Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'stĺp' from Slovak to English
NOUN   stĺp | stĺpa | stĺpy | stĺpov
stĺp {m}pole
arch.stav.
stĺp {m}
pillar
arch.stav.
stĺp {m}
column
stav.
stĺp {m}
post
2 Words
geol.
čadičový stĺp {m}
basalt column
arch.
morový stĺp {m}
plague column
arch.
mramorový stĺp {m}
marble column
stĺp {m} n-čohobillow of sth.
telegrafný stĺp {m}telegraph post
telegrafný stĺp {m}telegraph pole
totemový stĺp {m}totem pole
nábož.um.
trojičný stĺp {m}
Holy Trinity column
3 Words
stĺp {m} pouličného osvetlenialamppost
13 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
  • Na námestí sa nachádza Trojičný stĺp, Pomník padlých účtastníkov SNP a fontánu.
  • Barokový trojičný stĺp z roku 1713 je pripomienkou morovej epidémie, ktorá postihla mesto na konci roku 1712.
  • Stĺp alebo pilaster pokrytý kanelúrami sa označuje ako kanelovaný stĺp alebo kanelovaný pilaster.
  • Mariánsky stĺp v Olomouci je barokový morový stĺp na Dolnom námestí v Olomouci.
  • Stĺp je základný prvok klasickej radovej architektúry.
  • Stĺp Svätej Trojice je morový stĺp na trávniku s postavami sv.
  • Išlo predovšetkým o historický reliéf, ako ho máme možnosť poznať na víťazných oblúkoch a na stĺpoch s reliéfom (stĺp cisára Traiana, stĺp Marca Aurelia).
  • Medzi národné kultúrne pamiatky patrí Olomoucký hrad, kláštor Hradisko, kostol svätého Maurícia, stĺp Najsvätejšej Trojice a Mariánsky stĺp so súborom barokových fontán a vila Primavesi.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!