Advertisement
 Translation for 'Niob-' from Slovak to English
chém.
niób {m} <Nb>
niobium <Nb>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Niob-' from Slovak to English

niób {m} <Nb>
niobium <Nb>chém.
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • Ďalším veľmi dôležitým prvkom, ktorý sa pridáva do niklových superzliatin je chróm (13 - 18%). Úlohou chrómu je zabezpečiť dobru koróznu odolnosť. V malých množstvách sa pridáva uhlík (do 0,08 %), ktorý ma zabezpečiť odolnosť voči creepovej deformácii spôsobenej poklzom hraníc zŕn. Uhlík tvorí karbidy s ďalšími legujúcimi prvkami ako niób a titán. Ďalej sa pridávajú prvky brzdiace difúzne procesy v niklovej matrici. Ide napríklad o molybdén ale aj o dosť nezvyklé prvky ako tantal, hafnium atď.
  • Podľa Nioby je pomenovaný chemický prvok niób.
  • Názov columbium (značka Cb), originálne udelený Hatchettom, bol široko používaný v chemických vedeckých časopisoch a publikáciách v USA, kým v Európe sa používal názov niób. Toto dvojnázvie bolo odstránené až v roku 1949 na 15. chemickom kongrese v Amsterdame, keď bol pre 41. prvok periodickej sústavy prijatý názov niób a o rok neskôr bol prijatý aj IUPAC. Napriek tomu sa však v Spojených štátoch stále možno stretnúť s pomenovaním columbium (najmä v metalurgickom priemysle, alebo v geológii).
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!