Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tlmene' from Slovak to English
tlmene {adv}dimly
tlmene {adv}softly [in a way that is not too bright]
tlmené svetlo {n}dim light
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
  • Jedna z týchto bás znie voči druhej tlmene a „tupo“.
  • Do nórčiny preložil výber z tvorby slovenského básnika Milana Rúfusa (nar. 1928), ktorý vyšiel pod názvom "Logna lyner, døyvd" („Blýska sa ticho, tlmene“).
  • Téma najskôr zaznieva tlmene, no po krátkej dramatickej pauze ju orchester zopakuje a ďalej rozvíja v plnej sile.
  • Motívy východnej proveniencie sú tu skôr tlmené, dá sa povedať, že prevažujú predlohy západné – románske. Napríklad je to možno badať na združených románskych oknách, prípadne na dvojstĺpoch, ktoré lemujú hlavný a bočný vstup. Aj napriek týmto prvkom sa dá podotknúť, že v modelácii plôch a vo vedení línií cítiť dokonca barokovú vzletnosť a secesnú vláčnosť a ornamentálnosť. Pôdorys je dynamicky tvarovaný s bočnými výklenkami.
  • Potápač prostredný sa ozýva len málo. Samec počas toku vydáva dvojité hlasy a samica má tlmené "árrk, árrk, árrk".
  • Dvojica je silne spájaná s IDM, avšak Booth a Brown sa rozchádzajú na tom čo sa týka jednoznačného zaradenia ich hudby. Ich hudba prešla postupným vývojom a ich prvotná tvorba má jednoznačné korene v žánroch techno, house, electro a hip-hop. Ich novšie albumy sú považované za experimentálne v ich charaktere, predstavujúc zložité rytmické vzory a tlmené melódie.
  • vnútorné trenie v pružine, na ktorú nepôsobí žiadny odpor prostredia (mala by teda kmitať netlmene), spôsobí tlmené oscilácie (útlm) a postupné ukončenie jej kmitov.
  • Za vyvrcholenie jeho tvorby sa považuje Múzeum Gunma v Japonsku, postavené roku 1971 až 1974. Táto stavba bola reakciou na miznutie tradičnej japonskej architektúry v modernom Japonsku, a to najmä stratu tradičného japonského "priestoru šera", čo vlastne znamená tlmené osvetlenie. Isozaki sa snažil vytvoriť moderný ekvivalent tradičného iluzívneho priestoru.
  • Využíva sa napríklad v oscilátoroch ako riadiaci člen. Po dodaní prúdového impulzu nastávajú tlmené prúdové kmity. Paralelný rezonančný obvod sa využíva i v elektromotoroch na kompenzáciu strát.
  • Netlmené kmity sú kmity, ktorých amplitúda sa nemení, zostáva konštantná s časom. Napríklad periodické kmity ideálnych bezstratových sústav alebo takých sústav, pri ktorých sa straty nahrádzajú energiou nejakého zdroja. Ak sa amplitúda s časom zmenšuje, potom sú kmity "tlmené".
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!