Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'stlačiť' from Slovak to English
VERB1   stlačiť | stlačím | stlačia | stlačil
stláčať / tlačiť
VERB2   stláčať | stláčam | stláčajú | stláčal
stlačiť
stlačiť [dok.]to press
stlačiť [dok.] [stisnúť]to squeeze
stlačiť n-čo [dok.] [dokopy]to compress sth.
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • V období rokov 1996 až 1997 sa členské štáty zaviazali zaviesť prísne rozpočtové reštrikcie s cieľom stlačiť mieru inflácie a znížiť verejný dlh, aby mohli prekonať svoje hospodárske aj finančné ťažkosti.
 • "Skutočný plyn" alebo "reálny plyn" má na rozdiel od plynu ideálneho aj viskozitu, teda vnútorný mechanický odpor a nedá sa úplne stlačiť.
 • Avšak stlačiť tak rozsiahle dielo do dvoch celovečerných filmov bolo neuskutočniteľné a pristúpilo sa k trom častiam.
 • Škatule pred vyhodením je potrebné stlačiť na plocho, aby nezaberali veľký priestor v kontajneri.
 • Rýchlo sa tvoriaca tekutina pri akútnej perikarditíde môže stlačiť srdce do tej miery, že sťaží až znemožní plnenie pravej komory krvou (tamponáda), čo môže spôsobiť aj smrť.
 • Lepšie je najprv stlačiť medzi prstami dno kalíšku, čím sa naruší podtlak.
 • Ak chcete zmazať celé slovo pred kurzorom, stačí stlačiť klávesovú skratku "Ctrl+Backspace".
 • Na páke sa tiež nachádza tlačidlo, ktoré je potrebné stlačiť pri niektorých zmenách polohy páky.
 • Superfinišovanie končí, ak hlava svojím nastaveným tlakom nedokáže viac stlačiť hladinu oleja.
 • analógové tlačidlo, ktoré je možné stlačiť do štyroch, skôr ôsmich smerov.
 • GML má syntax veľmi podobnú ostatným jazykom (C) a tak je jednoduché si na ňu zvyknúť. Pre zoznam knižníc, ktoré Game Maker obsahuje, stačí stlačiť F1 a zobrazí sa pomocné okno.
 • Poslucháči mohli stlačiť jedno z dvoch tlačidiel (červené alebo zelené), čím vyjadrili svoju spokojnosť.
 • Pripravovaný je experiment KATRIN v Karlsruhe, ktorého rozlišovacia schopnosť môže stlačiť túto hornú hranicu na 0,2 eV.
 • ... znakov) je potrebné stlačiť niekoľko klávesov naraz, prípadne v určenom poradí.
 • Funkcia radioaktívnych lúčov bola stlačiť hydrodynamicky sekundárnu časť, zväčšiť hustotu a teplotu deutéria na úroveň potrebnú na začatie termonukleárnej reakcie, a stlačiť iniciátor na superkritické zapálenie.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!