Werbung
 Übersetzung für 'улаз' von Serbisch nach Deutsch
улаз {м}Eingang {m}
6
улаз {м}Eintritt {m}
5
улаз {м}Einlass {m} [Eingang]
главни улаз {м}Haupteingang {m}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Сав улаз и излаз је текст типа ASCII.
 • године улаз у хипогеум је био затворен због рестаураторских радова, а од његовог поновног отворења улаз је дозвољен за само 80 посетиоца дневно, а на улазнице се чека и по две до три недеље.
 • Можете да наставите да додајете флип-флопове, и увек преокренути излаз спајате на сопствени улаз улаз, и користите излаз од претходног флип-флоп као тактни сигнала.
 • Комплетан сабирач може бити конструисан и помоћу два полусабирача, повезујући "A" и "B" на улаз једног полусабирача, односно, њихову суму на улаз другог сабирача, такође, потребно је повезати битове преноса у једно ИЛИ коло.
 • Повратна спрега или реакција је у општем случају враћање дијела енергије са излаза неког система на његов улаз, при чему враћена енергија побуђује улаз система заједно са већ присутном енергијом побуде.

 • Машина која користи само коначну меморију за сваки појединачни улаз може бити приморана да стане за сваки улаз ограничавањем њених могућности за контролу тока тако да ниједан улаз не може да натера машину да уђе у бесконачну петљу.
 • Други најзначајнији улаз је са бочне стране.
 • Т флип-флоп се може реализовати помоћу -{JK}- флип-флопа (-{J}- и -{K}- улази су заједно спојени и понашају се као Т улаз) или помоћу -{D}- флип-флопа (-{T}- улаз и -{Q}-n су повезани на -{D}- улаз помоћу ЕКСИЛИ врата).
 • Дигитални бафер с три стања има два улаза: улаз за податке и контролни улаз.
 • Главни улаз, или улаз у етно део ресторана, је из Првомајске улице 49, а улаз у нови део ресторана из улице Стефана Првовенчаног 22.

 • У пећину могу да кроче само прави посвећеници и спелеолози, пошто је улаз у виду ниског тунела, такао да је улаз могућ на коленима или пузањем и то само у периоду године када пресуши река која тече тим тунелом.
 • Са фасаде су уклоњени сви архитектонски украси, зазидан је главни улаз и избијен нови бочни улаз.
 • Фокусна тачка фасаде је централни улаз.
 • Перси и Анабет налазе улаз у лавиринт и Анабет схвата да Лук може да искористи тај улаз да упадне у Камп.
 • Нула улазхог одговора, такође зове природна реакција, неког RL коло описује понашање кола након што је достигао константне напоне и струје и искључите из било које врсте струјног извора.

 • Из авлије су направљена два улаза у економски објекат.
 • Старфиш има три наредбе за улаз/излаз: [...] за улаз и [...] / [...] за излаз.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!