Page 1 of 42 for the letter M in the Slovak-English dictionary
ma [v ak. a gen.]
me [direct and indirect object]
Má, čo si zaslúžil.
It serves him right. [idiom]
mac {f} [východosl. reg.]
mother
Mac Clintockov prieliv {m}
M'Clintock Channelgeogr.
McClintock Channelgeogr.
Mac Clurov prieliv {m}
M'Clure Straitgeogr.
McClure Straitgeogr.
mača {n}
kittenzool.
mačací
cat [attr.]
cat's
feline
mačací [podobný mačke]
catlike
cattish
mačací záchod {m}
cat litter tray
mačacia hlava {f} [dlažobná kocka]
cobble [cobblestone]stav.
cobblestonestav.
mačacie zlato {n} [neodborne] [pyrit] <FeS2>
fool's gold
máčanie {n}
soaking
máčanie {n} [zmäkčovanie, lúhovanie]
macerationgastr.potr.
máčať n-čo v n-čom [nedok.]
to soak sth. in sth.
máčať n-čo v n-čom [nedok.] [zmäkčovať, lúhovať]
to macerate sth. in sth.gastr.potr.
macdonald {m}
McDonald's®gastr.
Macdonnellove vrchy {pl}
Macdonnell Rangesgeogr.
Macedónčan {m}
Macedonianetn.
Macedónčanka {f}
Macedonian [female]etn.
macedónčina {f}
Macedonianjazyk.
Macedónec {m}
Macedonianetn.
Macedónka {f}
Macedonian [female]etn.
Macedónska republika {f}
Republic of Macedoniageogr.pol.
Macedónsko {n} <.mk>
Macedoniageogr.
macedónsky
Macedonian
macerácia {f} [odb.]
macerationchém.farm.potr.
macerát {m}
maceratechém.farm.potr.
macerovať n-čo [dok./nedok.] [odb.]
to macerate sth.chém.farm.potr.
mačeta {f}
machetenárad.zbrane
macher {m} [ľud.] [vynikajúci jednotlivec, odborník, profesionál]
ace [coll.] [expert, highly skilled person, excellent professional]
macher {m} [ľud.] [vynikajúci, úspešný jednotlivec]
hotshot [coll.]
machiavelizmus {m}
Machiavellianismfiloz.pol.psych.
machinácia {f}
machination
skulduggery [dated] [often hum.]
machrovať [nedok.] [ľud.] [han.]
to show off
machuľa {f}
blot
splodge [Br.]
splotch
mačiak {m} zelený [Chlorocebus pygerythrus]
vervet monkeyzool.T
mačiatko {n}
kittenzool.
mačička {f}
pussycat
mačička {f} [detsky]
kitty
mačka {f}
catzool.T
climbing ironhorolez.
cramponhorolez.
mačka {f} [mačkovitá šelma]
felinezool.
mačka {f} [samica]
queen [female cat]zool.
she-catzool.
Mackayovo jazero {n}
Lake Mackaygeogr.
Mackenzieho vrchy {pl}
Mackenzie Mountainsgeogr.
Mackenzieho záliv {m}
Mackenzie Baygeogr.
mačkovitá šelma {f}
felinezool.
mačkovitý
feline
mačo {m} [hl. han.]
macho
macocha {f} [často han.]
stepmother
Macquarieho ostrov {m}
Macquarie Islandgeogr.
Madagaskar {m}
Madagascar <.mg>geogr.
Madagaskarčan {f}
Madagascanetn.
Madagaskarčanka {f}
Madagascan [female]etn.
Madagaskarská republika {f}
Republic of Madagascargeogr.pol.
madagaskarský
Madagascan
madam {f}
madam
Maďar {m}
Hungarianetn.
maďarčina {f}
Hungarianjazyk.
Hungarian languagejazyk.
Maďarka {f}
Hungarian [female]etn.
Maďarsko {n}
Hungary <.hu>geogr.pol.
maďarský
Hungarian
maďarský jazyk {m}
Hungarian languagejazyk.
mädliť n-čo [nedok.]
to rub sth.
mädliť si ruky [nedok.] [aj obr.: idióm]
to rub one's hands (together) [also fig.: idiom]
Madrid {m}
Madridgeogr.
Madridčan {m}
Madrilenian
Madridčanka {f}
Madrilenian [female]
madridský
Madrilenian
madrigal {m}
madrigalhudba
madrigalista {m}
madrigalisthudba
madrigalistka {f}
madrigalist [female]hudba
madrigalový
madrigal [attr.]hudba
madrigalový zbor {m}
madrigal choirhudba
madžgať [nedok.] [ľud.]
to squeeze
mafia {f}
maffia
mob [Am.]
mafián {m}
mobster [Am.]
mafiánsky
mafia [attr.]
mafiánsky štát {m}
mafia state
mafická hornina {f}
mafic rockgeol.
mafický
maficgeol.
mafický minerál {m}
mafic mineralgeol.mineral.
mafin {m}
cupcakegastr.
muffingastr.
mafinka {f}
cupcakegastr.
muffingastr.
mafit {m}
mafitegeol.
ma [v ak. a gen.]me [direct and indirect object]
Má, čo si zaslúžil.It serves him right. [idiom]
mac {f} [východosl. reg.]mother
geogr.
Mac Clintockov prieliv {m}
M'Clintock Channel
geogr.
Mac Clintockov prieliv {m}
McClintock Channel
geogr.
Mac Clurov prieliv {m}
M'Clure Strait
geogr.
Mac Clurov prieliv {m}
McClure Strait
zool.
mača {n}
kitten
mačacícat [attr.]
mačacícat's
mačacífeline
mačací [podobný mačke]catlike
mačací [podobný mačke]cattish
mačací záchod {m}cat litter tray
stav.
mačacia hlava {f} [dlažobná kocka]
cobble [cobblestone]
stav.
mačacia hlava {f} [dlažobná kocka]
cobblestone
mačacie zlato {n} [neodborne] [pyrit] <FeS2>fool's gold
máčanie {n}soaking
gastr.potr.
máčanie {n} [zmäkčovanie, lúhovanie]
maceration
máčať n-čo v n-čom [nedok.]to soak sth. in sth.
gastr.potr.
máčať n-čo v n-čom [nedok.] [zmäkčovať, lúhovať]
to macerate sth. in sth.
gastr.
macdonald {m}
McDonald's®
geogr.
Macdonnellove vrchy {pl}
Macdonnell Ranges
etn.
Macedónčan {m}
Macedonian
etn.
Macedónčanka {f}
Macedonian [female]
jazyk.
macedónčina {f}
Macedonian
etn.
Macedónec {m}
Macedonian
etn.
Macedónka {f}
Macedonian [female]
geogr.pol.
Macedónska republika {f}
Republic of Macedonia
geogr.
Macedónsko {n} <.mk>
Macedonia
macedónskyMacedonian
chém.farm.potr.
macerácia {f} [odb.]
maceration
chém.farm.potr.
macerát {m}
macerate
chém.farm.potr.
macerovať n-čo [dok./nedok.] [odb.]
to macerate sth.
nárad.zbrane
mačeta {f}
machete
macher {m} [ľud.] [vynikajúci jednotlivec, odborník, profesionál]ace [coll.] [expert, highly skilled person, excellent professional]
macher {m} [ľud.] [vynikajúci, úspešný jednotlivec]hotshot [coll.]
filoz.pol.psych.
machiavelizmus {m}
Machiavellianism
machinácia {f}machination
machinácia {f}skulduggery [dated] [often hum.]
machrovať [nedok.] [ľud.] [han.]to show off
machuľa {f}blot
machuľa {f}splodge [Br.]
machuľa {f}splotch
zool.T
mačiak {m} zelený [Chlorocebus pygerythrus]
vervet monkey
zool.
mačiatko {n}
kitten
mačička {f}pussycat
mačička {f} [detsky]kitty
zool.T
mačka {f}
cat
horolez.
mačka {f}
climbing iron
horolez.
mačka {f}
crampon
zool.
mačka {f} [mačkovitá šelma]
feline
zool.
mačka {f} [samica]
queen [female cat]
zool.
mačka {f} [samica]
she-cat
geogr.
Mackayovo jazero {n}
Lake Mackay
geogr.
Mackenzieho vrchy {pl}
Mackenzie Mountains
geogr.
Mackenzieho záliv {m}
Mackenzie Bay
zool.
mačkovitá šelma {f}
feline
mačkovitýfeline
mačo {m} [hl. han.]macho
macocha {f} [často han.]stepmother
geogr.
Macquarieho ostrov {m}
Macquarie Island
geogr.
Madagaskar {m}
Madagascar <.mg>
etn.
Madagaskarčan {f}
Madagascan
etn.
Madagaskarčanka {f}
Madagascan [female]
geogr.pol.
Madagaskarská republika {f}
Republic of Madagascar
madagaskarskýMadagascan
madam {f}madam
etn.
Maďar {m}
Hungarian
jazyk.
maďarčina {f}
Hungarian
jazyk.
maďarčina {f}
Hungarian language
etn.
Maďarka {f}
Hungarian [female]
geogr.pol.
Maďarsko {n}
Hungary <.hu>
maďarskýHungarian
jazyk.
maďarský jazyk {m}
Hungarian language
mädliť n-čo [nedok.]to rub sth.
mädliť si ruky [nedok.] [aj obr.: idióm]to rub one's hands (together) [also fig.: idiom]
geogr.
Madrid {m}
Madrid
Madridčan {m}Madrilenian
Madridčanka {f}Madrilenian [female]
madridskýMadrilenian
hudba
madrigal {m}
madrigal
hudba
madrigalista {m}
madrigalist
hudba
madrigalistka {f}
madrigalist [female]
hudba
madrigalový
madrigal [attr.]
hudba
madrigalový zbor {m}
madrigal choir
madžgať [nedok.] [ľud.]to squeeze
mafia {f}maffia
mafia {f}mob [Am.]
mafián {m}mobster [Am.]
mafiánskymafia [attr.]
mafiánsky štát {m}mafia state
geol.
mafická hornina {f}
mafic rock
geol.
mafický
mafic
geol.mineral.
mafický minerál {m}
mafic mineral
gastr.
mafin {m}
cupcake
gastr.
mafin {m}
muffin
gastr.
mafinka {f}
cupcake
gastr.
mafinka {f}
muffin
geol.
mafit {m}
mafite
Page 1 of 42 for the letter M in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023