Page 1 of 135 for the letter P in the Slovak-English dictionary
Pá! [dôverný pozdrav pri rozlúčke]
Bye! [coll.]
pablb {m} [sl.]
dumbass [Am.] [vulg.]
dummy [Am.] [coll.]
nincompoop [coll.]
páčením oddeliť n-čo [dok.]
to pry sth. off
pach {m}
aroma
odor [Am.]
odour [Br.]
pong [Br.] [coll.]
scent
smell
páchať hriechy [nedok.]
to commit sins
páchateľ {m}
culprit
delinquentpráv.
offender
perp [coll.]
perpetrator
páchateľ {m} vlámania
burglarpráv.
páchateľ {m} závažného trestného činu
felonpráv.
páchateľka {f}
culprit [female]
perpetrator [female]
páchnuci
foul
malodorous
smelly
stinking
páchnuť [nedok.]
to reek
to smell (bad)
to stink
páchnuť n-čím / od n-čoho / po n-čom [nedok.]
to smell of sth.
páchnuť n-čím / po n-čom [nedok.]
to reek of sth.
pachoľa {n} [kniž.]
tot
pachová stopa {f}
scent trailpoľov.
pachová žľaza {f}
scent glandbiol.zool.
pachová značka {f}
scent mark
pachový
scent [attr.]
pachuť {f}
aftertastegastr.potr.
Páči sa mi tu.
I like it here.
páčidlo {n}
crowbarnárad.
heavernárad.
jemmynárad.
jimmy [Am.]nárad.
wrecking barnárad.
pacient {m}
patientmed.
pacient {m} so sklonmi k samovražde
suicidal patientmed.psych.
pacientka {f}
patient [female]med.
Pacifik {m} [ľud.]
Pacificgeogr.
pacifista {m}
pacifistfiloz.
pacifistický
pacifistfiloz.
pacifistka {f}
pacifist [female]filoz.
pacifizmus {m}
pacifismfiloz.pol.
páčiť n-čo [nedok.]
to pry sth. (open)
páčiť sa [nedok.] [n-mu sa páči n-čo ]
to dig [coll.] [like] [sb. digs sth.]
páčiť sa [nedok.] [n-mu sa páči n-o/ n-čo]
to like [sb. likes sb./sth.]
páčiť sa n-mu [nedok.]
to appeal to sb.
packa {f}
paw [a small one]zool.
pačok {m}
grout [fine plaster used as a finishing coat]stav.
pád {m}
collapse
fall
pád {m} [gramatický]
casejazyk.
pád {m} [strata moci, úspechu, postavenia ap.]
downfall
pád {m} lietadla
plane crashlet.
pád {m} režimu
fall of the regimepol.
pád {m} z dosky [surfing]
wipeoutšport
padací most {m}
drawbridgearch.hist.
padacie dvere {pl}
trap door {sg}
Padaj (odtiaľto)! [ľud.]
Get out of here! [coll.]
Padaj! [ľud.]
Get lost! [coll.]
Shove off! [Br.] [coll.]
padák {m}
parachutelet.
padákový klzák {m}
paraglider [aircraft]let.šport
padať [nedok.]
to fall
to tumble (down)
padať [nedok.] [ľud.] [rýchlo odchádzať]
to boogie [sl.] [leave]
padať [nedok.] [sneh, dážď ap.]
to come down [snow, rain etc.]
padať [nedok.] [vlasy]
to fall out [hair]
padať do mdlôb [nedok.]
to swoon [dated] [faint]
padavka {f} [ľud.]
wimp [coll.]
padavka {f} [ľud.] [han.] [slaboch]
cissy [Br.] [spv.] [coll.] [pej.]
sissy [coll.] [pej.]
padavka {f} [ľud.] [slaboch]
pushover
weakling
padavky {pl}
windfalls {pl} [fruit]poľnoh.potr.
padlý anjel {m}
fallen angelnábož.
padnúť [dok.]
to fall
to tumble (down)
padnúť [dok.] [ľud.] [neuskutočniť sa]
to fall through
padnúť ako uliaty [dok.] [idióm]
to fit like a glove [idiom]odev
padnúť ako uliaty [idióm]
to be a perfect fitodev
padnúť do mdlôb [dok.]
to swoon [dated] [faint]
padnúť do n-čoho / na n-čo [dok.] [ťažko dopadnúť]
to flop (down) into / on/ onto sth.
padnúť do zajatia [dok.]
to be taken captivevoj.
to be taken prisonervoj.
padnúť n-mu [dok.] [pristať]
to suit sb. [look good on]odev
padnúť rovno na hubu [dok.] [hrubo]
to fall flat on the face
padnúť si do nôty [dok.] [idióm]
to get on the same page [idiom]
padnúť za n-čo [dok.]
to fall behind sth.
padnúť za obeť n-čomu [dok.]
to fall prey to sth. [idiom]
padnúť za obeť n-mu/ n-čomu [dok.]
to fall victim to sb./sth.
padnutý na hlavu [ľud.] [úplne nenormálny]
bonkers [coll.]
nutso [sl.]
Pá! [dôverný pozdrav pri rozlúčke]Bye! [coll.]
pablb {m} [sl.]dumbass [Am.] [vulg.]
pablb {m} [sl.]dummy [Am.] [coll.]
pablb {m} [sl.]nincompoop [coll.]
páčením oddeliť n-čo [dok.]to pry sth. off
pach {m}aroma
pach {m}odor [Am.]
pach {m}odour [Br.]
pach {m}pong [Br.] [coll.]
pach {m}scent
pach {m}smell
páchať hriechy [nedok.]to commit sins
páchateľ {m}culprit
práv.
páchateľ {m}
delinquent
páchateľ {m}offender
páchateľ {m}perp [coll.]
páchateľ {m}perpetrator
práv.
páchateľ {m} vlámania
burglar
práv.
páchateľ {m} závažného trestného činu
felon
páchateľka {f}culprit [female]
páchateľka {f}perpetrator [female]
páchnucifoul
páchnucimalodorous
páchnucismelly
páchnucistinking
páchnuť [nedok.]to reek
páchnuť [nedok.]to smell (bad)
páchnuť [nedok.]to stink
páchnuť n-čím / od n-čoho / po n-čom [nedok.]to smell of sth.
páchnuť n-čím / po n-čom [nedok.]to reek of sth.
pachoľa {n} [kniž.]tot
poľov.
pachová stopa {f}
scent trail
biol.zool.
pachová žľaza {f}
scent gland
pachová značka {f}scent mark
pachovýscent [attr.]
gastr.potr.
pachuť {f}
aftertaste
Páči sa mi tu.I like it here.
nárad.
páčidlo {n}
crowbar
nárad.
páčidlo {n}
heaver
nárad.
páčidlo {n}
jemmy
nárad.
páčidlo {n}
jimmy [Am.]
nárad.
páčidlo {n}
wrecking bar
med.
pacient {m}
patient
med.psych.
pacient {m} so sklonmi k samovražde
suicidal patient
med.
pacientka {f}
patient [female]
geogr.
Pacifik {m} [ľud.]
Pacific
filoz.
pacifista {m}
pacifist
filoz.
pacifistický
pacifist
filoz.
pacifistka {f}
pacifist [female]
filoz.pol.
pacifizmus {m}
pacifism
páčiť n-čo [nedok.]to pry sth. (open)
páčiť sa [nedok.] [n-mu sa páči n-čo ]to dig [coll.] [like] [sb. digs sth.]
páčiť sa [nedok.] [n-mu sa páči n-o/ n-čo]to like [sb. likes sb./sth.]
páčiť sa n-mu [nedok.]to appeal to sb.
zool.
packa {f}
paw [a small one]
stav.
pačok {m}
grout [fine plaster used as a finishing coat]
pád {m}collapse
pád {m}fall
jazyk.
pád {m} [gramatický]
case
pád {m} [strata moci, úspechu, postavenia ap.]downfall
let.
pád {m} lietadla
plane crash
pol.
pád {m} režimu
fall of the regime
šport
pád {m} z dosky [surfing]
wipeout
arch.hist.
padací most {m}
drawbridge
padacie dvere {pl}trap door {sg}
Padaj (odtiaľto)! [ľud.]Get out of here! [coll.]
Padaj! [ľud.]Get lost! [coll.]
Padaj! [ľud.]Shove off! [Br.] [coll.]
let.
padák {m}
parachute
let.šport
padákový klzák {m}
paraglider [aircraft]
padať [nedok.]to fall
padať [nedok.]to tumble (down)
padať [nedok.] [ľud.] [rýchlo odchádzať]to boogie [sl.] [leave]
padať [nedok.] [sneh, dážď ap.]to come down [snow, rain etc.]
padať [nedok.] [vlasy]to fall out [hair]
padať do mdlôb [nedok.]to swoon [dated] [faint]
padavka {f} [ľud.]wimp [coll.]
padavka {f} [ľud.] [han.] [slaboch]cissy [Br.] [spv.] [coll.] [pej.]
padavka {f} [ľud.] [han.] [slaboch]sissy [coll.] [pej.]
padavka {f} [ľud.] [slaboch]pushover
padavka {f} [ľud.] [slaboch]weakling
poľnoh.potr.
padavky {pl}
windfalls {pl} [fruit]
nábož.
padlý anjel {m}
fallen angel
padnúť [dok.]to fall
padnúť [dok.]to tumble (down)
padnúť [dok.] [ľud.] [neuskutočniť sa]to fall through
odev
padnúť ako uliaty [dok.] [idióm]
to fit like a glove [idiom]
odev
padnúť ako uliaty [idióm]
to be a perfect fit
padnúť do mdlôb [dok.]to swoon [dated] [faint]
padnúť do n-čoho / na n-čo [dok.] [ťažko dopadnúť]to flop (down) into / on/ onto sth.
voj.
padnúť do zajatia [dok.]
to be taken captive
voj.
padnúť do zajatia [dok.]
to be taken prisoner
odev
padnúť n-mu [dok.] [pristať]
to suit sb. [look good on]
padnúť rovno na hubu [dok.] [hrubo]to fall flat on the face
padnúť si do nôty [dok.] [idióm]to get on the same page [idiom]
padnúť za n-čo [dok.]to fall behind sth.
padnúť za obeť n-čomu [dok.]to fall prey to sth. [idiom]
padnúť za obeť n-mu/ n-čomu [dok.]to fall victim to sb./sth.
padnutý na hlavu [ľud.] [úplne nenormálny]bonkers [coll.]
padnutý na hlavu [ľud.] [úplne nenormálny]nutso [sl.]
Page 1 of 135 for the letter P in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024