Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zachovávanie' from Slovak to English
NOUN   zachovávanie | zachovávania | - | -
zachovávanie {n} n-čohoabidance by sth.
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zachovávanie' from Slovak to English

zachovávanie {n} n-čoho
abidance by sth.
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Pre gréckokatolíkov na Slovensku je zachovávanie prísnejšej pôstnej disciplíny v ostatných pôstnych obdobiach okrem Veľkého pôstu ponechané na dobrovoľnosti.
 • Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadanie nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia.
 • vydal niekoľko predpisov o cirkevnej disciplíne, medzi nimi aj o manželskej nezrozumiteľnosti a o zachovávanie postu v stredu a v piatok.
 • V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas Uspenského pôstu je záväzné postiť sa tak ako bežne cez rok, zachovávanie tohto pôstu je teda ponechané na osobné rozhodnutie každého veriaceho.
 • Formálnymi znakmi weblogu je zachovávanie trvalých odkazov URL na jednotlivé príspevky (permalinky), obrátené chronologické radenie príspevkov (najnovšie navrchu), poskytovanie syndikovaného obsahu napr.
 • mája 2001 udelilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Cena mesta Košice zboru Chorus Comenianus "za šírenie dobrého mena mesta Košice doma i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie a za vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradícií".
 • V ďalšom období jeho života sa angažoval, už v úlohe generálneho predsedu Umeleckej besedy slovenskej, za zachovávanie archeologických a prírodných pamiatok na Slovensku.
 • Zmysel celého tohto zjavenia je vyjadrený na záver (82) a je ním správne zachovávanie kalendára.
 • To je výsledok absencie vyššej centrálnej moci v medzinárodnom systéme, ktorá by efektívne vynucovala zachovávanie mieru a taktiež pôsobenia selektívneho evolučného mechanizmu, ktorý zabraňoval prežitiu pacifistických komunít a naopak uprednostňovala komunity schopné podľa potreby pružne prechádzať od mieru k vojne a naopak.
 • Jeremiáš (Jer 31,31-34) kladie vonkajšie dodržiavanie zákonov a ich formálne zachovávanie až za vnútorný zákon poznania Boha, ktorý je vpísaný do srdca.
 • ... strán sporu) v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov.
 • Pri jeho vývoji sa viac ako pri iných systémoch kladie dôraz na zachovávanie jednoduchosti, čistoty a prehľadnosti kódu tradičnej pre BSD Unix.
 • V mieri sa podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému SR, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a vo svete; pripravuje pre vládu SR návrhy opatrení na zachovávanie bezpečnosti SR, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!