Advertisement
 Translation for 'azylová politika' from Slovak to English
pol.
azylová politika {f}
asylum policy
Partial Matches
politika {f}politics
pol.voj.
obranná politika {f}
defense policy [Am.]
pol.voj.
obranná politika {f}
defence policy [Br.]
admin.pol.
vízová politika {f}
visa policy
pol.
prisťahovalecká politika {f}
immigration policy
pol.
politika {f} návratu
return policy
pol.
zahraničná politika {f}
foreign policy
pol.
energetická politika {f}
energy policy
fin.pol.
banková politika {f}
banking policy
pol.
rozvojová politika {f}
development policy
pol.
vládna politika {f}
government policy
pol.
migračná politika {f}
migration policy
pol.
politika {f} ústupkov
policy of appeasement
pol.
politika {f} [stratégia, program]
policy
admin.EUpol.
spoločná vízová politika {f}
common visa policy
EU
európska susedská politika {f} <ESP>
European Neighbourhood Policy <ENP>
EU
spoločná bezpečnostná a obranná politika {f}
Common Security and Defence Policy <CSDP>
EU
spoločná zahraničná a bezpečnostná politika {f}
Common Foreign and Security Policy <CFSP>
19 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
  • S neskoršou podporou ostatných krajín V4 sa tak aj stala a azylová politika povinného rozdeľovania kvót bola zmenená.
  • Azylová politika EÚ je súbor princípov a praktických krokov, ktorými sa EÚ riadi a ktoré prijíma pri manažmente záležitostí súvisiacich s azylom a utečencami.
  • Členské štáty (EÚ) musia zabrániť situácii, aby žiadosti o azyl boli podané v niekoľkých štátoch súčasne, pričom musia spolupracovať v rámci vypracovania minimálnych záruk, ktoré majú byť poskytované žiadateľom o azyl v prípade vyhostenia a počas preskúmania žiadosti o azyl alebo odvolania proti rozhodnutiu. Azylová politika Európskej únie je špecifická úprava podmienok dostania azylu v Európskej únii.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!