Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'ho' from Slovak to English
n-o neznáša n-ho/ n-čosb. cannot abide sb./sth.
napodobňovať n-ho/ n-čo {adj} [nedok.]to mimic sb./sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}prejudicial to sb./sth.
rukou n-hoat the hands of sb.
väčšina n-ho/ n-čomost (of) sb./sth.
Verbs
posmeliť n-ho [dok.]to encourage sb.
2
adoptovať n-ho [dok.]to adopt sb.
sociol.
adoptovať n-ho/ n-čo [dok.]
to adopt sb./sth.
akceptovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to accept sb./sth.
aklamovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to acclaim sb./sth.
akreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to accredit sb./sth.
amerikanizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to Americanize sb./sth.
amerikanizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to Americanise sb./sth. [Br.]
práca
angažovať n-ho [dok.]
to engage sb.
práca
angažovať n-ho [dok.]
to sign sb. up
atakovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to attack sb./sth.
baláchať n-ho [nedok.]to lead sb. on [coll.] [idiom]
balamutiť n-ho [nedok.]to kid sb. [coll.]
balamutiť n-ho [nedok.]to lead sb. on [idiom]
balamutiť n-ho [nedok.] [klamať, podvádzať trikom]to bamboozle sb. [coll.]
baliť n-ho [nedok.] [ľud.]to come on to sb. [coll.]
baliť n-ho [nedok.] [ľud.]to hit on sb. [Am.] [coll.]
bičovať n-ho [nedok.] [šľahať bičom]to lash sb.
biť n-ho [nedok.]to knock sb. around
blamovať n-ho [dok./nedok.]to embarrass sb.
šport
blokovať n-ho [nedok.]
to hinder sb.
bodnúť n-ho [dok.]to stab sb.
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]to rat on sb. [coll.]
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]to rat sb. out [coll.]
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]to squeal on sb. [coll.]
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]to roll on sb. [sl.] [snitch]
bonznúť n-ho/ n-čo [dok.] [ľud.]to snitch sb./sth.
bozkať n-ho/ n-čo [dok.]to kiss sb./sth.
bozkávať n-ho/ n-čo [nedok.]to kiss sb./sth.
brániť n-ho/ n-čo [nedok.]to stick up for sb./sth. [defend]
brzdiť n-ho/ n-čo [nedok.]to hold sb./sth. back
buchnúť n-ho [dok.]to belt sb. [coll.]
buchnúť n-ho [dok.]to whack sb. [coll.]
cápať n-ho [nedok.]to clobber sb. [coll.]
capnúť n-ho [dok.]to smack sb.
capnúť n-ho [dok.]to clobber sb. [coll.]
čapnúť n-ho [dok.]to nab sb. [coll.] [catch, arrest]
chápať n-ho [nedok.]to empathize with sb.
chápať n-ho [nedok.]to empathise with sb. [Br.]
chlácholiť n-ho [nedok.]to try to soothe sb.
chladiť n-ho/ n-čo [nedok.]to chill sb./sth.
nábož.
christianizovať n-ho [dok./nedok.]
to Christianize sb.
nábož.
christianizovať n-ho [dok./nedok.]
to Christianise sb. [Br.]
chváliť n-ho/ n-čo [nedok.]to commend sb./sth.
hry
chytiť n-ho [dok.] [v hre na chytačku]
to tag sb.
chytiť n-ho/ n-čo [dok.] [zabrániť pokračovaniu na miesto určenia]to intercept sb./sth.
čičíkať n-ho [nedok.]to lull sb.
civilizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to civilise sb./sth. [Br.]
civilizovať n-ho/ n-čo [nedok.]to civilize sb./sth.
cvičiť n-ho [nedok.]to train sb.
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.
film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]
degradovať n-ho [dok./nedok.]to degrade sb.
práca
degradovať n-ho [dok./nedok.]
to downgrade sb.
démonizovať n-ho/ n-čo [nedok.]to demonize sb./sth.
démonizovať n-ho/ n-čo [nedok.]to demonise sb./sth. [Br.]
desiť n-ho [nedok.]to scare sb.
desiť n-ho [nedok.]to terrify sb.
desiť n-ho [nedok.]to give sb. the creeps [coll.] [idiom]
med.
detoxikovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to detoxify sb./sth.
dezorientovať n-ho [dok./nedok.]to disorient sb.
dezorientovať n-ho [dok./nedok.]to disorientate sb. [Br.]
diskreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]to discredit sb./sth.
dobehnúť n-ho [dok.] [obr.] [podviesť]to trick sb.
dobehnúť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]to bamboozle sb. [coll.]
dobehnúť n-ho/ n-čo [dok.] [dohoniť]to catch up with sb./sth.
dobiehať n-ho [nedok.]to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiť n-ho [dok.] [veľmi zbiť]to bash sb. up [Br.] [coll.]
doháňať n-ho [nedok.]to gain on sb. [e.g. in chase]
dohoniť n-ho/ n-čo [dok.]to catch up with sb./sth.
dojať n-ho [dok.]to move sb. [emotionally]
dojať n-ho [dok.]to touch sb. [emotionally]
dojať n-ho [dok.]to affect sb. [move emotionally]
dojčiť n-ho [nedok.] [dieťa]to suckle sb.
dolapiť n-ho [dok.] [chytiť a obmedziť v pohybe; prichytiť pri niečom nedovolenom]to catch sb.
dopravaobch.
dopraviť n-ho/ n-čo [dok.]
to ship sb./sth.
doraziť n-ho [dok.] [zabiť al. zničiť]to finish sb. off [kill or destroy]
dostať n-ho [dok.] to catch sb. out [surprise and put sb. in a difficult position]
dostať n-ho [dok.] [dobehnúť, oklamať]to trick sb.
dostať n-ho [dok.] [ľud.] [oklamať, podviesť trikom]to dupe sb.
dostať n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]to fool sb.
dostať n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]to bamboozle sb. [coll.]
dostihnúť n-ho/ n-čo [dok.]to catch up with sb./sth.
doviesť n-ho [dok.]to bring sb.
dožrať n-ho [dok.] [veľmi nahnevať]to get sb.'s dander up [coll.] [idiom]
šport
draftovať n-ho [dok./nedok.] [prof. žarg.] [hráča do tímu]
to draft sb. [Am.]
dráždiť n-ho [nedok.]to provoke sb.
dráždiť n-ho [nedok.]to irritate sb.
dráždiť n-ho [nedok.]to grate on sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [aj zviera]to tease sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [nádejou na niečo nedostupné]to tantalize sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [nádejou na niečo nedostupné]to tantalise sb. [Br.]
dráždiť n-ho [nedok.] [rozčuľovať]to exasperate sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [sexuálne vzrušovať]to turn sb. on [coll.]
drgnúť n-ho [dok.]to nudge sb.
To translate another word just start typing!

Translation for 'ho' from Slovak to English

n-o neznáša n-ho/ n-čo
sb. cannot abide sb./sth.
napodobňovať n-ho/ n-čo {adj} [nedok.]
to mimic sb./sth.
Advertisement
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
prejudicial to sb./sth.
rukou n-ho
at the hands of sb.
väčšina n-ho/ n-čo
most (of) sb./sth.

posmeliť n-ho [dok.]
to encourage sb.
adoptovať n-ho [dok.]
to adopt sb.
adoptovať n-ho/ n-čo [dok.]
to adopt sb./sth.sociol.
akceptovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to accept sb./sth.
aklamovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to acclaim sb./sth.
akreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to accredit sb./sth.
amerikanizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to Americanize sb./sth.

to Americanise sb./sth. [Br.]
angažovať n-ho [dok.]
to engage sb.práca

to sign sb. uppráca
atakovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to attack sb./sth.
baláchať n-ho [nedok.]
to lead sb. on [coll.] [idiom]
balamutiť n-ho [nedok.]
to kid sb. [coll.]

to lead sb. on [idiom]
balamutiť n-ho [nedok.] [klamať, podvádzať trikom]
to bamboozle sb. [coll.]
baliť n-ho [nedok.] [ľud.]
to come on to sb. [coll.]

to hit on sb. [Am.] [coll.]
bičovať n-ho [nedok.] [šľahať bičom]
to lash sb.
biť n-ho [nedok.]
to knock sb. around
blamovať n-ho [dok./nedok.]
to embarrass sb.
blokovať n-ho [nedok.]
to hinder sb.šport
bodnúť n-ho [dok.]
to stab sb.
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]
to rat on sb. [coll.]

to rat sb. out [coll.]

to squeal on sb. [coll.]

to roll on sb. [sl.] [snitch]
bonznúť n-ho/ n-čo [dok.] [ľud.]
to snitch sb./sth.
bozkať n-ho/ n-čo [dok.]
to kiss sb./sth.
bozkávať n-ho/ n-čo [nedok.]
to kiss sb./sth.
brániť n-ho/ n-čo [nedok.]
to stick up for sb./sth. [defend]
brzdiť n-ho/ n-čo [nedok.]
to hold sb./sth. back
buchnúť n-ho [dok.]
to belt sb. [coll.]

to whack sb. [coll.]
cápať n-ho [nedok.]
to clobber sb. [coll.]
capnúť n-ho [dok.]
to smack sb.

to clobber sb. [coll.]
čapnúť n-ho [dok.]
to nab sb. [coll.] [catch, arrest]
chápať n-ho [nedok.]
to empathize with sb.

to empathise with sb. [Br.]
chlácholiť n-ho [nedok.]
to try to soothe sb.
chladiť n-ho/ n-čo [nedok.]
to chill sb./sth.
christianizovať n-ho [dok./nedok.]
to Christianize sb.nábož.

to Christianise sb. [Br.]nábož.
chváliť n-ho/ n-čo [nedok.]
to commend sb./sth.
chytiť n-ho [dok.] [v hre na chytačku]
to tag sb.hry
chytiť n-ho/ n-čo [dok.] [zabrániť pokračovaniu na miesto určenia]
to intercept sb./sth.
čičíkať n-ho [nedok.]
to lull sb.
civilizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to civilise sb./sth. [Br.]
civilizovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to civilize sb./sth.
cvičiť n-ho [nedok.]
to train sb.
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to dub sb./sth.film
dabovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.] [bábkovú al. kreslenú postavičku]
to voice sb. [to provide the voice for a puppet or cartoon character]film
degradovať n-ho [dok./nedok.]
to degrade sb.

to downgrade sb.práca
démonizovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to demonize sb./sth.

to demonise sb./sth. [Br.]
desiť n-ho [nedok.]
to scare sb.

to terrify sb.

to give sb. the creeps [coll.] [idiom]
detoxikovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to detoxify sb./sth.med.
dezorientovať n-ho [dok./nedok.]
to disorient sb.

to disorientate sb. [Br.]
diskreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to discredit sb./sth.
dobehnúť n-ho [dok.] [obr.] [podviesť]
to trick sb.
dobehnúť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
to bamboozle sb. [coll.]
dobehnúť n-ho/ n-čo [dok.] [dohoniť]
to catch up with sb./sth.
dobiehať n-ho [nedok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiť n-ho [dok.] [veľmi zbiť]
to bash sb. up [Br.] [coll.]
doháňať n-ho [nedok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dohoniť n-ho/ n-čo [dok.]
to catch up with sb./sth.
dojať n-ho [dok.]
to move sb. [emotionally]

to touch sb. [emotionally]

to affect sb. [move emotionally]
dojčiť n-ho [nedok.] [dieťa]
to suckle sb.
dolapiť n-ho [dok.] [chytiť a obmedziť v pohybe; prichytiť pri niečom nedovolenom]
to catch sb.
dopraviť n-ho/ n-čo [dok.]
to ship sb./sth.dopravaobch.
doraziť n-ho [dok.] [zabiť al. zničiť]
to finish sb. off [kill or destroy]
dostať n-ho [dok.]
to catch sb. out [surprise and put sb. in a difficult position]
dostať n-ho [dok.] [dobehnúť, oklamať]
to trick sb.
dostať n-ho [dok.] [ľud.] [oklamať, podviesť trikom]
to dupe sb.
dostať n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
to fool sb.

to bamboozle sb. [coll.]
dostihnúť n-ho/ n-čo [dok.]
to catch up with sb./sth.
doviesť n-ho [dok.]
to bring sb.
dožrať n-ho [dok.] [veľmi nahnevať]
to get sb.'s dander up [coll.] [idiom]
draftovať n-ho [dok./nedok.] [prof. žarg.] [hráča do tímu]
to draft sb. [Am.]šport
dráždiť n-ho [nedok.]
to provoke sb.

to irritate sb.

to grate on sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [aj zviera]
to tease sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [nádejou na niečo nedostupné]
to tantalize sb.

to tantalise sb. [Br.]
dráždiť n-ho [nedok.] [rozčuľovať]
to exasperate sb.
dráždiť n-ho [nedok.] [sexuálne vzrušovať]
to turn sb. on [coll.]
drgnúť n-ho [dok.]
to nudge sb.
Usage Examples Slovak
 • Franc ho v celej publikácii vôbec nespomína, Pančík ho uvádza ako súčasť taxónu Acoelomorpha a Tirjaková et al.
 • Jazero je tektonického pôvodu, odvodňuje ho rieka Shire do Mozambického prielivu. Obklopujú ho vysoké hory. V roku 1859 ho objavil D. Livingstone.
 • V roku 1944 ho zaradili do prvej maďarskej armády.
 • V tom čase bol už na spievanie v chlapčenskom zbore starý a musel ho opustiť.
 • Piperidín prvýkrát syntetizoval v roku 1850 škótsky chemik Thomas Anderson a o dva roky neskôr ho nezávsle od neho pripravil francúzsky chemik Auguste André Thomas Cahours, ktorý ho aj pomenoval.Obidvaja ho pripravili reakciou piperínu s kyselinou dusičnou.
 • Podobne ako Detroit ho postihol úpadok, kedy v rámci bieleho úteku ho opustila väčšina belochov a odsťahovala sa na bezpečnejšie predmestia.
 • Odios vojnu neprežil. Zabil ho mykénsky kráľ Agamemnón, ktorý ho bodol do chrbta oštepom.
 • Ifiklos vynikol nad inými v boji a za seberovného ho považovali aj najväčší grécki hrdinovia Argonauti, ktorí ho pozvali na výpravu za zlatým rúnom do Kolchidy.
 • Na seniorskom svetovom šampionáte debutoval v roku MS 2014, keď ho nominoval Vladimír Vůjtek, zaznamenal tri asistencie.
 • O chvíľu ho však čakal ešte krutejší osud. Jeho päťdesiat psov ho vystopovalo a netušiac, že majú pred sebou vlastného pána, ho uštvalo k smrti a roztrhalo.
 • Keď ho potom Skeirón chcel skopnúť do mora ako mnoho iných pred ním, Théseus ho nečakane chytil za nohy a prehodil ho ponad seba do mora, kde obludné korytnačky zožrali tentoraz jeho.
 • • Pokiaľ je rukojemník zasiahnutý, tím, ktorý ho ma v držaní, tak ho stráca.
 • Potom ho vzali pred Piláta, ktorý ho dal zbičovať a vydal na ukrižovanie.
 • Hneď po zvolení ho prepadol procisársky ladený Lucius Fragipani, ale Rimania ho oslobodili.
 • Tacitus ho označuje ako jedného z najvýrečnejších historikov a prirovnáva ho dokonca k Liviovi.
 • Na začiatku roku 1941 ho prvýkrát zatklo gestapo, prepustili ho, v auguste ho ale zatkli znova.
 • Jozef je Jakubov najobľúbenejší syn a často udáva svojich bratov u otca, za čo ho títo nenávidia.
 • Kanón Ho-5 (armádne označenie Typ 2) bol automatický letecký kanón kalibru [...] používaný japonskými vojenskými lietadlami počas druhej svetovej vojny.
 • Ján Jamnický sa narodil v Jasenovej v rodine evanjelického farára.
 • storočia boli jeho vlastníkmi Pálfiovci. V druhej polovici 16.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!