Werbung
 Übersetzung für 'формулисати' von Serbisch nach Deutsch
формулисати {verb}formulieren
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'формулисати' von Serbisch nach Deutsch

формулисати {verb}
formulieren
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Он ће формулисати своје теорије научним изразима и „законима“.
 • такође је могуће формулисати верзију скупа тачака или проблема триангулације многоугла, у коме је једној дозвољено да додаје штајнерове тачке, додатне чворове, у таквом поретку да смањи укупну дужину грана резултујуће триангулације.
 • То значи да, или недостају неке од мерених вредности, или се модел може формулисати једноставније претпостављајући постојање додатних неизмерених вредности посматраних величина.
 • Инсистирали са да треба да треба формулисати студентске захтеве због бруталности милиције и због појаве бирократије и других лоших појава у друштву.
 • Проблем заустављања је један од најважнијих резултата у теорији израчунљивости, јер представља пример конкретног проблема којег је и лако формулисати и немогуће решити користећи Турингову машину.

 • У ужем смислу слободоумност представља филозофски став према коме сазнања о свету треба формулисати искључиво на основу логике, разума и емпиризма, а не на основу традиције, догми, откровења, ауторитета и емоција.
 • Надзор од стране СЗО и здравствених власти може проценити национални и међународни терет инфекције мајке и нежељене исходе, и формулисати стратегије за смањење преноса урођених инфективних болести са мајке на фетус.
 • Да поједноставимо, основна карактеристика овог модела може се формулисати на следећи начин: понашање је изазвано предусловима ( "стимулуси" или предуслови) и предвидивим последицама ("појачање" или последице).
 • Средства за прање судова могу се формулисати тако да делују под различитим околностима.
 • Посебни значај Хамилтоновог формализма и разлог зашто се и додатно и он користи у класичној механици (иако је еквивалентан са Лагранжевим формализмом у којем и саме једначине кретања имају једноставнији облик од облика у Хамилтоновом формализму), лежи у томе што се овим приступом може формулисати квантна механика.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!