Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Ra' from Slovak to English
chém.
rádium {n} <Ra>
radium <Ra>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Ra' from Slovak to English

rádium {n} <Ra>
radium <Ra>chém.
Advertisement
 • radium <Ra> = rádium {n} <Ra>
Show all
Usage Examples Slovak
 • 2100 Ra-Shalom je planétka s priemerom 8 km, ktorú objavil E. F. Helin 10. septembra 1978.
 • Rovnaký autor: „…lež počiatočné "ra-" je u západných Slovanov možné len v slovenčine a jej patrí aj zmena "ra-" na "r'ä-" a ďalej na "rä-"“.
 • Ďalšou známou cestou boli plavby na papyrusových lodiach Ra (1969) a Ra II (1970), ktorými preukázal možnosť transatlantického spojenia medzi starovekými kultúrami Afriky a Južnej Ameriky.
 • panvicu na pečenie (eschara, e-ka-ra), rituálnu nádobu fialé (pi-je-ra).
 • Priebeh RA je rozmanitý a ťažko predvídateľný.

 • FRI je situovaná v budovách RA, RB a RC na univerzitnom kampuse Veľký diel. V jej susedstve sa nachádza Výskumný ústav dopravný.
 • Prejavuje sa nepríjemným zvukom, zapisovaným ako „rak“ (prípadne „rakak“). Pri zásnubnom lete sa ozýva sledom rachotivých zvukov „ra-kra-kra-kraa“.
 • SWR cont.ra ("content radio") je stanica, ktorá je zameraná na informačné a kultúrne relácie. Vysielanie začalo v júli 2002.
 • V krátkom čase boli otvorené ďalšie chrámy Zlatého úsvitu: "Osiris" vo Weston-super-Mare, "Horus" v Bradforde a "Amen-Ra" v Edinburghu.
 • Rady Ra sú špeciálne určené pre výber dĺžkových rozmerov v rozsahu od 0,01 mm do 20 000 mm.

 • Letecký dopravca Kaliningrad Avia prenajal 7. mája 1993 jeden Tu-134A (výr. č. 0974, imatr. značka RA-65824) maďarskému prepravcovi Air Service Hungary s imatrikuláciou HA-LBS.
 • "Y-ventil" má v sebe aj rektifikátory "RA" a "RB" na odvod jalového oleja (modrá farba), t.
 • Bol županom Zachumlja, od roku 1366 guvernérom v meste Ser na východe Srbska (dnes mesto a prefektúra ra Serres v Grécku).
 • Drsnosť je stredná hodnota nerovností povrchu. Je jemnejšia ako tolerancia a udáva sa v mikrometroch. Značka je Ra.
 • Árah je neobývaný ostrov na atole Rá na Maldivách.

 • Extended play (EP) je CD alebo gramofónová platňa, ktoré/-rá obsahuje viac hudby ako singel, ale je príliš krátky/-ka na to, aby sa nazývala „album“.
 • Mídupparu je koralový ostrov na atole Rá na Maldivách.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!