Page 1 of 41 for the letter D in the Slovak-English dictionary
D'Entrecasteauxove ostrovy {pl}
D'Entrecasteaux Islandsgeogr.
dabovaná verzia {f}
dubbed versionfilmR+TV
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]film
dača {f} [v ruskom prostredí]
dachaarch.
Dácia {f}
Daciageogr.hist.
dacit {m}
dacitegeol.
dácky
Dacianhist.
dačo
something < sth.>
dadaista {m}
Dadaistlit.um.
dadaistický
Dadaisticlit.um.
dadaistka {f}
Dadaist [female]lit.um.
dadaizmus {m}
Dadaismlit.um.
Dagestanská republika {f} [Ruská federácia]
Republic of Daghestan [Russian Federation]geogr.pol.
dagestanský
Daghestaniangeogr.
Dahlacké ostrovy {pl}
Dahlak Archipelagogeogr.
Daj mi (svätý) pokoj!
Leave me alone!
Daj na to! [ľud.]
High five! [Am.]
Daj pokoj!
Give me a break!
Daj sa do toho!
Hop to it! [coll.]
Daj sa vypchať! [ľud.]
Get stuffed! [Br.] [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]
Back off!
Get lost! [coll.]
Take a hike! [coll.]
Daj si pohov! [ľud.]
Relax! [appeal to stop doing sth.]
dajako
somehow
Dajme sa do práce!
Let's get cracking!
Dajme sa do toho!
Let's get cracking!
Let's get started!
dajme tomu že ...
say ...
supposing (that) ...
Dák {m}
Dacianetn.hist.
dakam
someplace [Am.] [coll.] [direction]
somewhere [direction]
Dakar {m}
Dakargeogr.
dakde
someplace [Am.] [coll.]
somewhere
dakedy
sometimes
ďakovať [nedok.]
to thank
ďakovný
votivenábož.um.
dakto
somebody <sb.>
someone
daktyl {m}
dactyllit.
daktylský
dactyliclit.
Ďakujem ti / vám.
Thank you.
Ďakujem veľmi pekne!
Thanks a lot!
Ďakujem veľmi pekne.
Thank you very much.
Ďakujem!
Thank you!
Ďakujem.
Cheers. [Br.] [coll.] [Thanks.]
ďalej
further
ďalej [od urč. momentu v čase]
onward
ďalej [okrem už uvedeného]
additionally
ďalej robiť n-čo [nedok.]
to continue to do sth.
Ďalej!
Come in!
ďaleko
far
far away
ďaleko [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]
much [+ comparative of an adj. or adv.]
ďaleko [+ 3. stupeň adj.] [ľud.]
by far [+ superlative of an adj.]
Ďaleko od hlučného davu
Far from the Madding Crowd [Thomas Hardy]lit.F
ďaleko vzadu
way behind
ďalekohľad {m}
telescope
ďalekohľad {m} [na obe oči]
binoculars {pl}optika
ďalekovýchodný
Fareasterngeogr.
ďaleký
far
Ďaleký východ {m}
Far Eastgeogr.
dália {f} [neodborne] [genus Dahlia]
dahliabot.T
Dalila {f}
Delilahbibl.mená
Dalmácia {f}
Dalmatiageogr.
dalmáčtina {f}
Dalmatianjazyk.
dalo by sa povedať
as it were
ďalší
additional
another
follow-up
further
next
subsequent
ďalší [navyše]
extra
ďalší diel {m} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.filmlit.R+TV
ďalší v poradí
next in line
ďalšia časť {f} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.filmlit.R+TV
ďalšie naplnenie {n} [skladu ap.]
replenishment
daltonický
daltonianmed.
daltonista {m}
daltonistmed.
daltonistka {f}
daltonist [female]med.
daltonizmus {m}
daltonismmed.
dáma {f}
checkers [treated as sg.] [Am.]hry
draughts [treated as sg.] [Br.]hry
lady
dáma {f} [šach]
queen [chess]hry
Damask {m}
Damascusgeogr.
dámska toaleta {f} [záchod]
a / the ladies [Br.] [coll.]
ladies' room [Am.]
ladies' toilet
women's room [Am.]
dámske hodinky {pl}
ladies' watch {sg}hodiny
lady's watch {sg}hodiny
dámske oblečenie {n}
ladies' wearodev
ladieswearodev
womenswearodev
dámske oblečenie {n} [na mužovi]
drag [coll.]
geogr.
D'Entrecasteauxove ostrovy {pl}
D'Entrecasteaux Islands
filmR+TV
dabovaná verzia {f}
dubbed version
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]
arch.
dača {f} [v ruskom prostredí]
dacha
geogr.hist.
Dácia {f}
Dacia
geol.
dacit {m}
dacite
hist.
dácky
Dacian
dačosomething < sth.>
lit.um.
dadaista {m}
Dadaist
lit.um.
dadaistický
Dadaistic
lit.um.
dadaistka {f}
Dadaist [female]
lit.um.
dadaizmus {m}
Dadaism
geogr.pol.
Dagestanská republika {f} [Ruská federácia]
Republic of Daghestan [Russian Federation]
geogr.
dagestanský
Daghestanian
geogr.
Dahlacké ostrovy {pl}
Dahlak Archipelago
Daj mi (svätý) pokoj!Leave me alone!
Daj na to! [ľud.]High five! [Am.]
Daj pokoj!Give me a break!
Daj sa do toho!Hop to it! [coll.]
Daj sa vypchať! [ľud.]Get stuffed! [Br.] [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]Back off!
Daj si odpich! [ľud.]Get lost! [coll.]
Daj si odpich! [ľud.]Take a hike! [coll.]
Daj si pohov! [ľud.]Relax! [appeal to stop doing sth.]
dajakosomehow
Dajme sa do práce!Let's get cracking!
Dajme sa do toho!Let's get cracking!
Dajme sa do toho!Let's get started!
dajme tomu že ...say ...
dajme tomu že ...supposing (that) ...
etn.hist.
Dák {m}
Dacian
dakamsomeplace [Am.] [coll.] [direction]
dakamsomewhere [direction]
geogr.
Dakar {m}
Dakar
dakdesomeplace [Am.] [coll.]
dakdesomewhere
dakedysometimes
ďakovať [nedok.]to thank
nábož.um.
ďakovný
votive
daktosomebody <sb.>
daktosomeone
lit.
daktyl {m}
dactyl
lit.
daktylský
dactylic
Ďakujem ti / vám.Thank you.
Ďakujem veľmi pekne!Thanks a lot!
Ďakujem veľmi pekne.Thank you very much.
Ďakujem!Thank you!
Ďakujem.Cheers. [Br.] [coll.] [Thanks.]
ďalejfurther
ďalej [od urč. momentu v čase]onward
ďalej [okrem už uvedeného]additionally
ďalej robiť n-čo [nedok.]to continue to do sth.
Ďalej!Come in!
ďalekofar
ďalekofar away
ďaleko [+ 2.stupeň adj. alebo adv.] [ľud.]much [+ comparative of an adj. or adv.]
ďaleko [+ 3. stupeň adj.] [ľud.]by far [+ superlative of an adj.]
lit.F
Ďaleko od hlučného davu
Far from the Madding Crowd [Thomas Hardy]
ďaleko vzaduway behind
ďalekohľad {m}telescope
optika
ďalekohľad {m} [na obe oči]
binoculars {pl}
geogr.
ďalekovýchodný
Fareastern
ďalekýfar
geogr.
Ďaleký východ {m}
Far East
bot.T
dália {f} [neodborne] [genus Dahlia]
dahlia
bibl.mená
Dalila {f}
Delilah
geogr.
Dalmácia {f}
Dalmatia
jazyk.
dalmáčtina {f}
Dalmatian
dalo by sa povedaťas it were
ďalšíadditional
ďalšíanother
ďalšífollow-up
ďalšífurther
ďalšínext
ďalšísubsequent
ďalší [navyše]extra
filmlit.R+TV
ďalší diel {m} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.
ďalší v poradínext in line
filmlit.R+TV
ďalšia časť {f} n-čoho [knihy, filmu ap.]
sequel to sth.
ďalšie naplnenie {n} [skladu ap.]replenishment
med.
daltonický
daltonian
med.
daltonista {m}
daltonist
med.
daltonistka {f}
daltonist [female]
med.
daltonizmus {m}
daltonism
hry
dáma {f}
checkers [treated as sg.] [Am.]
hry
dáma {f}
draughts [treated as sg.] [Br.]
dáma {f}lady
hry
dáma {f} [šach]
queen [chess]
geogr.
Damask {m}
Damascus
dámska toaleta {f} [záchod]a / the ladies [Br.] [coll.]
dámska toaleta {f} [záchod]ladies' room [Am.]
dámska toaleta {f} [záchod]ladies' toilet
dámska toaleta {f} [záchod]women's room [Am.]
hodiny
dámske hodinky {pl}
ladies' watch {sg}
hodiny
dámske hodinky {pl}
lady's watch {sg}
odev
dámske oblečenie {n}
ladies' wear
odev
dámske oblečenie {n}
ladieswear
odev
dámske oblečenie {n}
womenswear
dámske oblečenie {n} [na mužovi]drag [coll.]
Page 1 of 41 for the letter D in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022