Werbung
 Übersetzung für 'у пензији' von Serbisch nach Deutsch
у пензији {adv}im Ruhestand <i.R.>
Teiltreffer
у {prep}in
3
у {prep}im
3
у {prep}in ... hinein
у {prep}nach
ungeprüft веровати у {verb}glauben an
у противном {adv}sonst
у међувремену {adv}mittlerweile
у присуствуin Gegenwart [+Gen.]
у реду {adv}in Ordnung
ungeprüft у ствари {adv}im Grunde genommen
ungeprüft у току {adv}im Gange
у иностранству {adv}im Ausland
ungeprüft у прилог {prep}zugunsten [+Gen., seltener +Dat.]
ungeprüft у корист {prep}zugunsten [+Gen., seltener +Dat.]
ungeprüft у опадању {adj}rückläufig
у чему {adv}worin
ungeprüft у супротном {adv}andernfalls
у границама {adv}im Rahmen [+Gen.]
у ствари {adv}tatsächlich
у случају {conj}im Falle
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • ... јул 1932) српски је историчар, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду у пензији и академик САНУ.
 • Љиљана Лукић, професорка у пензији, чува у личном власништву преписку између Дучића и Магдалене.
 • ... јануар 1946) српски је књижевни теоретичар и универзитетски професор у пензији.
 • др Бакотић се налазио у пензији, као бивши помоћник министра.
 • Захвалили су се јавно путем новина: Стефан Руђић надпоручник у пензији, Васо Новковић тутор, поп Георгије Марковић администратор, И.

 • Мато Пижурица (Веље Дубоко, 14. септембар 1942) редовни је професор Филозофског факултета у Новом Саду у пензији.
 • ... април 2019) била је српска политичарка, доктор наука, редовни професор социологије на Природно-математичком факултету у Београду у пензији и супруга бившег председника Србије и СР Југославије Слободана Милошевића.
 • донета је одлука о укидању јагодинске ниже гимназије, а већ почетком школске 1898/99 године у Јагодини је отворена приватна гимназија, у којој су предавали хонорарно углавном наставници у пензији и наставници Мушке учитељске школе из Јагодине, која је почела са радом 1898.
 • Био је професор Грађевинског факултета у Београду у пензији.
 • ... фебруар 1947) српски је економиста, бивши политичар и редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду у пензији.

 • године, када је већ био у пензији.
 • ... март 1955) редовни је професор Математичког факултета Универзитета у Београду на Катедри за рачунарство и информатику, у пензији.
 • Мила Мршевић (Београд, 24. април 1945) редовни је професор Математичког факултета у Београду у пензији.
 • је у пензији.
 • Остао је удовац, у пензији, био без потомака па је своју библиотеку завештао Карловачкој гимназији.

 • Светолик Драгачевац, срески начелник из Параћина у пензији, антифашиста (Јосинговац), је 25.
 • У пензији је био од 1832. године а смрт га је затекла у 77.
 • се налази у пензији.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!