Page 1 of 9 for the letter C in the Slovak-English dictionary
Cabotov prieliv {m}
Cabot Straitgeogr.
cajgel {m} [ľud.] [bicykel]
bike [coll.] [bicycle]bicy
wheel [Am.] [Can.] [coll.] [bicycle]bicy
Calaiská úžina {f} [Doverská úžina]
Strait of Calais [Strait of Dover]geogr.
Calamianske ostrovy {pl}
Calamian Group {sg}geogr.
Camotské more {n}
Camotes Seageogr.
Canberra {f}
Canberrageogr.
Canterburské poviedky
The Canterbury Tales [Geoffrey Chaucer]lit.F
cap {m}
billy goatzool.
he-goatzool.
cápať n-ho [nedok.]
to clobber sb. [coll.]
capina {f} [ľud.] [nezmysel]
bullshit [vulg.]
crap [vulg.] [nonsense]
capiny {pl} [ľud.] [nezmysly]
bullshit {sg} [vulg.]
crap {sg} [vulg.] [nonsense]
capnúť [dok.]
to smack
capnúť n-ho [dok.]
to clobber sb. [coll.]
Caracas {m}
Caracasgeogr.
Cardiff {m}
Cardiffgeogr.
Cardiganský záliv {m}
Cardigan Baygeogr.
Casablanca {f}
Casablancageogr.
catering {m}
cateringgastr.
cebuánčina {f}
Cebuanojazyk.
cech {m} [spolok remeselníkov]
guildhist.
Cecília {f}
Ceciliamená
Cecilymená
céčko {n} [sl.] [kokaín]
cocainedrogy
cecky {pl} [vulg.] [prsia]
boobs {pl} [coll.]
cedák {m}
colandergastr.nárad.
strainergastr.nárad.
céder {m}
cedarbot.T
céder {m} libanonský [Cedrus libani]
Lebanon cedarbot.T
cedidlo {n}
colandergastr.nárad.
strainergastr.nárad.
cediť [nedok.]
to strain
cédrový
cedar [attr.]
cédrový [z cédrového dreva]
cedarwood [attr.]
ceduľka {f}
tag
Cejlón {m}
Ceylongeogr.hist.
Cejlónčan {m}
Ceyloneseetn.
Cejlónčanka {f}
Ceylonese [female]etn.
cejlónsky
Ceylonese
cejlónsky čaj {m}
Ceylon teagastr.
cela {f}
cell
celá fúra [+gen.] [ľud.]
a whole lot of [coll.]
celá hŕba [+gen.] [ľud.]
a whole lot of [coll.]
celá hromada [+gen.] [ľud.]
a whole lot of [coll.]
celá kopa [+gen.] [ľud.]
a whole lot of [coll.]
celá nota {f}
semibreve [Br.]hudba
whole note [Am.]hudba
celá škála {f} n-čoho
whole gamut of sth.
celá spústa [+gen.] [ľud.]
a whole lot of [coll.]
celé číslo {n}
integermat.
celebrita {f}
celebrity
celebrity {pl}
the greats
celebrovať (n-čo) [nedok.]
to celebrate (sth.)nábož.
to officiate (sth.)nábož.
celibát {m}
celibacynábož.
celistvosť {f}
entirety
integrity
celkom
altogether
completely
entirely
fairly
for good
fully
perfectly [entirelly]
pretty [coll.]
quite
thoroughly
through
totally
totes [coll.]
utterly
celkom [celkove]
in total
overall
celkom [úplne, kompletne]
wholly
celkom [úplne]
all [completetely]
clean [coll.] [completely]
whole [coll.]
celkom dobrý
fair [Br.] [quite good]
not bad
pretty good [coll.]
celkom nepatrne
ever so slightly
celkom nový
freshly minted [fig.]
newly minted [fig.]
celkom sám
all by oneself
Celkom slušné.
Not too shabby. [coll.]
celková anestézia {f}
general anaesthesia [Br.]med.
general anesthesia [Am.]med.
celková spokojnosť {f}
general satisfaction
celková suma {f}
total
total sum
celková úloha {f}
missionvoj.
celkove
altogether
in total
overall
celkove [všeobecne, keď sa všetko uváži]
all in all
celkové množstvo {n}
total amount
celkovo
altogether
geogr.
Cabotov prieliv {m}
Cabot Strait
bicy
cajgel {m} [ľud.] [bicykel]
bike [coll.] [bicycle]
bicy
cajgel {m} [ľud.] [bicykel]
wheel [Am.] [Can.] [coll.] [bicycle]
geogr.
Calaiská úžina {f} [Doverská úžina]
Strait of Calais [Strait of Dover]
geogr.
Calamianske ostrovy {pl}
Calamian Group {sg}
geogr.
Camotské more {n}
Camotes Sea
geogr.
Canberra {f}
Canberra
lit.F
Canterburské poviedky
The Canterbury Tales [Geoffrey Chaucer]
zool.
cap {m}
billy goat
zool.
cap {m}
he-goat
cápať n-ho [nedok.]to clobber sb. [coll.]
capina {f} [ľud.] [nezmysel]bullshit [vulg.]
capina {f} [ľud.] [nezmysel]crap [vulg.] [nonsense]
capiny {pl} [ľud.] [nezmysly]bullshit {sg} [vulg.]
capiny {pl} [ľud.] [nezmysly]crap {sg} [vulg.] [nonsense]
capnúť [dok.]to smack
capnúť n-ho [dok.]to clobber sb. [coll.]
geogr.
Caracas {m}
Caracas
geogr.
Cardiff {m}
Cardiff
geogr.
Cardiganský záliv {m}
Cardigan Bay
geogr.
Casablanca {f}
Casablanca
gastr.
catering {m}
catering
jazyk.
cebuánčina {f}
Cebuano
hist.
cech {m} [spolok remeselníkov]
guild
mená
Cecília {f}
Cecilia
mená
Cecília {f}
Cecily
drogy
céčko {n} [sl.] [kokaín]
cocaine
cecky {pl} [vulg.] [prsia]boobs {pl} [coll.]
gastr.nárad.
cedák {m}
colander
gastr.nárad.
cedák {m}
strainer
bot.T
céder {m}
cedar
bot.T
céder {m} libanonský [Cedrus libani]
Lebanon cedar
gastr.nárad.
cedidlo {n}
colander
gastr.nárad.
cedidlo {n}
strainer
cediť [nedok.]to strain
cédrovýcedar [attr.]
cédrový [z cédrového dreva]cedarwood [attr.]
ceduľka {f}tag
geogr.hist.
Cejlón {m}
Ceylon
etn.
Cejlónčan {m}
Ceylonese
etn.
Cejlónčanka {f}
Ceylonese [female]
cejlónskyCeylonese
gastr.
cejlónsky čaj {m}
Ceylon tea
cela {f}cell
celá fúra [+gen.] [ľud.]a whole lot of [coll.]
celá hŕba [+gen.] [ľud.]a whole lot of [coll.]
celá hromada [+gen.] [ľud.]a whole lot of [coll.]
celá kopa [+gen.] [ľud.]a whole lot of [coll.]
hudba
celá nota {f}
semibreve [Br.]
hudba
celá nota {f}
whole note [Am.]
celá škála {f} n-čohowhole gamut of sth.
celá spústa [+gen.] [ľud.]a whole lot of [coll.]
mat.
celé číslo {n}
integer
celebrita {f}celebrity
celebrity {pl}the greats
nábož.
celebrovať (n-čo) [nedok.]
to celebrate (sth.)
nábož.
celebrovať (n-čo) [nedok.]
to officiate (sth.)
nábož.
celibát {m}
celibacy
celistvosť {f}entirety
celistvosť {f}integrity
celkomaltogether
celkomcompletely
celkomentirely
celkomfairly
celkomfor good
celkomfully
celkomperfectly [entirelly]
celkompretty [coll.]
celkomquite
celkomthoroughly
celkomthrough
celkomtotally
celkomtotes [coll.]
celkomutterly
celkom [celkove]in total
celkom [celkove]overall
celkom [úplne, kompletne]wholly
celkom [úplne]all [completetely]
celkom [úplne]clean [coll.] [completely]
celkom [úplne]whole [coll.]
celkom dobrýfair [Br.] [quite good]
celkom dobrýnot bad
celkom dobrýpretty good [coll.]
celkom nepatrneever so slightly
celkom novýfreshly minted [fig.]
celkom novýnewly minted [fig.]
celkom sámall by oneself
Celkom slušné.Not too shabby. [coll.]
med.
celková anestézia {f}
general anaesthesia [Br.]
med.
celková anestézia {f}
general anesthesia [Am.]
celková spokojnosť {f}general satisfaction
celková suma {f}total
celková suma {f}total sum
voj.
celková úloha {f}
mission
celkovealtogether
celkovein total
celkoveoverall
celkove [všeobecne, keď sa všetko uváži]all in all
celkové množstvo {n}total amount
celkovoaltogether
Page 1 of 9 for the letter C in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022