Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'stĺpec' from Slovak to English
NOUN   stĺpec | stĺpca | stĺpce | stĺpcov
stĺpec {m}column
tlačiar.žurn.
stĺpec {m} [textu na strane]
column
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'stĺpec' from Slovak to English

Advertisement
stĺpec {m}
column
stĺpec {m} [textu na strane]
columntlačiar.žurn.
Usage Examples Slovak
 • Pri horení látok niekedy vzniká plameň – stĺpec horiacich, vačšinou plynných látok.
 • Čísla znamenajú zmenu súradníc pri ťahu: prvá je stĺpec alebo rad, druhá je rad alebo stĺpec.
 • Prvý stĺpec výsledok v danom kole, druhý súčet bodov, tretí progress.
 • Obraz tvorený napríklad z 256 stĺpcov, bude mať každý stĺpec kódovaný určitým pásmom frekvencií.
 • Podľa štandardu môže primárny kľúč definovať aj viacero stĺpcov tabuľky, pričom každý takýto stĺpec zaradený do primárneho kľúča je štandardne definovaný ako nenulový (NOT NULL).
 • Toto je zoznam významných špirálových galaxií. Klasifikačný stĺpec označuje morfologický typ galaxie, ktorý používajú astronómovia na opis jej štruktúry.
 • Jeho problémy vo všeobecnosti vyplývajú z bieleho tlaku na stĺpec d a nedostatku miesta na manévrovanie jeho častí.
 • Abysopelagiál je najhlbšia časť pelagickej oblasti oceána. Označuje sa tak vodný stĺpec hlbší ako 5 000 metrov pod hladinou mora.
 • Stĺpec kameňov patrí tomu hráčovi, ktorého kameň sa nachádza na vrchole stĺpca.
 • Ak sú indexy tenzora vedľa seba, prvý z nich označuje riadok a druhý stĺpec matice.
 • V roku 1981, keď Gardner odišiel na dôchodok, jeho stĺpec nahradili Metamagické témy Douglasa Hofstadtera, ktorých názov bol anagramom k Matematickým hrám.
 • Centrálny stĺpec vody pôsobí ako piest vo zvislom valci.
 • Porovnávacia tabuľka klasifikuje mesiace slnečnej sústavy podľa priemeru. Obsahuje tiež stĺpec pre niektoré asteroidy, planéty a objekty Kuiperovho pásu.
 • "svěťa" od "světъ" – svetlo) alebo sviečka je stĺpec vosku (alebo parafínu, loja či stearínu) s textilným knôtom v prostriedku, slúžiaci ako spaľovací umelý zdroj svetla.
 • Skupina v periodickej tabuľke prvkov je jej stĺpec. V štandardnej periodickej tabuľke existuje 18 skupín prvkov.
 • Štruktúra súborov slovníka je extrémne jednoduchá: prvý stĺpec obsahuje slovo v zdrojovom jazyku, druhý stĺpec obsahuje zodpovedajúce slová v cieľovom jazyku, tretí stĺpec (voliteľný) môže obsahovať čokoľvek vrátane komentárov o kontexte atď.
 • Napríklad v typickej databázovej tabuľke je riadok dátový záznam, kým stĺpec (v danom riadku) je pole dát.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!