „Краљевски врт“ и „Пустиња“.

 • На десном крилу зграде налази се тераса у јонском стилу, и од улице је одвојена оградом од кованог гвожђа.
 • Колски улаз - портик је у ствари, тераса која надкрива улаз са равним централним степеништем.
 • Велика тераса на Палићу је централна грађевина некадашње бање и представља непокретно културно добро као споменик културе.
 • Велика тераса која се простире испред павиљона до границе грудобрана, поплочана је тавела плочама у форми опеке.
 • Најстарија тераса је уједно и највиша тераса поља.

 • Нижа (алувијална) речна тераса констатована је са леве стране Дунава, између Бачке Паланке и Новог Сада.
 • Окренуту према улици, зграду краси тераса на спрату зграде са оградом од украсних чамових дашчица.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!