Werbung
 Übersetzung für 'уже' von Serbisch nach Deutsch
уже {ср}Seil {n}
(дебело) уже {ср}Tau {n} [Seil]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'уже' von Serbisch nach Deutsch

Werbung
уже {ср}
Seil {n}

(дебело) уже {ср}
Tau {n} [Seil]
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Офталмоскопски налаз на том подручју карактеришу: уже артерије, макула се издваја црвеном бојом у едематозна делу у коме долази до функционалног испада.
 • Сви чланови уже Палов породице, осим једног, њих 30, убијени су у холокаусту.
 • Била је ментор у изради седам радова из уже специјализације, 12 магистарских теза и 16 докторских дисертација.
 • Такође га зову и "Паиз", иако се тај назив више односи на уже, старије градско језгро.
 • Са старењем зенице постају све уже.

 • Механичка предност чекрка може се повећати заменом фиксних и покретних блокова тако да је уже причвршћено за покретни блок и уже се повлачи у правцу подигнутог терета.
 • Службени пасош може се издати и члану уже породице службеног лица коме је издат такав пасош, који с њим живи у заједничком домаћинству и с њим путује у иностранство или борави у иностранству.
 • Постоје уже и шире схватање геополитике.
 • Лиценску керамику карактеришу керамичке посуде украшене утискивањем врпце, односно нити обмотане око штапића или уже текстилне траке у непечену глину.
 • У физичкој хемији и науци о материјалима, „хомоген” уже описује супстанце и смеше које су у једној фази.

 • До насеља и његове уже околине се јавним градским превозом који обезбеђује ГСП Београд може стићи многобројним аутобуским и трамвајским линијама.
 • У овом периоду долази до перманентне измене наставних планова изазване објективном потребом уже специјализације, односно увођења нових наставних садржаја.
 • Очување економске моћи међу најближим сродницима је такође узроковало затварање у уже сродничке групе- ендогамију.
 • Ергела Љубичево је једина државна ергела у Србији и најстарија на територији уже Србије.
 • То је низ вредности у физичкој животној средини, друштвеној и уже културној.

 • У међувремену, Улрик и Од бацају уже до прозора зграде у којој је Сем тако да могу да се крећу између зграде са собама и зграде природних наука и да је спасу.
 • Група се дели на две уже подгрупе, амами-окинавску са (8) језика и сакишимску са (3) језика.
 • ... Николић; Обреновац, 1961) професор је на Технолошко-металуршком факултету у Београду, за уже научне области Економске науке и Индустријски менаџмент.
 • Чвор је сплет или задевљање које настаје када се делови нечега савитљивог (конца, ужета, жице и сл.) чврсто вежу или замрсе на једном месту.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!