Advertisement
 Translation for 'Ges' from Slovak to English
hudba
ges {n} <G♭>
G flat <G♭>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Ges' from Slovak to English

ges {n} <G♭>
G flat <G♭>hudba
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • decembra 1957 bola založená spoločnosť Österreichischer Rundfunk Ges.
  • Významnou stavbou je aj kostol Il Ges"ù" v Ríme.
  • Zo štúdie pre nové usporiadanie mal GES v Banskobystrickom kraji 3 169 a v Košickom kraji 5 982, čo je spolu 9 151 členov.
  • Nože Glock sú vojenské poľné nože navrhnuté a vyrobené firmou Glock Ges.mbH, so sídlom v Deutsch-Wagrame Rakúsku.
  • Spoločnosť GES Slovakia, s.r.o., získala najskôr iba frekvencie v Poprade a Rimavskej Sobote a až rozhodnutím súdu aj v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Ružomberku.

  • Napríklad, vezmime si stupnicu C dur s tónmi: "c-d-e-f-g-a-h-c", po znížení každého tónu o pol tón, dostávame alterovanú stupnicu: "c-des-es-fes-ges-as-b-c".
  • DoRo Produktion Ges.mbH je názov filmovej spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorú založili Rudi Dolezal a Hannes Rossacher. Sú považovaní za priekopníkov tvorby videoklipov.
  • botanischen Gesellschaft. V roku 1896 založil lepidopterologickú sekciu pri Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, ktorej predsedom bol viac ako 34 rokov (do roku 1930).
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!