Page 1 of 39 for the letter D in the Slovak-English dictionary
D'Entrecasteauxove ostrovy {pl}
D'Entrecasteaux Islandsgeogr.
dabovaná verzia {f}
dubbed versionfilmR+TV
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]film
dača {f} [v ruskom prostredí]
dachaarch.
Dácia {f}
Daciageogr.hist.
dacit {m}
dacitegeol.
dácky
Dacianhist.
dačo
something < sth.>
dadaista {m}
Dadaistlit.um.
dadaistický
Dadaisticlit.um.
dadaistka {f}
Dadaist [female]lit.um.
dadaizmus {m}
Dadaismlit.um.
Dagestanská republika {f} [Ruská federácia]
Republic of Daghestan [Russian Federation]geogr.pol.
dagestanský
Daghestaniangeogr.
Dahlacké ostrovy {pl}
Dahlak Archipelagogeogr.
Daj mi (svätý) pokoj!
Leave me alone!
Daj na to! [ľud.]
High five! [Am.]
Daj pokoj!
Give me a break!
Daj sa do toho!
Hop to it! [coll.]
Daj sa vypchať! [ľud.]
Get stuffed! [Br.] [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]
Back off!
Get lost! [coll.]
Take a hike! [coll.]
Daj si pohov! [ľud.]
Relax! [appeal to stop doing sth.]
dajako
somehow
Dajme sa do toho!
Let's get started!
dajme tomu že ...
say ...
supposing (that) ...
Dák {m}
Dacianetn.hist.
dakam
someplace [Am.] [coll.] [direction]
somewhere [direction]
Dakar {m}
Dakargeogr.
dakde
someplace [Am.] [coll.]
somewhere
dakedy
sometimes
ďakovať [nedok.]
to thank
ďakovný
votivenábož.um.
dakto
somebody <sb.>
someone
daktyl {m}
dactyllit.
daktylský
dactyliclit.
Ďakujem ti / vám.
Thank you.
Ďakujem veľmi pekne!
Thanks a lot!
Ďakujem veľmi pekne.
Thank you very much.
Ďakujem!
Thank you!
Ďakujem.
Cheers. [Br.] [coll.] [Thanks.]
ďalej
further
ďalej [od urč. momentu v čase]
onward
ďalej [okrem už uvedeného]
additionally
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
Ďalej!
Come in!
ďaleko
far
far away
ďaleko [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
much [+ comparative of an adj. or adv.]
ďaleko [+ 3. stupeň adj.] [ľud.]
by far [+ superlative of an adj.]
Ďaleko od hlučného davu
Far from the Madding Crowd [Thomas Hardy]lit.F
ďaleko vzadu
way behind
ďalekohľad {m}
telescope
ďalekohľad {m} [na obe oči]
binoculars {pl}optika
ďalekovýchodný
Fareasterngeogr.
ďaleký
far
Ďaleký východ {m}
Far Eastgeogr.
dália {f} [neodborne] [genus Dahlia]
dahliabot.T
Dalila {f}
Delilahbibl.mená
Dalmácia {f}
Dalmatiageogr.
dalmáčtina {f}
Dalmatianjazyk.
dalo by sa povedať
as it were
ďalší
additional
another
follow-up
further
next
subsequent
ďalší [navyše]
extra
ďalší diel {m} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.filmlit.R+TV
ďalší v poradí
next in line
ďalšia časť {f} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.filmlit.R+TV
daltonický
daltonianmed.
daltonista {m}
daltonistmed.
daltonistka {f}
daltonist [female]med.
daltonizmus {m}
daltonismmed.
dáma {f}
checkers [treated as sg.] [Am.]hry
draughts [treated as sg.] [Br.]hry
lady
dáma {f} [šach]
queen [chess]hry
Damask {m}
Damascusgeogr.
dámska toaleta {f} [záchod]
a / the ladies [Br.] [coll.]
ladies' room [Am.]
ladies' toilet
women's room [Am.]
dámske hodinky {pl}
ladies' watch {sg}hodiny
lady's watch {sg}hodiny
dámske oblečenie {n} [na mužovi]
drag [coll.]
dámsky záchod {m}
women's restroom [Am.]
Dámy a páni!
Ladies and gentlemen!
Ladies and gents! [coll.]
daň {f} [poplatok, dávka]
tributeekon.
daň {f} z pridanej hodnoty <DPH>
value added tax <VAT>ekon.
daň {f} z príjmov
income taxekon.
geogr.
D'Entrecasteauxove ostrovy {pl}
D'Entrecasteaux Islands
filmR+TV
dabovaná verzia {f}
dubbed version
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]
arch.
dača {f} [v ruskom prostredí]
dacha
geogr.hist.
Dácia {f}
Dacia
geol.
dacit {m}
dacite
hist.
dácky
Dacian
dačosomething < sth.>
lit.um.
dadaista {m}
Dadaist
lit.um.
dadaistický
Dadaistic
lit.um.
dadaistka {f}
Dadaist [female]
lit.um.
dadaizmus {m}
Dadaism
geogr.pol.
Dagestanská republika {f} [Ruská federácia]
Republic of Daghestan [Russian Federation]
geogr.
dagestanský
Daghestanian
geogr.
Dahlacké ostrovy {pl}
Dahlak Archipelago
Daj mi (svätý) pokoj!Leave me alone!
Daj na to! [ľud.]High five! [Am.]
Daj pokoj!Give me a break!
Daj sa do toho!Hop to it! [coll.]
Daj sa vypchať! [ľud.]Get stuffed! [Br.] [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]Back off!
Daj si odpich! [ľud.]Get lost! [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]Take a hike! [coll.]
Daj si pohov! [ľud.]Relax! [appeal to stop doing sth.]
dajakosomehow
Dajme sa do toho!Let's get started!
dajme tomu že ...say ...
dajme tomu že ...supposing (that) ...
etn.hist.
Dák {m}
Dacian
dakamsomeplace [Am.] [coll.] [direction]
dakamsomewhere [direction]
geogr.
Dakar {m}
Dakar
dakdesomeplace [Am.] [coll.]
dakdesomewhere
dakedysometimes
ďakovať [nedok.]to thank
nábož.um.
ďakovný
votive
daktosomebody <sb.>
daktosomeone
lit.
daktyl {m}
dactyl
lit.
daktylský
dactylic
Ďakujem ti / vám.Thank you.
Ďakujem veľmi pekne!Thanks a lot!
Ďakujem veľmi pekne.Thank you very much.
Ďakujem!Thank you!
Ďakujem.Cheers. [Br.] [coll.] [Thanks.]
ďalejfurther
ďalej [od urč. momentu v čase]onward
ďalej [okrem už uvedeného]additionally
ďalej robiť n-čo [nedok.]to continue to do sth.
Ďalej!Come in!
ďalekofar
ďalekofar away
ďaleko [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]much [+ comparative of an adj. or adv.]
ďaleko [+ 3. stupeň adj.] [ľud.]by far [+ superlative of an adj.]
lit.F
Ďaleko od hlučného davu
Far from the Madding Crowd [Thomas Hardy]
ďaleko vzaduway behind
ďalekohľad {m}telescope
optika
ďalekohľad {m} [na obe oči]
binoculars {pl}
geogr.
ďalekovýchodný
Fareastern
ďalekýfar
geogr.
Ďaleký východ {m}
Far East
bot.T
dália {f} [neodborne] [genus Dahlia]
dahlia
bibl.mená
Dalila {f}
Delilah
geogr.
Dalmácia {f}
Dalmatia
jazyk.
dalmáčtina {f}
Dalmatian
dalo by sa povedaťas it were
ďalšíadditional
ďalšíanother
ďalšífollow-up
ďalšífurther
ďalšínext
ďalšísubsequent
ďalší [navyše]extra
filmlit.R+TV
ďalší diel {m} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.
ďalší v poradínext in line
filmlit.R+TV
ďalšia časť {f} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.
med.
daltonický
daltonian
med.
daltonista {m}
daltonist
med.
daltonistka {f}
daltonist [female]
med.
daltonizmus {m}
daltonism
hry
dáma {f}
checkers [treated as sg.] [Am.]
hry
dáma {f}
draughts [treated as sg.] [Br.]
dáma {f}lady
hry
dáma {f} [šach]
queen [chess]
geogr.
Damask {m}
Damascus
dámska toaleta {f} [záchod]a / the ladies [Br.] [coll.]
dámska toaleta {f} [záchod]ladies' room [Am.]
dámska toaleta {f} [záchod]ladies' toilet
dámska toaleta {f} [záchod]women's room [Am.]
hodiny
dámske hodinky {pl}
ladies' watch {sg}
hodiny
dámske hodinky {pl}
lady's watch {sg}
dámske oblečenie {n} [na mužovi]drag [coll.]
dámsky záchod {m}women's restroom [Am.]
Dámy a páni!Ladies and gentlemen!
Dámy a páni!Ladies and gents! [coll.]
ekon.
daň {f} [poplatok, dávka]
tribute
ekon.
daň {f} z pridanej hodnoty <DPH>
value added tax <VAT>
ekon.
daň {f} z príjmov
income tax
Page 1 of 39 for the letter D in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022