Page 1 of 68 for the letter N in the Slovak-English dictionary
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
n-čo už klope na dvere [idióm]
sth. is around the corner [idiom] [soon to happen]
sth. is round the corner [idiom] [soon to happen]
n-čoho je ako šafranu [idióm]
sth. is few and far between
n-mu sa krúti hlava
sb.'s head is spinning
n-mu sa kýchlo
sb. has sneezed [once]
n-mu sa motá hlava
sb.'s head is spinning
n-mu sa točí hlava
sb.'s head is spinning
n-mu vstávajú vlasy dupkom [idióm]
sb.'s hair stands on end [idiom]
n-o by mal
sb. should
n-o by mohol
sb. could [would be able]
sb. might
n-o drkoce zubami [nedok.]
sb.'s teeth are chattering
n-o kýchol
sb. has sneezed [once]
n-o mohol
sb. could [was able]
n-o môže
sb. can
sb. may [is possibly]
n-o musí
sb. must
n-o nemôže trpieť n-čo [znášať]
sb. cannot abide sb./sth.
n-o nemôže vystáť n-ho/ n-čo
sb. cannot abide sb./sth.
n-o nesmie
sb. must not
n-o nestrpí n-čo
sb. cannot abide sb./sth.
n-o neznáša n-ho/ n-čo
sb. cannot abide sb./sth.
n-o smie
sb. may [is permitted]
n-o/ n-čo je
sb./sth. is
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]
sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]
sb./sth. may not
n-o/ n-čo neurobilo na n-ho dojem
sb. was unimpressed by / with sb./sth.
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlo
sb./sth. came
N'Djamena {f}
N'Djamenageogr.
na [+ak.]
of
onto
to
na [+ak.] [+lok.]
at
in
on
upon
na [+ak.] [+lok.] [vyj. umiestnenie na celom povrchu, pokrytie celku]
over
na [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]
for
na (jedno) posedenie [idióm]
at a pop [sl.] [idiom]
na breh
ashore [to the shore, onto the shore]
na brehu
ashore [on the shore]
na budúci rok
next year
na celom celučičkom svete
in the whole wide world
na celý život
for life
na chvíľku
for a while
for an instant
momentarily [Am.] [for a moment]
na chvíľu
for a while
for an instant
momentarily [for a moment]
na chvíľu sa zamyslieť [dok.]
to think for a moment
na chvíľu si ľahnúť [dok.]
to have a lie-down [Br.]
Na čo sa to hrám?
Who am I kidding? [expression of self-doubt]
na čo si len spomenieš [úplne všetko]
anything you can think of
na čokoľvek si spomenieš [úplne všetko]
anything you can think of
na dĺžku [merajúci]
in length
na dôchodku
in retirementpoisť.práca
na doma
casualodev
na domácom trhu
domesticallyekon.
na dosah
in range
na dosluch
within earshot
na dostrel
in rangevoj.
na dôvažok
on top of that
na druhej strane
on the other hand
then again
with that being said
na druhej strane [+gen.]
across
na druhej strane [prekážky]
over
na druhej strane [za n-čím]
beyond
na druhej strane n-čoho
beyond sth.
na druhú stranu [prekážky]
over
na entú [ľud.] [idióm]
and a half [idiom]
na fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]
in a heartbeat [idiom]
na hlavu
per capita
na hodine
in classvzdel.
na hranici chudoby
on the margins of povertysociol.
on the poverty linesociol.
na jar
in spring
na jednej strane
on the one hand
na jedno použitie
disposable
na jeseň
in autumn
na juh od [+gen.]
to the south of
na juh od n-čoho
to the south of sth.
na juhovýchod
southeast
na juhovýchod od n-čoho
to the southeast of sth.
na juhozápad
southwest
na juhozápad od n-čoho
to the southwest of sth.
na konci dňa
at the close of the day
na konci mesiaca
at the end of the month
na konci n-čoho
at the end of sth.
na konci roka
at the end of the year
na konci týžňa
at the end of the week
na koni
on horseback
na korme
abaft [in the stern]námor.
aftnámor.
na kúsky
into pieces
to pieces
na kusy
into pieces
to pieces
n-čo n-mu ide [darí sa]sb. is good at sth.
n-čo už klope na dvere [idióm]sth. is around the corner [idiom] [soon to happen]
n-čo už klope na dvere [idióm]sth. is round the corner [idiom] [soon to happen]
n-čoho je ako šafranu [idióm]sth. is few and far between
n-mu sa krúti hlavasb.'s head is spinning
n-mu sa kýchlosb. has sneezed [once]
n-mu sa motá hlavasb.'s head is spinning
n-mu sa točí hlavasb.'s head is spinning
n-mu vstávajú vlasy dupkom [idióm]sb.'s hair stands on end [idiom]
n-o by malsb. should
n-o by moholsb. could [would be able]
n-o by moholsb. might
n-o drkoce zubami [nedok.]sb.'s teeth are chattering
n-o kýcholsb. has sneezed [once]
n-o moholsb. could [was able]
n-o môžesb. can
n-o môžesb. may [is possibly]
n-o musísb. must
n-o nemôže trpieť n-čo [znášať]sb. cannot abide sb./sth.
n-o nemôže vystáť n-ho/ n-čosb. cannot abide sb./sth.
n-o nesmiesb. must not
n-o nestrpí n-čosb. cannot abide sb./sth.
n-o neznáša n-ho/ n-čosb. cannot abide sb./sth.
n-o smiesb. may [is permitted]
n-o/ n-čo jesb./sth. is
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]sb./sth. may not
n-o/ n-čo neurobilo na n-ho dojemsb. was unimpressed by / with sb./sth.
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlosb./sth. came
geogr.
N'Djamena {f}
N'Djamena
na [+ak.]of
na [+ak.]onto
na [+ak.]to
na [+ak.] [+lok.]at
na [+ak.] [+lok.]in
na [+ak.] [+lok.]on
na [+ak.] [+lok.]upon
na [+ak.] [+lok.] [vyj. umiestnenie na celom povrchu, pokrytie celku]over
na [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]for
na (jedno) posedenie [idióm]at a pop [sl.] [idiom]
na brehashore [to the shore, onto the shore]
na brehuashore [on the shore]
na budúci roknext year
na celom celučičkom svetein the whole wide world
na celý životfor life
na chvíľkufor a while
na chvíľkufor an instant
na chvíľkumomentarily [Am.] [for a moment]
na chvíľufor a while
na chvíľufor an instant
na chvíľumomentarily [for a moment]
na chvíľu sa zamyslieť [dok.]to think for a moment
na chvíľu si ľahnúť [dok.]to have a lie-down [Br.]
Na čo sa to hrám?Who am I kidding? [expression of self-doubt]
na čo si len spomenieš [úplne všetko]anything you can think of
na čokoľvek si spomenieš [úplne všetko]anything you can think of
na dĺžku [merajúci]in length
poisť.práca
na dôchodku
in retirement
odev
na doma
casual
ekon.
na domácom trhu
domestically
na dosahin range
na dosluchwithin earshot
voj.
na dostrel
in range
na dôvažokon top of that
na druhej straneon the other hand
na druhej stranethen again
na druhej stranewith that being said
na druhej strane [+gen.]across
na druhej strane [prekážky]over
na druhej strane [za n-čím]beyond
na druhej strane n-čohobeyond sth.
na druhú stranu [prekážky]over
na entú [ľud.] [idióm]and a half [idiom]
na fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]in a heartbeat [idiom]
na hlavuper capita
vzdel.
na hodine
in class
sociol.
na hranici chudoby
on the margins of poverty
sociol.
na hranici chudoby
on the poverty line
na jarin spring
na jednej straneon the one hand
na jedno použitiedisposable
na jeseňin autumn
na juh od [+gen.]to the south of
na juh od n-čohoto the south of sth.
na juhovýchodsoutheast
na juhovýchod od n-čohoto the southeast of sth.
na juhozápadsouthwest
na juhozápad od n-čohoto the southwest of sth.
na konci dňaat the close of the day
na konci mesiacaat the end of the month
na konci n-čohoat the end of sth.
na konci rokaat the end of the year
na konci týžňaat the end of the week
na konion horseback
námor.
na korme
abaft [in the stern]
námor.
na korme
aft
na kúskyinto pieces
na kúskyto pieces
na kusyinto pieces
na kusyto pieces
Page 1 of 68 for the letter N in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022