Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tlmiť' from Slovak to English
VERB1   tlmiť | tlmím | tlmia | tlmil
stlmiť / utlmiť
VERB2   stlmiť | stlmím | stlmia | stlmil
stlmovať / tlmiť
VERB3   utlmiť | utlmím | utlmia | utlmil
utlmovať / tlmiť
tlmiť [nedok.]to mute
tlmiť [nedok.]to muffle
audio
tlmiť n-čo [nedok.]
to dampen sth. [make a sound less strong]
tlmiť n-čo [nedok.] [zmierňovať následky]to cushion sth. [soften effects]
tlmiť n-čo [nedok.] [zmierňovať: následky ap.]to soften sth. [make seem less unpleasant]
5 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Ku kompenzácii dochádza, keď prejde respiračná acidóza do chronickej fázy a organizmus sa snaží tlmiť acidózu zadržiavaním hydrogenuhličitanov v obličkách.
 • Napnutie stien močového mechúra vyvoláva vypudzovací reflex, ktorý možno vôľou tlmiť asi do kapacity 700 - 1000 cm3 (maximálne až do 1500 cm3).
 • Zlý vplyv uvoľneného histamínu na organizmus je možno tlmiť niekoľkými spôsobmi.
 • Svojimi parametrami ako veľkosť a oporný systém s hlineným valom, ktorý mal tlmiť delostrelecké nálety, predstavuje Katova bašta unikátny typ fortifikačného útvaru, ktorý je prechodom od rondelového systému ku bastiónovému, bežne rozšírenému v Európe až v 16.
 • Tiež sérové ​​hladiny IL-17 a interleukínu 22 boli u týchto myší nižšie, čo potvrdzuje "in vitro" pozorovanie, že IL-38 by mohol tlmiť reakcie Th17.
 • Arytmie sa liečia pomocou liekov – antiarytmík, ktoré do určitej miery dokážu tlmiť nežiaducu aktivitu alebo vodivosť jednotlivých oddielov prevodového systému srdca.
 • SC schopné znížiť migráciu leukocytov a tím tlmiť infiltráciu imunitných buniek do potenciálneho miesta zápalu.
 • Proteíny nadviazané na DNA môžu umožňovať transkripciu daného úseku, zosilňovať ju, alebo naopak tlmiť až úplne zastaviť.
 • Nesie celú váhu tanku a musí sa vyrovnávať s nerovnosťami terénu a tlmiť nežiaduce kolísanie vozidla.
 • Na strope nástupišťa boli umiestnené špeciálne lamely, ktorých úlohou je tlmiť hluk prechádzajúcich vlakov.
 • Svojimi parametrami ako veľkosť a oporný systém s hlineným valom, ktorý mal tlmiť delostrelecké nálety, predstavuje "Katova bašta" unikátny typ fortifikačného útvaru, ktorý je prechodom od rondelového systému ku bastiónovému, bežne rozšírenému v Európe až v 16.
 • Nedostatkom duralových zliatin je malá schopnosť tlmiť otrasy a pohlcovať rázy, lebo majú malú anelasticitu.
 • Namiesto kobercov bola podlaha automobilu pokrytá gumenými kobercami, ktoré mali menšiu schopnosť tlmiť hluk a predné sedadlá nemali možnosť nastavenia sklonu sedadla.
 • Severus si všímal rivalitu medzi synmi a snažil sa ju tlmiť a priviesť ich k zmieru a zhode; roku 208 sa stali na znamenie svornosti obidvaja konzulmi.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!