Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'stĺpová' from Slovak to English
arch.
stĺpová hala {f} [pred hlavným vchodom do budovy]
portico
arch.
stĺpová sieň {f}
columned hall
arch.
otvorená stĺpová chodba {f}
cloister
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Portikus je stĺpová predsieň pred hlavným vchodom do budovy. Bol používaný často v antickej architektúre, potom znovu aj v novovekom staviteľstve v monumentálnych budovách.
 • Náhrobok z rokov 1555 - 1561 je stĺpová architektúra s reliéfom Piety v oválnom výklenku nad sarkofágom s dóžom a alegorickými sochami "Nádej"a "Charita" v bočných výklenkoch.
 • Konštrukcia je stĺpová. Na vrchole je osadený jednoramenný kríž.
 • ... je nazvaná podľa „"stoa poikile"“ - stĺpová chodba vyzdobená freskami).
 • Za hlavným členením nasleduje druhá vrstva – dvojpodlažná stĺpová architektúra, ktorá vystupuje do popredia iba nad hlavným portálom a nesie balkón pápežskej benediktínskej lodžie.
 • Podlubie je exteriérová otvorená klenutá stĺpová chodba, alebo priestor v bezprostrednej blízkosti budovy, chránený pred poveternostnými vplyvmi prestrešením, alebo prečnievajúcim podlažím.
 • ďalej stála stĺpová budova so strechou pokrytou rímskymi tegulami.
 • Medzi najkrajšie historické pamiatky Janova patrí katedrála San Lorenzo, ktorá bola postavená v roku 1118 ako románska stĺpová bazilika.
 • Išlo o trojloďové razené stanice (s výnimkou stanice Dejvická) a pilierové stanice (s výnimkou stanice Můstek, ktorá je stĺpová.) Piliere staníc sú masívne a nástupištia sú tým pádom široké (až od úsekov metr II.A a I.B sú piliere užšie).
 • Portikus – stĺpová hala pred vstupom do budovy – s mohutnými porfýrovými stĺpmi bol pravdepodobne kedysi portikom Agrippových kúpeľov, preto ho nechal cisár Hadrián ponechať aj s Agrippovým menom vytesaným na architráve priečelia.
 • ... "ambitus") je otvorená stĺpová klenutá chodba obopínajúca z troch alebo štyroch strán rajský dvor pri kostole a najčastejšie v kláštore, do ktorého sa zvyčajne otvára arkádami.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!