Page 1 of 16 for the letter F in the Slovak-English dictionary
fabrika {f} [mierne zast.] [al. ľud.]
factorypriem.
fabulovať [nedok.]
to fable [invent]
facilitácia {f} [odb.]
facilitationpsych.
facka {f}
slap in the face
fádnosť {f}
drabness
fádny
drab
fádny [nevýrazný, nudný]
boring
Faerčan {m}
Faeroese
Faroe Islander
Faroese
Faerčanka {f}
Faeroese [female]etn.
Faroe Islander [female]etn.
Faroese [female]etn.
faerčina {f}
Faroesejazyk.
Faerské ostrovy {pl}
Faeroe Islands <.fo>geogr.
Faroe Islands <.fo>geogr.
faerský
Faeroese
Faroese
fagan {m} [ľud.]
brat [coll.] [pej.]
fagocyt {m}
phagocytebiol.med.
fagocytárny
phagocytalbiol.med.
phagocyticbiol.med.
fagocytovať [nedok.]
to phagocytise [Br.]biol.
to phagocytizebiol.
fagocytový
phagocytalbiol.
phagocyticbiol.med.
fagocytóza {f}
phagocytosisbiol.
fagocytujúci makrofág {m}
phagocytising macrophage [Br.]biol.
phagocytizing macrophagebiol.
fagot {m}
bassoonhudba
fagotista {m}
bassoonisthudbapráca
fagotistka {f}
bassoonist [female]hudbapráca
Fajčenie škodí zdraviu.
Smoking is injurious to health.
fajčiar {m}
smoker
fajčiarka {f}
smoker [female]
fajčiarsky
smoking [designated or reserved for smokers]
fajčiť [nedok.]
to smoke
fajčiť jednu za druhou [nedok.]
to be a chain-smoker
fajka {f}
pipe
smoking pipe
fajka {f} [ľud.] [značka] <✓>
tick <✓> [Br.]
fajn
fine
fajn [ľud.]
mellow [coll.]
nifty [coll.]
peachy [Am.] [coll.]
fajnový
posh [coll.]
fajnšmeker {m} [ľud.]
foodie [coll.]
gourmandgastr.
gourmetgastr.
fajný [ľud.] [hl. východosl. reg.]
good
fakt [ľud.]
really
fakt {m}
fact
Fakt. [ľud.]
No kidding. [coll.] [Seriously.]
fakticky
de facto
in practice
really
faktický
factual
Fakticky. [ľud.]
No kidding. [coll.] [Seriously.]
faktor {m}
factor
faktorová analýza {f}
factor analysismat.štatist.
faktorová množina {f}
factor setmat.
faktorová štruktúra {f}
factor structureštatist.
faktorový
factor [attr.]
faktúra {f}
bill
invoiceúčt.
fakty {pl}
actualities
fakulta {f}
facultyvzdel.
falc {f}
county palatinehist.
falcgróf {m}
count palatinehist.
palsgravehist.
falcgrófka {f}
countess palatinehist.
fald {m} [ľud.] [záhyb]
pleatodev
falda {f} [ľud.] [záhyb]
pleatodev
Falklanďan {m}
Falkland Islander
Falklander
Falklanďanka {f}
Falkland Islander [female]
Falklander [female]
Falklandy {pl}
Falkland Islands <.fk>geogr.
the Falklands <.fk>geogr.
faloš {f} [klam, pretvárka]
sham
falošná predstava {f}
delusion
falošná správa {f}
hoax
falošná stopa {f}
false lead
falošne
deceitfully
falsely
falošne [klamne]
deceptively
falošné meno {n}
alias
falošne obviniť n-ho [dok.]
to set sb. up [coll.] [to frame]
falošné zlato {n} [neodborne] [pyrit] <FeS2>
fool's gold
falošnosť {f}
deceitfulness
duplicity
falošnosť {f} [pokrytectvo]
self-righteousness
falošný
bogus
counterfeit
false
falošný [klamný]
deceptive
falošný [nečestný]
deceitful [dishonest]
falošný [nepravý]
faux
spurious
falošný [pokrytecký]
self-righteous
priem.
fabrika {f} [mierne zast.] [al. ľud.]
factory
fabulovať [nedok.]to fable [invent]
psych.
facilitácia {f} [odb.]
facilitation
facka {f}slap in the face
fádnosť {f}drabness
fádnydrab
fádny [nevýrazný, nudný]boring
Faerčan {m}Faeroese
Faerčan {m}Faroe Islander
Faerčan {m}Faroese
etn.
Faerčanka {f}
Faeroese [female]
etn.
Faerčanka {f}
Faroe Islander [female]
etn.
Faerčanka {f}
Faroese [female]
jazyk.
faerčina {f}
Faroese
geogr.
Faerské ostrovy {pl}
Faeroe Islands <.fo>
geogr.
Faerské ostrovy {pl}
Faroe Islands <.fo>
faerskýFaeroese
faerskýFaroese
fagan {m} [ľud.]brat [coll.] [pej.]
biol.med.
fagocyt {m}
phagocyte
biol.med.
fagocytárny
phagocytal
biol.med.
fagocytárny
phagocytic
biol.
fagocytovať [nedok.]
to phagocytise [Br.]
biol.
fagocytovať [nedok.]
to phagocytize
biol.
fagocytový
phagocytal
biol.med.
fagocytový
phagocytic
biol.
fagocytóza {f}
phagocytosis
biol.
fagocytujúci makrofág {m}
phagocytising macrophage [Br.]
biol.
fagocytujúci makrofág {m}
phagocytizing macrophage
hudba
fagot {m}
bassoon
hudbapráca
fagotista {m}
bassoonist
hudbapráca
fagotistka {f}
bassoonist [female]
Fajčenie škodí zdraviu.Smoking is injurious to health.
fajčiar {m}smoker
fajčiarka {f}smoker [female]
fajčiarskysmoking [designated or reserved for smokers]
fajčiť [nedok.]to smoke
fajčiť jednu za druhou [nedok.]to be a chain-smoker
fajka {f}pipe
fajka {f}smoking pipe
fajka {f} [ľud.] [značka] <✓>tick <✓> [Br.]
fajnfine
fajn [ľud.]mellow [coll.]
fajn [ľud.]nifty [coll.]
fajn [ľud.]peachy [Am.] [coll.]
fajnovýposh [coll.]
fajnšmeker {m} [ľud.]foodie [coll.]
gastr.
fajnšmeker {m} [ľud.]
gourmand
gastr.
fajnšmeker {m} [ľud.]
gourmet
fajný [ľud.] [hl. východosl. reg.]good
fakt [ľud.]really
fakt {m}fact
Fakt. [ľud.]No kidding. [coll.] [Seriously.]
faktickyde facto
faktickýfactual
faktickyin practice
faktickyreally
Fakticky. [ľud.]No kidding. [coll.] [Seriously.]
faktor {m}factor
mat.štatist.
faktorová analýza {f}
factor analysis
mat.
faktorová množina {f}
factor set
štatist.
faktorová štruktúra {f}
factor structure
faktorovýfactor [attr.]
faktúra {f}bill
účt.
faktúra {f}
invoice
fakty {pl}actualities
vzdel.
fakulta {f}
faculty
hist.
falc {f}
county palatine
hist.
falcgróf {m}
count palatine
hist.
falcgróf {m}
palsgrave
hist.
falcgrófka {f}
countess palatine
odev
fald {m} [ľud.] [záhyb]
pleat
odev
falda {f} [ľud.] [záhyb]
pleat
Falklanďan {m}Falkland Islander
Falklanďan {m}Falklander
Falklanďanka {f}Falkland Islander [female]
Falklanďanka {f}Falklander [female]
geogr.
Falklandy {pl}
Falkland Islands <.fk>
geogr.
Falklandy {pl}
the Falklands <.fk>
faloš {f} [klam, pretvárka]sham
falošná predstava {f}delusion
falošná správa {f}hoax
falošná stopa {f}false lead
falošnedeceitfully
falošnefalsely
falošne [klamne]deceptively
falošné meno {n}alias
falošne obviniť n-ho [dok.]to set sb. up [coll.] [to frame]
falošné zlato {n} [neodborne] [pyrit] <FeS2>fool's gold
falošnosť {f}deceitfulness
falošnosť {f}duplicity
falošnosť {f} [pokrytectvo]self-righteousness
falošnýbogus
falošnýcounterfeit
falošnýfalse
falošný [klamný]deceptive
falošný [nečestný]deceitful [dishonest]
falošný [nepravý]faux
falošný [nepravý]spurious
falošný [pokrytecký]self-righteous
Page 1 of 16 for the letter F in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023