Werbung
 Übersetzung für 'улево' von Serbisch nach Deutsch
улево {adv}nach links
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'улево' von Serbisch nach Deutsch

улево {adv}
nach links
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Испод је приказано да је ово заиста имплементирано као у опису изнад, односно као два пролаза, слева удесно и здесна улево.
 • Ово се може одрадити тако што би се померали улево или удесно уколико би погодили празно место у средишњем елементу.
 • Овако је поново уведено множење, али пошто је ово множење са 2 оно може бити извршено као шифтовање улево за једну позицију тако да не утиче значајно на смањење ефикасности алгоритма.
 • Челенка представља одраслог аљаског маламута у стојећем ставу на снежном узвишењу са погледом улево (симбол покорности централној власти).
 • Бернар изолује гликоген из јетре (1857), открива специфичности дејства курареа на појаву парализе неуро-мишићних завршетака (1856) и доказује да угљен-моноксид блокира дисање у еритроцитама, и помера криву засићења хемоглобина улево 1857).

 • Ударајући у копно Филипина, рачва се у два крака — улево се наставља Минданао струја, а удесно Курошио струја.
 • Мењам курс улево. Идем у правцу пристаништа.
 • Монсуни на северној полулопти скрећу од свог првобитног правца удесно, а на јужној скрећу улево.
 • потомак је померен за једно место улево у периодном систему елемената.
 • Ово доводи до померања једначине улево, суштинског смањења концентрације -{H}-+ јона, што производи базичнији -{pH}-.

 • Да би започели плес, сви формирају круг, држећи се за руке или испреплетене руке иза леђа или на раменима и десном ногом корачају напред улево, а затим левом ногом.
 • Због нагиба нагоре улево, писмо се види као другачије од осталих писама.
 • Основни облик црног дијаманта је кутија која се нагиње улево гледано из луке, као и према води.
 • Будући да се систем одупире променама, смањењем температуре равнотежа ће се померити удесно (јер се у директној реакцији ослобађа температура надокнађујући смањење) и обратно, повећањем температуре реакционог система, равнотежа ће се померити улево, фаворизујући тако ендотермну реакцију разлагања амонијака.
 • Mk II је одредио конфигурацију за каснија возила, са мотором десно и куполом мало улево.

 • Бројеви који се понављају на десној страни ове линије су већи, док су бројеви који се појављују даље улево мањи.
 • Правило померања за α-распад гласи:"Овим распадом настаје потомак који је у односу на претка смештен два места улево у Периодном систему ".
 • Брзина реакција удесно ће бити: [...] а улево [...].
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!