Advertisement
 Translation for 'babie' from Slovak to English
meteor.
babie leto {n}
Indian summer
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'babie' from Slovak to English

babie leto {n}
Indian summermeteor.
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • Názov babie leto pôvodne označoval poletujúce vlákna pavučín s pavúkmi, ktoré sa vyskytujú v tomto období.
  • Už počas štúdia na FAMU taktiež nakrútil pre Česko-slovenskú televíziu Bratislava hraný televízny film Babie leto – čas smútku (1969).
  • Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Babie v okrese Vranov nad Topľou.
  • V roku 2013 vyšla jeho filmová verzia pod názvom "Babie leto" (pôvodne "The Jesoskero Nilaj").
  • Počasie na Titane tak pripomína pozemské babie leto, aj keď mechanizmus jeho vzniku je úplne iný.

  • Pramení v juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov na juhojuhozápadnom svahu Mackovej (681,3 m n. m.), v lokalite Babie doly, v nadmorskej výške približne 495 m n. m.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!