Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Babylon' from Slovak to English
NOUN   Babylon | Babylonu | - | -
archeol.geogr.hist.
Babylon {m}
Babylon
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Babylon' from Slovak to English

Babylon {m}
Babylonarcheol.geogr.hist.
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Mesto Babylon zrejme vzniklo v 3. tisícročí, no spočiatku bolo úplne bezvýznamné.
 • od Bagdadu v dnešnom Iraku na brehoch rieky Eufrat po zvyškoch zaniknutého mesta Babylon.
 • Mesto Babylon zrejme vzniklo v 3. tisícročí pred Kr., no spočiatku bolo úplne bezvýznamné.
 • Tento "etnický a kultúrny babylon" sa stal liahňou pre pestrú paletu hudobne príbuzných chytľavých tanečných štýlov členených podľa jednotlivých oblastí.
 • Marduk bol mestský boh mesta Babylon, neskôr (od stredobabylonského obdobia) súčasne s rastom moci tohto mesta sa stal aj bohom celej Babylonie.

 • sa od Novoasýrskej ríše odtrhol Babylon (vznik tzv. ...
 • Jeho otec Nabonid zanedbábal kult Marduka - hlavného babylonského božstva.
 • Pravdepodobne kvôli svojej matke podporoval rekonštrukciu chrámov boha Sína v Harrane a Ure a zanedbával hlavné babylonské božstvo - Marduka.
 • Počas druhej (strednej) babylonskej dynastie (1595 pred Kr.
 • a deportácia židovských obyvateľov z Judska do Babylonie sa nazýva babylonské zajatie.

 • ktorý zničil Jeruzalem a jeho obyvateľov odviedol do babylonského zajatia.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!