Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tlmočenie' from Slovak to English
NOUN   tlmočenie | tlmočenia | tlmočenia | tlmočení
tlmočenie {n}interpreting
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'tlmočenie' from Slovak to English

tlmočenie {n}
interpreting
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • V roku 1806 sa tlmočenie stalo hlavným. V roku 1946 bolo konzervatórium rozdelené, čo umožnilo divadlu ponechať si "Théâtre du Conservatoire", ktoré bolo v roku 1811 navrhnuté ako koncertná sála, a hudobníci sa presunuli ďalej.
  • konzekutívne alebo simultánne tlmočenie. Dôležitou súčasťou štúdia je získanie poznatkov z rôznych tematických okruhov.
  • Keďže Európska únia má 27 členských krajín (platí pre rok 2010) a 23 oficiálnych jazykov, ktoré sú navzájom zrozumiteľné len čiastočne alebo vôbec, je nevyhnutné zamestnávať veľké množstvo prekladateľov a vynakladať značné množstvo finančných prostriedkov nielen na preklady písomných materiálov do týchto jazykov, ale tiež na vzájomné tlmočenie medzi rôznymi jazykmi.
  • Rozoznávame rôzne typy tlmočenia, dva najvýznamnejšie druhy sú konzekutívne tlmočenie a simultánne tlmočenie.
  • Rokom 1655 sa skončilo desaťročné obdobie Berniniho tvorby poznačené úsilím o čisto barokové tlmočenie vnútorných predstáv a citových vnemov.
  • Krajinu využíval najmä na tlmočenie citových polôh.
  • Niekedy sa za simultánne tlmočenie pokladá aj súbežné čítanie dopredu pripraveného prekladu prejavu, ale v tomto prípade nejde o skutočné simultánne tlmočenie ale o tzv.
  • Ústne prekladanie sa nazýva (aj) tlmočenie.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!