Werbung
 Übersetzung für 'форма' von Serbisch nach Deutsch
форма {ж}Form {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'форма' von Serbisch nach Deutsch

форма {ж}
Form {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • На пример, сликарство је форма визуелне уметности, а поезија је књижевна форма.
 • Мека форма настаје при фосилизацији под притиском у присуству слатке воде а тврда форма настаје при фосилизацији под притиском у присуству слане воде(морске).
 • Ова језуитска девиза каже да блага форма не демантује непопустљиву суштину.
 • Композиција може бити "мала" форма, као што је песма, а може бити и "сложена" форма, као што су симфонија, кантата, опера или ораторијум.
 • Цревна форма антракс настаје након ингестије контаминиране термички недовољно обрађене хране.

 • Ова је форма одређена законом и може бити реална, писмена или свечана (форма јавне исправе).
 • Ако је извршен уговор којем недостаје форма уколико је испуњење извршено у претежном делу или у целини тада испуњење конвалидира форму, ако што друго не произлази из циља због којег је форма прописана.
 • Ча ча ча је млађа музичка форма у развоју афро-кубанске музике.
 • Ксоане су скулптуре од дрвеног дебла чија је примарна форма форма дебла.
 • Постоји дечја форма и форма код одраслих (адултна форма).

 • Посебно тешка форма се среће код деце и младих, лимфоаденопатична форма Капошијевог саркома.
 • Друга нормална форма јесте нормална форма која се користи у поступку нормализацији базе података.
 • Кратки филмови су признати као посебна уметничка форма и посвећени су им многи филмски фестивали.
 • Форма галисијско-португалских песама произилази из синтезе траиционално провансалског и домородачког; резултат је једна, колико је могуће, хомогена форма са малим потешкоћама, као што су на пример тешко изводљиви изисилабички стихови, због тежине усмене традиције.
 • Крикет се игра у више формата.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!