Werbung
 Übersetzung für 'фотосинтеза' von Serbisch nach Deutsch
биохем.
фотосинтеза {ж}
Photosynthese {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фотосинтеза' von Serbisch nach Deutsch

фотосинтеза {ж}
Photosynthese {f}биохем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Анаболизам представља синтезу сложених једињења из простих, уз потрошњу енергије какви су нпр.фотосинтеза, синтеза протеина итд.
 • Студирањем ружичастих сумпорних бактерија и зелених бактерија, он је био први научник који је показао да је фотосинтеза заправо редокс реакција зависна од светлости, при којој водоник редукује угљен-диоксид.
 • Они врло брзо из стања засићености водом прелазе у суво стање и обрнуто, што за последицу има смењивања периода у којима се фотосинтеза врши и оних у којима је она стопирана или јако слаба.
 • Зелене биљке трансформишу соларну енергију у хемијску енергију кроз процес познат као фотосинтеза, а електрична енергија се може претворити у хемијску енергију електрохемијским реакцијама.
 • Постоје и неке врсте чији су листови јако мали, а док је код неких врста приметно потпуно одсуство листа и претпоставке су да се код њих фотосинтеза обавља у зеленим стабљикама.

 • Примјер је кисеонична фотосинтеза каталисана Рубиско ензимом који веже угљеник-12 прије него угљеник-13 што резултује изотопском фракцијацијом у слојевима седиментних стијена.
 • Овако добијена неорганска једињења Аутотрофне биљке могу поново користити, односно синтетисати уз помоћ сунчеве светлости (фотосинтеза).
 • У току љета образује се зелено, гранато стабло чија је основна улога фотосинтеза.
 • године да је фотосинтеза случај општог механизма где се фотон светлости користи за фоторазлагање водоничног донора и да се водоник користи за редуковање [...].
 • ] фотосинтеза за фотосинтезу при којој не долази до губитака услед фотореспирације, као што је то случај у шире заступљеном путу [...] фотосинтезе.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!