Werbung
 Übersetzung für 'циљеви' von Serbisch nach Deutsch
NOUN   циљ | циља | циљеви
циљеви {мн}Ziele {pl}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'циљеви' von Serbisch nach Deutsch

циљеви {мн}
Ziele {pl}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • С обзиром на то да су пролазни циљеви доносили бодове за класификацију по поенима, спринт класификација је укинута 1989.
 • У ограничење логичког програмирање, циљеви у текућем циљу се редом процењују, обично одвијају у ЛИФО поредку у којем новији циљеви се прво процењује.
 • Примарни циљеви радиотерапије могу бити куративни и палијативни.
 • Њих су створиле Уједињене нације, а промовишу се као Глобални циљеви за одрживи развој.
 • Трећи принцип говори о хијрархијском односу циљева и под-циљева, под-циљеви морају бити задовољени како би се задовољили крајњи циљеви задатка.

 • Планирање представља, као процес, менаџерску функцију којом се одређују циљеви текућег пословања и развоја организације, затим предвиђање и дефинисање будућих задатака, као и услова у којима ти задаци треба да се извршавају а циљеви остварују.
 • Вигинсови циљеви за 2014. били су Париз—Рубе, Тур Калифорније и светско првенство.
 • Књиговодствени циљеви произилазе првенствено из циљева предузећа.
 • Основни циљеви и вредности за које се залаже Геј стрејт алијанса садржани су у њеном манифесту.
 • Основни циљеви пројекта су изучавања феномена поларне светлости и радио комуникација.

 • Бизмаркови главни циљеви су били: Културна борба (...), социјалне реформе и национално уједињење.
 • На Ђиру има пет категорија брдских циљева, најтежи су брдски циљеви који спадају у категорију Чима Копи, која доноси и највише поена.
 • Принципи менаџмента представљају одређене захтеве у обављању менаџерске функције да би се остварили постављени циљеви.
 • Циљеви одрживог развоја познати су још као глобални циљеви.
 • У зависности од дисциплине, експерименти се могу спроводити да би се постигли различити, али не и међусобно искључиви циљеви: тестирање теорија, тражење и документовање феномена, развијање теорија или саветовање креаторима политике.

 • циљеви од интереса за откривање.
 • Након што се ти циљеви испуне, следећи корак је схватити психолошке разлоге који узрокују такво понашање пацијента.
 • године и њихови циљеви постају практично идентчни.
 • Имајући у виду наведено терапијски циљеви се постављају индивидуално.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!