Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Li' von Serbisch nach Deutsch
хем.
литијум {м} <Li>
Lithium {n} <Li>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Li' von Serbisch nach Deutsch

литијум {м} <Li>
Lithium {n} <Li>хем.
Werbung
 • Lithium {n} <Li> = литијум {м} <Li>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Eksponat je sve što je izloženo, bez obzira na njegovu suštinu, da li je original ili reprodukcija, dvodimenzionalan ili trodimenzionalan, bez obzira da li je umetnički ili praktični artefakt ni da li je u vizuelnom ili audio obliku.
 • Prvi slučaj je najjednostavniji: treba samo proveriti da li n-ta osoba poznaje zvezdu, odnosno da li je tačno da zvezda ne poznaje n-tu osobu.
 • Algoritam testira bezbednost simulirajući maksimalnu predodređenu alokaciju svih resursa a zatim proverava da li je stanje sigurno odnosno da li može doći do kružne blokade i u zavisnosti od toga odlučuje da li će nastaviti sa alokacijom.
 • Slučaj kod kog kupac ima mogućnost da isproba robu pre kupovine kako bi utvrdio da li mu roba odgovara ili ne. Kupac je dužan da obavesti prodavca u utvrđenom roku da li ostaje pri kupovini.
 • Li nema razvijen niti gendžicu ni nindžicu, ali zato ima dosta razvijen taidžicu.

 • Sadržaj poruke ne utiče na to da li je poruka spam ili nije.
 • Faktori potražnje zavise od tržišne cene, visoka ili niska cena utiču na to da li će potražnja biti manja ili veća.
 • Jedna od prednosti automatske obrade podataka je mogućnost da se lako i brzo proveri integritet podataka: da li nameravana ruta postoji i da li je ispravna, da li procenjeno vreme letenja odgovara tipu i mogućnostima vazduhoplova i da li je vazduhoplov adekvatno opremljen za vazdušni prostor u kome se let planira.
 • Računarska lingvistika može biti podeljena u više grana, zavisno od toga kako se posmatra jezik, da li se radi o govornom ili pisanom jeziku i isto tako, zavisno od toga koju operaciju vršimo nad jezikom, da li ga analiziramo (parsiranje), ili kreiramo (generisanje).
 • U skladu sa ovim preporukama, pre pregleda, oftalmolozi bi trebalo da pitaju pacijente imaju li temperaturu ili respiratorne simptome, kao da li su oni ili članovi njihovih porodica putovali u posljednjih 14 dana u područje visokog rizika.

 • Puž -{"Lymnaea"}- donosi odluke koristeći samo dva tipa neurona: jedan odlučuje da li je puž gladan, a drugi da li ima hrane u blizini.
 • Finansijaska revizija se sprovodi da bi obezbedila mišljenje da li je "finansijski izveštaj" (informacija koja se proverava) u skladu sa određenim kriterijumima.
 • Brojni alternativni budući događaji su navedeni da bi objasnili još uvek nerešena pitanja, kao što su sledeća: da li će ljudi izumreti, da li će se protoni raspasti i da li će Zemlja preživeti kada se Sunce pretvori u crvenog džina.
 • Jedan od argumenata protiv vapitavanja dece od strane istopolnih parova je pitanje da li će deca kopirati seksualnu orijentaciju svojih roditelja i da li će biti skloniji rodnoj disforiji od dece u heteroseksualnih roditelja?
 • Prognoza zavisi od toga da li je ektopični bubreg jedini i da li je kontralateralni bubreg normalan.

 • Cilj ovog eksperimenta je bio proveriti da li postoje individualne razlike pri nesvesnom oponašanju, odnosno da li osobine poput empatije mogu da utiču na zaključke donesene u prethodna dva eksperimenta.
 • Zainteresirani taksonomi odlučuju da li će prepoznati podvrstu ili ne.
 • Na osnovu toga da li je u toku preloma došlo do oštećenja kontinuiteta kože i potkožnog tkiva, i da li postoji ili ne postoji komunikacija mesta preloma sa spoljnom sredinom razlikujemo Ovi prelomi mogu biti; "avulzijski", "jednostavni metafizarni" i "multifragmentarni metafizarni prelomi".
 • "Da li je to prilično jasno? [...] Vidi, onaj momak na sat govorio sam vam o osobi koja se bavi uvodnom psihologijom i koja je rekla da će doći do sada.
 • Biljke su u tradicionalnoj kineskoj medicini podeljene u osam osnovnih grupa, zavisno od toga koji se cilj želi postići njihovom primenom u lečenju.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!