Werbung
 Übersetzung für 'уколико' von Serbisch nach Deutsch
уколико {conj}wenn
2
уколико {conj}falls
уколико {conj}sofern
уколико {conj}soweit
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'уколико' von Serbisch nach Deutsch

уколико {conj}
wenn

falls

sofern

soweit
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Ексцизионе методе су обавезне уколико се колпоскопски не може у целости приказати зона трансформације или уколико постоји сумња на инвазивну и жлездану болест.
 • Електродни потенцијал може да буде позитиван( уколико се налази десно од водоника у низу) и негативан( уколико је лево од водоника у низу).
 • Логички идентитет је логичка операција на једној логичкој вредности, типично вредност тврдње, који може бити "тачан" уколико је вредност тачна или "лажан" уколико је вредност лажна.
 • Успешни примери Мађарске и Естоније показали су да се продаја државног капитала може извести на најбољи начин, уколико постоји довољна политичка воља и уколико се процес приватизације добро организује.
 • Пресек две равни "-{A}-" и "-{B}-" може бити празан скуп (уколико су равни паралелне или мимоилазне), једна тачка (уколико су равни у принципу мимоилазне али се додирују у једној тачки), једна права (уколико се равни секу) и раван, уколико су равни идентичне.

 • Санкције које прате потписивање фиктивних уговора могу бити казна затвора, уколико се направи кривични преступ, или новчана казна уколико се направи привредни преступ.
 • који, уколико су изоловани, захтевају само праћење.
 • Уколико антитерориста има алат за демонтирање, потребно му је 5 секунди да деактивира бомбу, а уколико нема, потребно је 10 секунди.
 • На крају, уколико се финансијско стање не поправи, истраживачи ће постати „обични“ грађани.
 • Струја је позитивна уколико је усмерена ка чвору или негативна уколико напушта чвор.

 • Уколико се сматра да је битак један (као што је сматрао Парменид) – онда је то монизам, а уколико се сматра да их има више (како су то сматрали питагорејци) – онда је то плурализам.
 • Уколико постоји редукција у броју неких елемената реч је о парахемиједрији а уколико недостаје центар симетрије реч је о антихемиједрији.
 • Логицизам је ознака за неко филозофско становиште уколико ово придаје логици фундаментални значај, или уколико се у њему суштина моралног деловања поистовећује са расуђивањем и прорачунавањем.
 • Уколико је човек континуирано изложен стресу или уколико је њему често изложен долази до поремећаја у функционисању организма што условљава појаву тзв.
 • Разликују се две ситуације: када више држава тражи изручење истог лица за исто кривично дело и уколико траже за различита кривична дела.

 • Потребно је чешће мењати пелене уколико нису суве.
 • Уколико са растом једне варијабле расте и друга, говори се о позитивној корелацији, а уколико једна расте, а друга опада, говори се о негативној корелацији.
 • Уколико је у питању трудноћа преко двадесет недеља, жена може абортирати само уколико је живот фетуса у опасности или постоји вероватноћа аномалије новорођенчета.
 • Доказ математичке теореме може имати елемената математичке елеганције, уколико је изненађујуће једноставан, а ипак ефикасан и конструктиван.
 • полином са реалним коефицијентима, и уколико је [...] , тада је и [...] , тј.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!