Advertisement
 Translation for 'azylová' from Slovak to English
pol.
azylová politika {f}
asylum policy
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'azylová' from Slovak to English

azylová politika {f}
asylum policypol.
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • pilieri Európskej únie, najmä v tom, že sa niektoré oblasti bývalého tretieho piliera (azylová a vízová politika a súdna spolupráca v občianskych veciach) presunula z bývalého tretieho piliera do bývalého prvého piliera, teda do oblasti práva bývalého Európskeho spoločenstva.
  • S neskoršou podporou ostatných krajín V4 sa tak aj stala a azylová politika povinného rozdeľovania kvót bola zmenená.
  • Európska azylová legislatíva našla svoju inšpiráciu do veľkej miery v starších medzinárodne-právnych dokumentoch týkajúcich sa azylovej problematiky a to predovšetkým v Dohovore o právnom postavení utečencov a jeho Protokole z roku 1967, na ktoré sa aj často odvoláva.
  • Členské štáty (EÚ) musia zabrániť situácii, aby žiadosti o azyl boli podané v niekoľkých štátoch súčasne, pričom musia spolupracovať v rámci vypracovania minimálnych záruk, ktoré majú byť poskytované žiadateľom o azyl v prípade vyhostenia a počas preskúmania žiadosti o azyl alebo odvolania proti rozhodnutiu. Azylová politika Európskej únie je špecifická úprava podmienok dostania azylu v Európskej únii.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!