Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Ba' from Slovak to English
baeven
Nouns
chém.
bárium {n} <Ba>
barium <Ba>
2 Words
Ale ba! [Vôbec nie!]Not at all!
ba dokoncaeven
ba dokonca ...nay, ...
ba dokonca ...yea, ...
3 Words
ba aj / i ...... at that
ba čo viac, ...nay, ...
ba čo viac, ...yea, ...
ba čo viac, ...and, what is more, ...
geogr.
Bosna a Hercegovina {f} <.ba>
Bosnia and Herzegovina [also Bosnia-Herzegovina]
4 Words
ba ešte aj / i ...... at that
12 translations
To translate another word just start typing!

 • barium <Ba> = bárium {n} <Ba>
Show all
Usage Examples Slovak
 • Zvonického písomná pozostalosť, ktorú zozbieral jeho žiak ThDr. Zlatko Kubanovič PhD., je uložená v Archíve Saleziánov dona Bosca, Bratislava (ASDB, BA).
 • Koloman Brezány sa po prepustení z čs. armády nemohol zamestnať na žiadnom štátnom, či mestskom úrade, ba dokonca ani v žiadnej administratívnej zložke akéhokoľvek podniku.
 • Bol jedným z popredných fotografov svojej doby, často považovaný za konvenčného, ba dokonca akademického umelca. Podľa svojich listov bol ovplyvnený obrazmi J. M. W. Turnera.
 • Mohamed obsadil mesto a aj svätyňu Ka´ba, odkiaľ povyhadzoval všetky pohanské božstvá a zasvätil Ka´ba jedinému Bohu "Alláhovi".
 • .ba je internetová národná doména najvyššej úrovne pre Bosnu a Hercegovinu.

 • Stavba prototypu pre sériovú výrobu Ba 349A začala v októbri roku 1944 a v nasledujúcich mesiacoch došlo k 15-tim odpalom.
 • Obyčajní obyvatelia Česko-Slovenska nemohli odísť ba ani vycestovať na Západ bez problémov. Zásadnou prekážkou bolo získanie cestovnej doložky a devízového prísľubu.
 • Jeho najznámejším medzinárodným hitom je skladba "Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)" z roku 1994.
 • Hlavnými božstvami Džedetu bol baraní boh Banebdžedet ("Ba pána Džedetu", teda Ba boha Usíra) a jeho manželka, rybia bohyňa Hatmehit.
 • Pretože ba bolo zobrazované ako vták s ľudskou hlavou, aj Sokar bol zobrazovaný ako mumifikovaný človek s hlavou sokola.

 • Opakom Ka bolo Ba, ktoré predstavovalo schránku pre Ka (ľudské telo). Mŕtvy boli balzamovaní, aby sa Ka mohlo vrátiť do svojho Ba.
 • Na šintuizmus mal vplyv budhizmus, ba dochádzalo až k symbiotickému prelínaniu sa tychto dvoch náboženstiev.
 • Zastrašoval nielen svojich spolustraníkov. Mal zlé vzťahy s viacerými médiami a novinármi a viacerým sa vyhrážal, ba dokonca napadol aj fyzicky.
 • Ku každému argumentu (ba aj k funktoru) môžu pristúpiť určujúce, determinujúce prvky (DET) v podobe rozličných prívlastkov. V uvedenej schéme je to vyznačené iba pri AGN.
 • Treba podotknúť, že pri zmiešanom type schizoafektívnej poruchy (pozri "Typy poruchy") môže dochádzať k striedaniu manickej (hypomanickej) epizódy s depresívnou aj v priebehu niekoľkých dní, ba hodín.

 • Vzhľadom na svoju vysokú reaktivitu sa v prírode stretávame prakticky len so zlúčeninami bária. V nich sa vyskytuje iba v mocenstve Ba+2.
 • V určitých prípadoch agnostik odmieta popierať Boha, ba naopak, požaduje jestvovanie transcendentnej bytosti, ktorá sa však vraj nemôže zjaviť a o ktorej nikto nemôže nič povedať.
 • Reineckeho, ktorý rozlišoval 4 periódy (hlavné stupne) BA až BD (= Br A až Br D; B/Br znamená Reineckeho bronzová doba), ku ktorým boli najnovšie pričlenené aj jeho bývalé prvé dva stupne halštatskej doby HA a HB (= Ha A a Ha B; H/Ha znamená Reineckeho halštatská doba); halštatská doba je teda z dnešného pohľadu kratšia a začína neskôr.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!