Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zachovaný' from Slovak to English
zachovaný {adj}extant
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zachovaný' from Slovak to English

zachovaný {adj}
extant
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Ďalším zaujímavým kostolom je posádkový kostol (Garrison Church), ktorý bol počas druhej svetovej vojne zbombardovaný a bol zachovaný ako pamätník bez strechy.
 • V hemoglobíne i myoglobíne tvorí túto koordinačnú väzbu evolučne zachovaný histidín.
 • Žrebovanie finálového turnaja sa uskutoční v decembri 2023 na "Elbphilharmonie" v Hamburgu. Formát používaný v rokoch 2016 a 2020 zostane zachovaný.
 • Benediktínsky kláštor svätého Jána je veľmi dobre zachovaný stredoveký kláštor v Müstair vo východnom Švajčiarsku, v kantóne Graubünden.
 • Slovenský kostol má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15. storočia.
 • Územie PR pokrývajú väčšinou druhotné kultúrne smrekové lesy so smrekom obyčajným ("Picea abies"). Pôvodný jedľobukový prales zostal zachovaný iba na strmých brehoch potoka.
 • Predmetom ochrany je zachovaný lužný les pri neregulovanom toku Moravy, bohaté vtáčie hniezdiská.
 • Prostredná nádrž úplne zatopila dedinu Mušov, zachovaný zostal iba jej kostol stojaci nad dedinou na kopčeku (teraz ostrove).
 • Jediný zachovaný príklad miešania miestnych a európskych tradícií.
 • Interiéru kostola dominuje oltár v barokovom slohu z roku 1720. V strede oltára je zachovaný pôvodný obraz sv. Michala archanjela – od neznámeho maliara.
 • Kríž je na tomto mieste zakreslený už na Komasačnej mape Diviny z roku 1867 a po prestavbe je zachovaný dodnes.
 • Na fasáde bol zachovaný tradičný obraz "Korunovácia Panny Márie" a vlastníctvo rodu potvrdzujúci šternberský erb, zdobený Rádom Zlatého rúna s korunkou.
 • Vo veži kostola je zachovaný zvon z roku 1687 od bratislavského zvonolejára G. Wolffa.
 • Najvýznamnejšou pamiatkou obce je dodnes zachovaný gotický cisterciánsky kláštor Neuberg.
 • Západný tympanón nie je veľmi zachovaný, predstavuje scénu z gigantomachie.
 • Dominantami mesta sú pevnosť Drumanagh, kostol sv. Maura a zachovaný portál budovy Kenure House. Miestne divadlo Millbank Theatre je známe kvalitou spracovania dramatických diel.
 • Bol zachovaný aj pôvodný mobiliár, ktorý tiež navrhol Emil Belluš.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!