Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for do from Slovak to English
do {prep} [+gen.]
to

in

into
Advertisement
do {prep} [+gen.] [čas. údaj]
till

until
do {prep} [+gen.] [menej ako; v rámci urč. limitu]
within
do {prep} [+gen.] [smer cesty, miesto určenia]
for
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]
by

až do [+gen.]
up to

as far as
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]
down to
do bodky {adv} [idióm]
to a T [idiom]
do boku {adv}
sideways
do čerta [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
do cudziny {adv}
abroad [to a foreign country or countries]
do frasa [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
Do frasa!
Rats! [coll.]
do hája [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
Do hája! [vyjadrenie mierneho hnevu]
Oh, bother! [Br.] [coll.]
do kelu [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
Do kelu! [vyjadrenie mierneho hnevu]
Oh, bother! [Br.] [coll.]
do kopca
up the hill
do oblakov {adv}
skyward [Am.]

skywards [Br.]
do paroma [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
do pekla [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
Do piče! [vulg.]
Fuck! [vulg.]
do podpalubia {adv}
below deck [direction]námor.

below decks [direction]námor.
do podzemia {adv}
underground [direction]
Do riti! [vulg.]
Fuck! [vulg.]

Shoot! [Am.] [coll.]

Sod it! [Br.] [vulg.]

Shit! [vulg.]nadávka
do rytmu {adv}
in timehudba
do šľaka [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]
heck [word emphasizing a statement]
Do šľaka!
Rats! [coll.]
do strany {adv}
sideways
Do toho! [výzva: rob, hovor, pokračuj ap.]
Go ahead!
do vnútrozemia {adv}
inland
do výšky {adv} [smerom k oblohe]
skyward [Am.]

skywards [Br.]
do zahraničia {adv}
abroad [to a foreign country or countries]
do zákulisia {adv}
backstage [direction]div.
najneskôr do
not later than
od ... do
from ... to
trvanlivé do {adj}
good until ... [of food]
zbláznený do n-ho
infatuated with sb.

chodiť do [školy, kurzu a pod.] [nedok.]
to attend [school, course etc.]
dobiedzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
to accost sb.
domŕzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
to accost sb.
dotierať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]
to accost sb.
drgnúť do n-ho [dok.]
to nudge sb. [slightly]
hustiť do n-ho [nedok.] [ľud.]
to bend sb.'s ear [coll.] [idiom]
odísť do ... [dok.]
to leave for ...
siahať do [nedok.] [čas. údaj]
to date back to
strčiť do n-ho [dok.]
to shove sb.
štuchnúť do n-ho [dok.]
to nudge sb. [slightly]
upadnúť do n-čo [dok.] [smútku ap.]
to plunge into sth.
vyraziť do ... [dok.]
to start for ...

(až) do krajnosti {adv}
to the limits
(až) do súčasnosti {adv}
up to the present
až do smrti {adv}
till death

until death
až do výšky ... {adv} [určitej sumy]
to the tune of ... [certain amount of money]
až do základov {adv}
down to the studs [idiom]
Choď do čerta!
Screw you! [vulg.]
Choď do riti! [vulg.]
Piss off! [Br.] [vulg.]
do istej miery {adv}
to a certain extent

sort of [coll.] [to some extent]
do konca dňa
by the end of the day
do očí bijúci
bald-faced
Do psej matere! [zast.]
Blast! [Br.] [coll.]
Do skorého videnia!
See you soon!
do určitej miery {adv}
to some extent

to a certain extent
do veľkej miery
pretty much [coll.]
do značnej miery {adv}
in large measure
dvakrát do týždňa {adv}
twice a week
Hrom do toho!
Blast! [Br.] [coll.]

Dash it!! [Br.] [dated]
jedenkrát do týždňa {adv}
unverified once a week
neprichádzajúci do úvahy {adj}
ineligible
počítajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
pohrúžený do n-čoho {adj}
deep in sth.

absorbed in sth.
ponorený do myšlienok {adj}
absorbed in thought
ponorený do n-čoho {adj} [hlboko zaujatý]
deep in sth.
premočený do nitky {adj} [idióm]
soaking wet

sopping wet [coll.]

soaked to the bone [idiom]
premoknutý do nitky {adj} [idióm]
soaking wet

sopping wet [coll.]

soaked to the bone [idiom]
prichádzajúci do úvahy {adj}
eligible
rátajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
raz do týždňa {adv}
unverified once a week
šialene zamilovaný do n-ho
infatuated with sb.
zabratý do n-čoho {adj}
deep in sth.

absorbed in sth.
do {prep} [+gen.]to
do {prep} [+gen.]in
do {prep} [+gen.]into
do {prep} [+gen.] [čas. údaj]till
do {prep} [+gen.] [čas. údaj]until
do {prep} [+gen.] [menej ako; v rámci urč. limitu]within
do {prep} [+gen.] [smer cesty, miesto určenia]for
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]by
2 Words: Others
do [+gen.]up to
do [+gen.]as far as
do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]down to
do bodky {adv} [idióm]to a T [idiom]
do boku {adv}sideways
do čerta [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
do cudziny {adv}abroad [to a foreign country or countries]
do frasa [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
Do frasa!Rats! [coll.]
do hája [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
Do hája! [vyjadrenie mierneho hnevu]Oh, bother! [Br.] [coll.]
do kelu [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
Do kelu! [vyjadrenie mierneho hnevu]Oh, bother! [Br.] [coll.]
do kopcaup the hill
do oblakov {adv}skyward [Am.]
do oblakov {adv}skywards [Br.]
do paroma [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
do pekla [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
Do piče! [vulg.]Fuck! [vulg.]
námor.
do podpalubia {adv}
below deck [direction]
námor.
do podpalubia {adv}
below decks [direction]
do podzemia {adv}underground [direction]
Do riti! [vulg.]Fuck! [vulg.]
Do riti! [vulg.]Shoot! [Am.] [coll.]
Do riti! [vulg.]Sod it! [Br.] [vulg.]
nadávka
Do riti! [vulg.]
Shit! [vulg.]
hudba
do rytmu {adv}
in time
do šľaka [vsuvka zdôrazňujúca výpoveď]heck [word emphasizing a statement]
Do šľaka!Rats! [coll.]
do strany {adv}sideways
Do toho! [výzva: rob, hovor, pokračuj ap.]Go ahead!
do vnútrozemia {adv}inland
do výšky {adv} [smerom k oblohe]skyward [Am.]
do výšky {adv} [smerom k oblohe]skywards [Br.]
do zahraničia {adv}abroad [to a foreign country or countries]
div.
do zákulisia {adv}
backstage [direction]
najneskôr donot later than
od ... dofrom ... to
trvanlivé do {adj}good until ... [of food]
zbláznený do n-hoinfatuated with sb.
2 Words: Verbs
chodiť do [školy, kurzu a pod.] [nedok.]to attend [school, course etc.]
dobiedzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]to accost sb.
domŕzať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]to accost sb.
dotierať do n-ho [nedok.] [nedať pokoj, slovne obťažovať]to accost sb.
drgnúť do n-ho [dok.]to nudge sb. [slightly]
hustiť do n-ho [nedok.] [ľud.]to bend sb.'s ear [coll.] [idiom]
odísť do ... [dok.]to leave for ...
siahať do [nedok.] [čas. údaj]to date back to
strčiť do n-ho [dok.]to shove sb.
štuchnúť do n-ho [dok.]to nudge sb. [slightly]
upadnúť do n-čo [dok.] [smútku ap.]to plunge into sth.
vyraziť do ... [dok.]to start for ...
3 Words: Others
(až) do krajnosti {adv}to the limits
(až) do súčasnosti {adv}up to the present
do smrti {adv}till death
do smrti {adv}until death
do výšky ... {adv} [určitej sumy]to the tune of ... [certain amount of money]
do základov {adv}down to the studs [idiom]
Choď do čerta!Screw you! [vulg.]
Choď do riti! [vulg.]Piss off! [Br.] [vulg.]
do istej miery {adv}to a certain extent
do istej miery {adv}sort of [coll.] [to some extent]
do konca dňaby the end of the day
do očí bijúcibald-faced
Do psej matere! [zast.]Blast! [Br.] [coll.]
Do skorého videnia!See you soon!
do určitej miery {adv}to some extent
do určitej miery {adv}to a certain extent
do veľkej mierypretty much [coll.]
do značnej miery {adv}in large measure
dvakrát do týždňa {adv}twice a week
Hrom do toho!Blast! [Br.] [coll.]
Hrom do toho!Dash it!! [Br.] [dated]
unverified jedenkrát do týždňa {adv}once a week
neprichádzajúci do úvahy {adj}ineligible
počítajúc (do toho) {prep} [+ak.]including
pohrúžený do n-čoho {adj}deep in sth.
pohrúžený do n-čoho {adj}absorbed in sth.
ponorený do myšlienok {adj}absorbed in thought
ponorený do n-čoho {adj} [hlboko zaujatý]deep in sth.
premočený do nitky {adj} [idióm]soaking wet
premočený do nitky {adj} [idióm]sopping wet [coll.]
premočený do nitky {adj} [idióm]soaked to the bone [idiom]
premoknutý do nitky {adj} [idióm]soaking wet
premoknutý do nitky {adj} [idióm]sopping wet [coll.]
premoknutý do nitky {adj} [idióm]soaked to the bone [idiom]
prichádzajúci do úvahy {adj}eligible
rátajúc (do toho) {prep} [+ak.]including
unverified raz do týždňa {adv}once a week
šialene zamilovaný do n-hoinfatuated with sb.
zabratý do n-čoho {adj}deep in sth.
zabratý do n-čoho {adj}absorbed in sth.
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!