Page 1 of 11 for the letter J in the Slovak-English dictionary
ja
I
ja {n}
selffiloz.psych.
Ja blbec! [ľud.]
Silly me! [coll.]
Ja hlúpy!
Silly me! [coll.]
Ja nie som oslík otras sa!
I'm not made of money! [idiom]
Ja pochádzam z ... [+ Gen.]
I come from ...
Ja si to nemyslím.
I don't think so.
ja som
I am
ja som neni [ľud.]
I am not
Ja to vybavím.
Let me handle this.
Ja žasnem!
I'm amazed!
Ja, zloduch
Despicable me [Pierre Coffin, Chris Renaud]filmF
jabĺčko {n}
kneecapanat.
jablčnan {m}
malatechém.
jablčné víno {n}
cider [Br.]enol.gastr.
cyder [Br.] [archaic]enol.gastr.
hard cider [Am.] [Can.]enol.gastr.
jablčný
apple [attr.]
jablčný mušt {m}
cider [Am.]gastr.
jablko {n}
applebot.gastr.T
jablko {n} [klenot guľatého tvaru s krížom, súčasť korunovačných klenotov]
orb [literary]hist.
jablko {n} ktoré nepadlo ďaleko od stromu [idióm]
chip off the old block [idiom]
Jablko nepadá ďaleko od stromu.
The apple doesn't fall far from the tree.príslov.
jablková polievka {f}
apple soupgastr.
jablková šťava {f}
apple juicegastr.
jablkový
apple [attr.]
jablkový koláč {m}
apple cakegastr.
jablkový koláč {m} [okrúhly, s plnkou medzi dvoma vrstvami cesta]
apple piegastr.
jablkový kompót {m}
apple compotegastr.
jablkový strek {m}
apple spritzergastr.
jablkový závin {m}
apfelstrudel [rare]gastr.
apple strudelgastr.
jabloň {f}
apple treebot.T
jačanie {n}
scream
screech
screeching
shrieking
squeal
squealing
jačať [nedok.]
to scream
to screech
to shriek
to squeal
to yell
jačavo
screechingly
jačavo [ostro, prenikavo]
shrilly
jačavý
screeching
screechy
jačavý [hlas ap.]
shrill [voice etc.]
jachta {f}
yachtnámor.
jachtanie {n}
stammer
stuttering
jachtať [nedok.]
to stammer
to stutter
jachtavo
stammeringly
stutteringly
jachtavosť {f}
stammer
stutter
jachtavý
stammering
stuttering
jačiaci
screeching
jack russell {m} [ľud.]
Jack Russell (terrier)zool.T
jačmeň {m}
barleybot.poľnoh.T
jačmeň {m} siaty [Hordeum vulgare]
barleybot.poľnoh.T
jačmenná kaša {f}
barley porridgegastr.
jačmenná múka {f}
barley flourpotr.
jačmenná slama {f}
barley strawpoľnoh.
jačmenné krúpy {pl}
barley groatspotr.
jačmenné otruby {pl}
barley branpotr.
jačmenné vločky {pl}
barley flakespotr.
jačmenné zrná {pl}
barley grainspivovar.
jačmenné zrno {n}
barley grainpoľnoh.potr.
jačmenný
barley [attr.]
jačmenný škrob {m}
barley starchpotr.
jačmenný slad {m}
barley maltpivovar.potr.
jačmenný šrot {m}
barley mealpotr.
Jacobsonov orgán {m}
Jacobson's organanat.biol.zool.
jadeit {m}
jadeite (jade)mineral.
jadierko {n} [semienko z jadrovníka, napr. jablka, hrušky ap.]
pipbot.
Jadran {m} [Jadranské more]
the Adriatic [Adriatic Sea]geogr.
Jadranské more {n}
Adriatic Seageogr.
jadranský
Adriatic
jadro {n}
central part
core
nucleusbiol.fyz.
jadro {n} [orecha ap.]
kernelbot.
jadro {n} [to najpodstatnejšie]
the nitty-gritty [coll.]
jadro {n} [veci]
gist
jadro {n} n-čoho
staple of sth.
jadro {n} operačného systému [ovládač hardvéru]
kernelcomp.
jadrová elektráreň {f}
nuclear power plantelektr.nukl.priem.
nuclear power station <NPS>elektr.nukl.priem.
jadrová energia {f}
nuclear energynukl.priem.
nuclear powernukl.priem.
jadrová fyzička {f}
nuclear physicist [female]fyz.nukl.práca
jadrová fyzika {f}
nuclear physics [treated as sg.]fyz.nukl.veda
jadrová zbraň {f}
nuke [coll.] [nuclear weapon]nukl.voj.zbrane
jadrové palivo {n}
nuclear fuelnukl.
jadrové štiepenie {n}
nuclear fissionfyz.nukl.
jadrovník {m}
corebot.
jaI
filoz.psych.
ja {n}
self
Ja blbec! [ľud.]Silly me! [coll.]
Ja hlúpy!Silly me! [coll.]
Ja nie som oslík otras sa!I'm not made of money! [idiom]
Ja pochádzam z ... [+ Gen.]I come from ...
Ja si to nemyslím.I don't think so.
ja somI am
ja som neni [ľud.]I am not
Ja to vybavím.Let me handle this.
Ja žasnem!I'm amazed!
filmF
Ja, zloduch
Despicable me [Pierre Coffin, Chris Renaud]
anat.
jabĺčko {n}
kneecap
chém.
jablčnan {m}
malate
enol.gastr.
jablčné víno {n}
cider [Br.]
enol.gastr.
jablčné víno {n}
cyder [Br.] [archaic]
enol.gastr.
jablčné víno {n}
hard cider [Am.] [Can.]
jablčnýapple [attr.]
gastr.
jablčný mušt {m}
cider [Am.]
bot.gastr.T
jablko {n}
apple
hist.
jablko {n} [klenot guľatého tvaru s krížom, súčasť korunovačných klenotov]
orb [literary]
jablko {n} ktoré nepadlo ďaleko od stromu [idióm]chip off the old block [idiom]
príslov.
Jablko nepadá ďaleko od stromu.
The apple doesn't fall far from the tree.
gastr.
jablková polievka {f}
apple soup
gastr.
jablková šťava {f}
apple juice
jablkovýapple [attr.]
gastr.
jablkový koláč {m}
apple cake
gastr.
jablkový koláč {m} [okrúhly, s plnkou medzi dvoma vrstvami cesta]
apple pie
gastr.
jablkový kompót {m}
apple compote
gastr.
jablkový strek {m}
apple spritzer
gastr.
jablkový závin {m}
apfelstrudel [rare]
gastr.
jablkový závin {m}
apple strudel
bot.T
jabloň {f}
apple tree
jačanie {n}scream
jačanie {n}screech
jačanie {n}screeching
jačanie {n}shrieking
jačanie {n}squeal
jačanie {n}squealing
jačať [nedok.]to scream
jačať [nedok.]to screech
jačať [nedok.]to shriek
jačať [nedok.]to squeal
jačať [nedok.]to yell
jačavoscreechingly
jačavo [ostro, prenikavo]shrilly
jačavýscreeching
jačavýscreechy
jačavý [hlas ap.]shrill [voice etc.]
námor.
jachta {f}
yacht
jachtanie {n}stammer
jachtanie {n}stuttering
jachtať [nedok.]to stammer
jachtať [nedok.]to stutter
jachtavostammeringly
jachtavostutteringly
jachtavosť {f}stammer
jachtavosť {f}stutter
jachtavýstammering
jachtavýstuttering
jačiaciscreeching
zool.T
jack russell {m} [ľud.]
Jack Russell (terrier)
bot.poľnoh.T
jačmeň {m}
barley
bot.poľnoh.T
jačmeň {m} siaty [Hordeum vulgare]
barley
gastr.
jačmenná kaša {f}
barley porridge
potr.
jačmenná múka {f}
barley flour
poľnoh.
jačmenná slama {f}
barley straw
potr.
jačmenné krúpy {pl}
barley groats
potr.
jačmenné otruby {pl}
barley bran
potr.
jačmenné vločky {pl}
barley flakes
pivovar.
jačmenné zrná {pl}
barley grains
poľnoh.potr.
jačmenné zrno {n}
barley grain
jačmennýbarley [attr.]
potr.
jačmenný škrob {m}
barley starch
pivovar.potr.
jačmenný slad {m}
barley malt
potr.
jačmenný šrot {m}
barley meal
anat.biol.zool.
Jacobsonov orgán {m}
Jacobson's organ
mineral.
jadeit {m}
jadeite (jade)
bot.
jadierko {n} [semienko z jadrovníka, napr. jablka, hrušky ap.]
pip
geogr.
Jadran {m} [Jadranské more]
the Adriatic [Adriatic Sea]
geogr.
Jadranské more {n}
Adriatic Sea
jadranskýAdriatic
jadro {n}central part
jadro {n}core
biol.fyz.
jadro {n}
nucleus
bot.
jadro {n} [orecha ap.]
kernel
jadro {n} [to najpodstatnejšie]the nitty-gritty [coll.]
jadro {n} [veci]gist
jadro {n} n-čohostaple of sth.
comp.
jadro {n} operačného systému [ovládač hardvéru]
kernel
elektr.nukl.priem.
jadrová elektráreň {f}
nuclear power plant
elektr.nukl.priem.
jadrová elektráreň {f}
nuclear power station <NPS>
nukl.priem.
jadrová energia {f}
nuclear energy
nukl.priem.
jadrová energia {f}
nuclear power
fyz.nukl.práca
jadrová fyzička {f}
nuclear physicist [female]
fyz.nukl.veda
jadrová fyzika {f}
nuclear physics [treated as sg.]
nukl.voj.zbrane
jadrová zbraň {f}
nuke [coll.] [nuclear weapon]
nukl.
jadrové palivo {n}
nuclear fuel
fyz.nukl.
jadrové štiepenie {n}
nuclear fission
bot.
jadrovník {m}
core
Page 1 of 11 for the letter J in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024