Advertisement
 Translation for 'Citrat' from Slovak to English
chém.
citrát {m}
citrate
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Citrat' from Slovak to English

citrát {m}
citratechém.
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • Počas syntézy mastnej kyseliny je acetylkoenzým A presunutý z mitochondrie do cytoplazmy, kde sa nachádza enzým syntáza mastných kyselín. Acetylkoenzým A je transportovaný z matrixu mitochondrie v podobe citrátu, ktorý vzniká reakciou acetylkoenzýmu A s oxalacetátom. Táto reakcia je zvyčajne prvou reakciou citrátového cyklu, ale ak nie je nutný zisk energie, tak sa citrát presúva do cytoplazmy, kde sa opäť rozkladá na acetylkoenzým A a oxalacetát. Vďaka tomu môže začať syntéza mastných kyselín.
  • Mravčan vápenatý sa zdá byť bezpečný ako doplnok vápnika pre ľudí s jednorazovými dávkami 3,9 g (1200 kalcia) denne. Pri takýchto dávkach sa pozorovalo zvýšenie koncentrácie mravčanu v krvi, ale u zdravých jedincov sa mravčan neakumuluje a rýchlo sa metabolizuje. Ukazuje sa, že mravčan vápenatý je ľahšie absorbovaná forma vápnika ako uhličitan vápenatý a citrát vápenatý. Nepozorovali sa žiadne poškodenia optického nervu pri suplementácii mravčanom vápenatým. Spolu s formaldehydom, je mravčan vápenatý hlavným metabolickým produktom metanolu, ktorý môže po požití spôsobiť slepotu.
  • Antikoagulanciá sa delia na používané in vivo – u pacientov ako lieky (heparín a jeho deriváty, warfarin, xabány atď.) a in vitro – na zaistenie tekutosti krvi po odbere na vyšetrenie (heparín, oxalát sodný, citrát sodný, EDTA).
  • V potravinárstve sa hydrogéncitrát sodný používa podobne ako citrát trisodný a v marmeláde, v sladkostiach, v zmrzline, v sýtených nápojoch, v mlieku, vo víne a v topených syroch (označuje sa ako prídavná látka E331ii).
  • Rozpustné soli lítia (uhličitan, octan, síran, citrát) sa používajú v psychiatrii ako účinná látka liekov, tlmiacich mánie (manické fázy bipolárnych porúch) a stabilizujúcich patologické nálady (viď tymoprofylaktiká, psychofarmakum).

  • Citrát trisodný (iné názvy: citrát sodný, citran trisodný, citran sodný, citrónan trisodný, citrónan sodný; C3H5O(COONa)3) je soľ kyseliny citrónovej s tromi sodíkovými atómami v molekule.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!