Werbung
 Übersetzung für 'фонетика' von Serbisch nach Deutsch
линг.фон.
фонетика {ж}
Phonetik {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фонетика' von Serbisch nach Deutsch

фонетика {ж}
Phonetik {f}линг.фон.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Све ово скупа са латинском доминацијом довело је до тога да на Сардинији доминира употреба романског језика, или тачније архаични облик неолатинског језика, чије су главне каракетеристике архаична фонетика и морфосинтактички феномен.
 • Фонетика је проучавана још пре 2500 година у старој Индији, где је постојао велики број веома тачних фонетских анализа о ортоепији санскрита, као и тамилска књига граматике Tolkaappiyam (проближно 2. век), која описује место и начин творбе сугласника.
 • Фонологија је практично функионална фонетика јер проучава функционална значења гласова.
 • Други горњи секутић је умањени облик првог и допуњује га у функцији (мастикација, фонетика и естетика).
 • Фонетика: секутићи су неоходни за изговор неких консонаната (лабиодентални: ф, в; дентални: т, д; лингво-дентални: с, ц, з).

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!