Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tlmený' from Slovak to English
tlmený {adj}muted
tlmený {adj}soft [not loud or too bright]
tlmený {adj} [matný]dim
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
  • V závislosti od toho, aký tlmený zvuk chce hudobník dosiahnuť, sa určuje, či rohož príde do priameho styku s membránami alebo príde do styku len s jednou z dvoch membrán.
  • Ich pohyb je vo väčšine prípadov tlmený. V kryštáloch kmitajú atómy okolo svojich rovnovážnych polôh, dieťa na hojdačke je v istom zmysle zložitým fyzikálnym kyvadlom, teleso zavesené na skrútenom špagáte bude konať oscilácie v torzii a každá halúzka na strome, ktorú ohneme a pustíme sa začne nejako kymácať.
  • Pridaním malého kovového, dreveného alebo gumeného dusidla na kobylku spôsobí, že sa potlačia niektoré vyššie frekvencie a husle majú jemnejší až tlmený tón.
  • Podvozok bol hydraulický tlmený, klasickej konštrukcie a zaťahovaný pneumaticky smerom k trupu; jeho poloha bola signalizovaná elektronicky aj mechanicky.
  • K miernemu rastu inflácie v roku 2002 prispeli rastúce ceny pohonných látok (dôsledok zvyšujúcej sa ceny ropy na svetových trhoch - tento vplyv bol ale čiastočne tlmený posilňovaním kurzu slovenskej koruny voči americkému doláru); zmeny regulovaných cien taktiež prispeli k postupnému miernemu rastu celkovej inflácie.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!