Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'stlačený' from Slovak to English
stlačený {adj} {past-p} [vzduch ap.]compressed
stlačený vzduch {m}compressed air
ekol.priem.
stlačený zemný plyn {m}
compressed natural gas
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • V polovici 20. storočia začal byť bežne dostupný stlačený propán-bután a umožnil tak renesanciu teplovzdušných balónov ako koníčka mnohých nadšencov.
 • V roku 1893 začalo jazdiť 6 električiek na stlačený svietiplyn v Drážďanoch, zhruba v rovnakej dobe aj v Nordhausene.
 • V roku 1999 uzavrel výrobca zmluvu s SPP o poskytnutí know-how pre sériovú výrobu autobusov na stlačený zemný plyn.
 • Hydropneumatika alebo oleopneumatika je nekonvenčný systém pruženia, ktorý využíva na tlmenie vibrácií kombináciu hydrauliky (hydraulický olej) a pneumatiky (stlačený plyn).
 • Je niekoľko spôsobov, ako označovať stlačenie klávesu Ctrl spoločne s iným klávesom. Všetky uvedené príklady znamenajú "drž stlačený kláves Ctrl a súčasne stlač kláves x".
 • Pohon okrem štandardného naftového motora môže zabezpečovať aj motor na stlačený zemný plyn.
 • Používa sa pre menšie hmotnosti. Pohonom je stlačený vzduch, alebo výfukové plyny vozidla.
 • Viacstupňový kompresor poháňaný motorom vyrábal stlačený vzduch do zásobníka (oceľovej fľaše).
 • Motorizácia GNV môže jazdiť na stlačený zemný plyn alebo benzín, uvádzané technické údaje sú pre pohon na plyn.
 • Stlačený metán sa používa pod označením CNG (stlačený zemný plyn) aj ako palivo do automobilov.
 • Všetky druhy majú široké, mierne sploštené telo a dlhý, z bokov stlačený chvost, silné čeľuste.
 • Energia na stlačenie vzduchu sa získava z obnoviteľných zdrojov a z dodávky energie mimo času špičkovej spotreby. Stlačený vzduch je zvyčajne ukladaný v starých baniach, alebo v iných geologických štruktúrach.
 • V spolupráci so spoločnosťou Ekobus boli do výroby uvedené aj autobusy na stlačený zemný plyn. Neskôr už tieto autobusy vyrábal SOR Libchavy v plnej réžii sám.
 • Prvý krok bol v roku 2009 zakúpením 20-tich nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG).
 • Akvalung (pôvodne písané "Aqua-lung", v Európe skôr "Aqualung") alebo vodné pľúca je všeobecné označenie pre potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch, spravidla s automatickým regulátorom a otvoreným okruhom.
 • Ako palivá sa najčastejšie používajú uhľovodíky: ľahkoodpariteľné (benzín), ťažkoodpariteľné (nafta), stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený propán-bután (LPG), alkoholy (metanol, etanol).
 • Etylénoxid je bezfarebný vo vode neobmedzene rozpustný stlačený alebo skvapalnený plyn ťažší ako vzduch príjemného éterického zápachu s bodom varu 10,4 °C.
 • Keď je však škrtiaca klapka zavretá, stlačený vzduch nemá kde prúdiť.
 • Materiál je na povrchu stlačený, napr. za studena zlisovaný.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!