Page 1 of 37 for the letter R in the Slovak-English dictionary
rab {m} [poet.] [otrok]
slave
rabat {m}
discountobch.
Rabat {m}
Rabatgeogr.
rabdomyóm {m}
rhabdomyomamed.
rabín {m}
rabbinábož.
rabinát {m}
rabbinatenábož.
rabínsky
rabbinicnábož.
rabbinicalnábož.
rabovačka {f}
plunder
rabovanie {n}
looting
plunder
rabovať [nedok.]
to loot
to pillage
to plunder
to rob
Ráchel {f}
Rachelbibl.mená
rachnúť [dok.]
to bang
rachot {m}
crash [sound]
racket [loud noise]
rachot {m} [pri náraze kovových predmetov]
clank [of heavy things­]
rachot {m} [pri náraze tvrdých predmetov]
clatter
rachotenie {n} [dunivý zvuk]
rumble
rachotenie {n} [pri náraze tvrdých predmetov]
clatter
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]
banger [Br.] [old car in bad condition]automot.
bomb [sl.] [old car]
crate [coll.] [dated] [old car in bad condition]automot.
rattletrap [coll.]automot.
rachotiť [nedok.]
to clatter
to rattle
to roar
rachotiť [nedok.] [vydávať hluk]
to rumble [make noise]
rachotiť [nedok.] [vydávať kovový zvuk]
to clank [make metal sound with heavy things­]
racionalista {m}
rationalistfiloz.
racionalistický
rationalistic
racionalisticky
rationalistically
racionalistka {f}
rationalist [female]filoz.
racionalita {f}
rationality
racionalizmus {m}
rationalismfiloz.
racionalizovať n-čo [dok./nedok.]
to rationalise sth. [Br.]
to rationalize sth.
racionálne
rationally
racionálne číslo {n}
rational numbermat.
racionálnosť {f}
rationality
racionálny
rational
ráčkovanie {n}
rhotacismjazyk.
ráčkovať [nedok.]
to suffer from rhotacismjazyk.
rád
glad
gladly
willingly
rád {m}
ordernábož.
rad {m}
rank
row
serieschém.mat.
rad {m} [čakajúcich]
queue [Br.]
rad {m} [lat. ordo]
orderbiol.
rad {m} [množstvo]
array [large number]
succession
rad {m} [na n-kom]
go
rad {m} [vecí, udalostí]
sequence
rad {m} [vrstva]
tier
rad {m} [zástup čakajúcich]
line [Am.] [of people waiting]
rad {m} [zástup ľudí]
file [line of people]
rad {m} na n-kom
sb.'s turn
Rád by som vedel, ...
I wonder ...
rád maškrtiť [nedok.]
to have a sweet tooth [idiom]
rád robiť n-čo [nedok.]
to enjoy doing sth.
to like to do sth.
Rád som vás poznal.
It was nice meeting you.
Rád som vás spoznal.
It was nice meeting you.
rád urobiť n-čo [dok.]
to be happy to do sth.
to be pleased to do sth.
Rád vás spoznávam.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
rada {f}
advice
guidance [advice]
rada {f} [formálna]
counsel
Rada {f} Európskej únie
Council of the European UnionEU
Rada {f} Európy <RE>
Council of Europe <CoE>EU
Rada {f} ministrov
Council of MinistersEU
Rada {f} pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport
Education, Youth, Culture and Sport CouncilEU
EYCS CounsilEU
radarový
radar [attr.]tech.
radarový cieľ {m}
radar targetlet.
radarový kód {m}
radar codetech.
radarový obraz {m}
radar imagetech.
radarový odpovedač {m}
radar transpondernámor.tech.
radarový reflektor {m}
radar reflectornámor.tech.
radarový rozsah {m}
radar rangelet.námor.
radarový signál {m}
radar signaltech.
radarový simulátor {m}
radar simulatorlet.tech.
radarový snímač {m}
radar sensortech.
radarový systém {m}
radar systemtech.
radarový transponder {m}
radar transpondernámor.tech.
radarový výškomer {m}
radar altimeterlet.tech.
radca {m}
adviser
advisor
Radi poslúžime.
We aim to please.
radiácia {f}
radiationnukl.
radiačná ochrana {f}
radiation protectionnukl.
radiačný
radiation [attr.]nukl.
rab {m} [poet.] [otrok]slave
obch.
rabat {m}
discount
geogr.
Rabat {m}
Rabat
med.
rabdomyóm {m}
rhabdomyoma
nábož.
rabín {m}
rabbi
nábož.
rabinát {m}
rabbinate
nábož.
rabínsky
rabbinic
nábož.
rabínsky
rabbinical
rabovačka {f}plunder
rabovanie {n}looting
rabovanie {n}plunder
rabovať [nedok.]to loot
rabovať [nedok.]to pillage
rabovať [nedok.]to plunder
rabovať [nedok.]to rob
bibl.mená
Ráchel {f}
Rachel
rachnúť [dok.]to bang
rachot {m}crash [sound]
rachot {m}racket [loud noise]
rachot {m} [pri náraze kovových predmetov]clank [of heavy things­]
rachot {m} [pri náraze tvrdých predmetov]clatter
rachotenie {n} [dunivý zvuk]rumble
rachotenie {n} [pri náraze tvrdých predmetov]clatter
automot.
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]
banger [Br.] [old car in bad condition]
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]bomb [sl.] [old car]
automot.
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]
crate [coll.] [dated] [old car in bad condition]
automot.
rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]
rattletrap [coll.]
rachotiť [nedok.]to clatter
rachotiť [nedok.]to rattle
rachotiť [nedok.]to roar
rachotiť [nedok.] [vydávať hluk]to rumble [make noise]
rachotiť [nedok.] [vydávať kovový zvuk]to clank [make metal sound with heavy things­]
filoz.
racionalista {m}
rationalist
racionalistickýrationalistic
racionalistickyrationalistically
filoz.
racionalistka {f}
rationalist [female]
racionalita {f}rationality
filoz.
racionalizmus {m}
rationalism
racionalizovať n-čo [dok./nedok.]to rationalise sth. [Br.]
racionalizovať n-čo [dok./nedok.]to rationalize sth.
racionálnerationally
mat.
racionálne číslo {n}
rational number
racionálnosť {f}rationality
racionálnyrational
jazyk.
ráčkovanie {n}
rhotacism
jazyk.
ráčkovať [nedok.]
to suffer from rhotacism
rádglad
rádgladly
rádwillingly
nábož.
rád {m}
order
rad {m}rank
rad {m}row
chém.mat.
rad {m}
series
rad {m} [čakajúcich]queue [Br.]
biol.
rad {m} [lat. ordo]
order
rad {m} [množstvo]array [large number]
rad {m} [množstvo]succession
rad {m} [na n-kom]go
rad {m} [vecí, udalostí]sequence
rad {m} [vrstva]tier
rad {m} [zástup čakajúcich]line [Am.] [of people waiting]
rad {m} [zástup ľudí]file [line of people]
rad {m} na n-komsb.'s turn
Rád by som vedel, ...I wonder ...
rád maškrtiť [nedok.]to have a sweet tooth [idiom]
rád robiť n-čo [nedok.]to enjoy doing sth.
rád robiť n-čo [nedok.]to like to do sth.
Rád som vás poznal.It was nice meeting you.
Rád som vás spoznal.It was nice meeting you.
rád urobiť n-čo [dok.]to be happy to do sth.
rád urobiť n-čo [dok.]to be pleased to do sth.
Rád vás spoznávam.Nice to meet you.
Rád vás spoznávam.Pleased to meet you.
rada {f}advice
rada {f}guidance [advice]
rada {f} [formálna]counsel
EU
Rada {f} Európskej únie
Council of the European Union
EU
Rada {f} Európy <RE>
Council of Europe <CoE>
EU
Rada {f} ministrov
Council of Ministers
EU
Rada {f} pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport
Education, Youth, Culture and Sport Council
EU
Rada {f} pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport
EYCS Counsil
tech.
radarový
radar [attr.]
let.
radarový cieľ {m}
radar target
tech.
radarový kód {m}
radar code
tech.
radarový obraz {m}
radar image
námor.tech.
radarový odpovedač {m}
radar transponder
námor.tech.
radarový reflektor {m}
radar reflector
let.námor.
radarový rozsah {m}
radar range
tech.
radarový signál {m}
radar signal
let.tech.
radarový simulátor {m}
radar simulator
tech.
radarový snímač {m}
radar sensor
tech.
radarový systém {m}
radar system
námor.tech.
radarový transponder {m}
radar transponder
let.tech.
radarový výškomer {m}
radar altimeter
radca {m}adviser
radca {m}advisor
Radi poslúžime.We aim to please.
nukl.
radiácia {f}
radiation
nukl.
radiačná ochrana {f}
radiation protection
nukl.
radiačný
radiation [attr.]
Page 1 of 37 for the letter R in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023