Page 1 of 35 for the letter T in the Slovak-English dictionary
[f]
that
ťa [v ak. a gen.]
you [direct and indirect object]
ta [zried.]
there [direction]
tabak {m}
tobacco
tabaková zmes {f}
tobacco blend
tabakový
tobacco [attr.]
tabakový dym {m}
tobacco smoke
tabakový priemysel {m}
tobacco industrypriem.
tabatierka {f}
cigarette case
tabernákulum {n}
tabernaclenábož.
tablet {m}
tablet [tablet PC]comp.
tableta {f}
tabletfarm.
tabletka {f}
pillmed.
tabletfarm.
tábor {m}
camp
encampment
tábor {m} [napr. zberný, izolačný, zajatecký a pod.]
compound
Tábor {m} [vrch, Izrael]
Mount Taborgeogr.
táborák {m}
campfire
táborenie {n}
campingturist.
táboriaca výletníčka {f}
camper [person] [female]turist.
táboriaci výletník {m}
camper [person]turist.
táborisko {n}
campground [Am.]turist.
camping siteturist.
encampment
táboriť [nedok.]
to camp
táborníčka {f}
camper [person] [female]turist.
táborník {m}
camper [person]turist.
táborový
camp [attr.]
táborový oheň {m}
campfire
tabu {n}
taboo
tabuľa {f}
blackboard
board
chalkboard [Am.]
tabuľa {f} [kamenná]
slab [of stone]
tabuľa {f} [sklenená výplň]
pane
tabuľa {f} [tenký plochý plát]
plate [thin flat sheet]
tabuľka {f}
spreadsheet
table [list, chart]
tabuľka {f} [doštička z urč. materiálu]
tablet [slab]
tabuľka {f} [skla]
pane
tabuľka {f} čokolády
bar of chocolate
tabuľka {f} pravdivostných hodnôt
truth tablecomp.mat.
tabuľkový formulár {m}
spreadsheetcomp.
tabuľkový kalkulátor {m}
spreadsheetcomp.
tabuľkový procesor {m}
spreadsheetcomp.
tabuľová plošina {f}
tablelandgeogr.
taburetka {f} [nízka čalúnená stolička bez operadla]
ottomannábytok
tachyarytmia {f}
tachyarrhythmiamed.
tácka {f}
tray
tackanie {n}
stagger
staggering
stumbling
tackať sa [nedok.]
to bumble (around) [move in an unsteady way]
to stagger
to stumble
to teeter [move unsteadily]
to wobble [move unsteadily]
tackavá chôdza {f}
staggering gait
táčky {pl}
wheelbarrow
tácňa {f}
tray
Tadeáš {m}
Thaddeusmená
tadiaľ
that way
tadiaľto
this way
Tadžička {f}
Tajik [female] [also: Tadjik, Tadzhik]etn.
Tadžická republika {f}
Republic of Tajikistangeogr.pol.
Tadžická sovietska socialistická republika {f}
Tajik Soviet Socialist Republichist.
tadžický
Tajik [also: Tadjik, Tadzhik]
tadžičtina {f}
Tajik [also: Tadjik, Tadzhik]jazyk.
Tadžik {m}
Tajik [also: Tadjik, Tadzhik]etn.
Tadžikistan {m}
Tajikistan <.tj> [also: Tadjikistan, Tadzhikistan]geogr.
tafonómia {f}
taphonomyarcheol.geol.veda
tafonomický
taphonomicarcheol.geol.veda
taphonomicalarcheol.geol.veda
tagatóza {f}
tagatosebiochém.
tágo {n}
billiard cuešport
ťah {m}
pull
tractiontech.
ťah {m} [čin]
move
ťah {m} [motora]
thrusttech.
ťah {m} [perom, štetcom ap.]
stroke
ťahač {m} [ťahacia jednotka]
tractor unitautomot.doprava
ťahač {m} [ťažné vozidlo]
tractor [tractor unit]automot.doprava
ťahacia harmonika {f}
accordionhudba
Ťahaj čiaru! [ľud.]
Beat it! [coll.]
Get lost! [coll.]
Piss off! [Br.] [vulg.]
Scram! [coll.]
Shove off! [Br.] [coll.]
Take a hike! [coll.]
Ťahaj! [ľud.]
Get lost! [coll.]
Piss off! [Br.] [vulg.]
Shove off! [Br.] [coll.]
ťahák {m}
cheat sheet [Am.]vzdel.
ťahať [nedok.]
to pull
ťahať [nedok.] [silou, s námahou]
to haul
ťahať (to) celú noc [nedok.] [idióm]
to pull an all-nighter [idiom]
ťahať n-čo [nedok.] [lanom, reťazou ap.]
to tow sth.
ťahať n-ho za nos [nedok.] [idióm]
to lead sb. on [idiom]
ťahať n-ho/ n-čo [nedok.]
to drag sb./sth.
[f]that
ťa [v ak. a gen.]you [direct and indirect object]
ta [zried.]there [direction]
tabak {m}tobacco
tabaková zmes {f}tobacco blend
tabakovýtobacco [attr.]
tabakový dym {m}tobacco smoke
priem.
tabakový priemysel {m}
tobacco industry
tabatierka {f}cigarette case
nábož.
tabernákulum {n}
tabernacle
comp.
tablet {m}
tablet [tablet PC]
farm.
tableta {f}
tablet
med.
tabletka {f}
pill
farm.
tabletka {f}
tablet
tábor {m}camp
tábor {m}encampment
tábor {m} [napr. zberný, izolačný, zajatecký a pod.]compound
geogr.
Tábor {m} [vrch, Izrael]
Mount Tabor
táborák {m}campfire
turist.
táborenie {n}
camping
turist.
táboriaca výletníčka {f}
camper [person] [female]
turist.
táboriaci výletník {m}
camper [person]
turist.
táborisko {n}
campground [Am.]
turist.
táborisko {n}
camping site
táborisko {n}encampment
táboriť [nedok.]to camp
turist.
táborníčka {f}
camper [person] [female]
turist.
táborník {m}
camper [person]
táborovýcamp [attr.]
táborový oheň {m}campfire
tabu {n}taboo
tabuľa {f}blackboard
tabuľa {f}board
tabuľa {f}chalkboard [Am.]
tabuľa {f} [kamenná]slab [of stone]
tabuľa {f} [sklenená výplň]pane
tabuľa {f} [tenký plochý plát]plate [thin flat sheet]
tabuľka {f}spreadsheet
tabuľka {f}table [list, chart]
tabuľka {f} [doštička z urč. materiálu]tablet [slab]
tabuľka {f} [skla]pane
tabuľka {f} čokoládybar of chocolate
comp.mat.
tabuľka {f} pravdivostných hodnôt
truth table
comp.
tabuľkový formulár {m}
spreadsheet
comp.
tabuľkový kalkulátor {m}
spreadsheet
comp.
tabuľkový procesor {m}
spreadsheet
geogr.
tabuľová plošina {f}
tableland
nábytok
taburetka {f} [nízka čalúnená stolička bez operadla]
ottoman
med.
tachyarytmia {f}
tachyarrhythmia
tácka {f}tray
tackanie {n}stagger
tackanie {n}staggering
tackanie {n}stumbling
tackať sa [nedok.]to bumble (around) [move in an unsteady way]
tackať sa [nedok.]to stagger
tackať sa [nedok.]to stumble
tackať sa [nedok.]to teeter [move unsteadily]
tackať sa [nedok.]to wobble [move unsteadily]
tackavá chôdza {f}staggering gait
táčky {pl}wheelbarrow
tácňa {f}tray
mená
Tadeáš {m}
Thaddeus
tadiaľthat way
tadiaľtothis way
etn.
Tadžička {f}
Tajik [female] [also: Tadjik, Tadzhik]
geogr.pol.
Tadžická republika {f}
Republic of Tajikistan
hist.
Tadžická sovietska socialistická republika {f}
Tajik Soviet Socialist Republic
tadžickýTajik [also: Tadjik, Tadzhik]
jazyk.
tadžičtina {f}
Tajik [also: Tadjik, Tadzhik]
etn.
Tadžik {m}
Tajik [also: Tadjik, Tadzhik]
geogr.
Tadžikistan {m}
Tajikistan <.tj> [also: Tadjikistan, Tadzhikistan]
archeol.geol.veda
tafonómia {f}
taphonomy
archeol.geol.veda
tafonomický
taphonomic
archeol.geol.veda
tafonomický
taphonomical
biochém.
tagatóza {f}
tagatose
šport
tágo {n}
billiard cue
ťah {m}pull
tech.
ťah {m}
traction
ťah {m} [čin]move
tech.
ťah {m} [motora]
thrust
ťah {m} [perom, štetcom ap.]stroke
automot.doprava
ťahač {m} [ťahacia jednotka]
tractor unit
automot.doprava
ťahač {m} [ťažné vozidlo]
tractor [tractor unit]
hudba
ťahacia harmonika {f}
accordion
Ťahaj čiaru! [ľud.]Beat it! [coll.]
Ťahaj čiaru! [ľud.]Get lost! [coll.]
Ťahaj čiaru! [ľud.]Piss off! [Br.] [vulg.]
Ťahaj čiaru! [ľud.]Scram! [coll.]
Ťahaj čiaru! [ľud.]Shove off! [Br.] [coll.]
Ťahaj čiaru! [ľud.]Take a hike! [coll.]
Ťahaj! [ľud.]Get lost! [coll.]
Ťahaj! [ľud.]Piss off! [Br.] [vulg.]
Ťahaj! [ľud.]Shove off! [Br.] [coll.]
vzdel.
ťahák {m}
cheat sheet [Am.]
ťahať [nedok.]to pull
ťahať [nedok.] [silou, s námahou]to haul
ťahať (to) celú noc [nedok.] [idióm]to pull an all-nighter [idiom]
ťahať n-čo [nedok.] [lanom, reťazou ap.]to tow sth.
ťahať n-ho za nos [nedok.] [idióm]to lead sb. on [idiom]
ťahať n-ho/ n-čo [nedok.]to drag sb./sth.
Page 1 of 35 for the letter T in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023