Advertisement
 Translation for ' veľmi' from Slovak to English
veľmi {adv}all too
Partial Matches
užiť si (-až) n-ho/n-čoho [nedok.] [idióm]to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
veľmi {adv}highly
veľmi {adv}greatly
veľmi {adv}heavily
veľmi {adv}badly [very much]
veľmi {adv}way [Am.] [coll.] [very]
veľmi {adv}beyond measure
veľmi {adv}real [Am.] [coll.] [very]
veľmi {adv}vastly
veľmi {adv}widely [very]
veľmi {adv}jolly [Br.] [coll.]
veľmi {adv}very
veľmi {adv}very much
veľmi {adv}ever so [Br.] [coll.]
veľmi zaujímavý {adj}intriguing
veľmi podobne {adv}alike
veľmi namáhavý {adj}grueling [Am.]
veľmi hlučný {adj}uproarious [very noisy]
(veľmi) rozrušený {adj}distraught
veľmi pravdepodobne {adv}highly likely
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • Dromeosaury predstavovali malé až veľmi veľké (maximálne zrejme až 12 metrov dlhé) ľahšie stavané dravce pripomínajúce v mnohých smeroch vtáky.
 • Dobre potláčajú alergické prejavy, ale sú zvyčajne zároveň strední až veľmi silní antagonisti muskarínových acetylcholínových receptorov.
 • Niektoré jej poviedky boli cenzurované, pretože sa vyjadrovala až veľmi kriticky.
 • Vo všeobecnosti sú charakterizované ako vlhké až veľmi vlhké, ale s dobrou drenážou.
 • Rozloha výskytu králika madeirského pozostáva z jediného ostrova, na ktorom sa považuje za pomerne rozšíreného až veľmi rozšíreného, napriek tomu, že jeho populácia nebola vyčíslená.

 • "Ceratosaurus" alebo "Epalphrosaurus"), na pestrú a značne úspešnú Abelisauria zastúpenú čeľaďami Abelisauridae (menšie až veľmi veľké dravce úspešné najmä počas vrchnej kriedy, napríklad Carnotaurus) a Noasauridae (menšie dravce s rozličným spôsobom života, tiež úspešné najmä počas vrchnej kriedy, napríklad Noasaurus).
 • ... "Ankylosauria") bola skupinou menších až veľmi veľkých bylinožravých dinosaurov s kosteným brnením tela, hojných počas obdobia kriedy.
 • "Stegosauria") bola skupina menších až veľmi veľkých mohutných bylinožravých dinosaurov patriacich medzi vtákopanvé dinosaury (Ornithischia).
 • Obec Orlov patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, vlhkej až veľmi vlhkej so studenou zimou.
 • Je málo rozpustný vo vode, dobre až veľmi dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách.

 • Pôvodne pochádzal z Kórei a ku karate sa oproti ostatným majstrom dostal až veľmi neskoro.
 • Ďalšie uznanie priniesli až veľmi kvalitné rebootové filmy Christophera Nolana Batman začína (Batman Begins), Temný rytier (The Dark Knight) a Návrat Temného rytiera (The Dark Knight Rises).
 • Na základe klimaticko-geografického členenia je táto oblasť zaraďovaná do klimaticko-geografického typu s horskou klímou, typická je malá teplotná inverzia a vlhké až veľmi vlhké podnebie.
 • Pri prítomnosti iných prvkov (kremík, vápnik, horčík) v zliatine môže mať guľočkový až veľmi drobný guľočkový tvar.
 • Pri pokusoch na zvieratách sa ukázalo, že až veľmi vysoké dávky sennozidov, bisakodylu alebo pikosíranu sodného sa prejavia toxicky na myšiach a potkanoch (až 2 g/kg).

 • Megalosaury (lat. "Megalosauridae") sú čeľaď stredne veľkých až veľmi veľkých dravých dinosaurov.
 • Z tohto dôvodu a s ohľadom na ich veľkosť tela a potrebu veľkosti a členitosti teritória je nutný chov týchto nádherných cichlíd vo veľkých až veľmi veľkých – minimálne 200-litrových pre menšie druhy.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!