Advertisement
 Translation for 'katalog' from Slovak to English
katalóg {m}catalogue
katalóg {m}catalog [Am.]
2 Words
astron.
astronomický katalóg {m}
astronomical catalog [Am.]
astron.
astronomický katalóg {m}
astronomical catalogue [Br.]
obch.
aukčný katalóg {m}
auction catalogue
obch.
aukčný katalóg {m}
auction catalog [Am.]
astron.
katalóg {m} hviezd
star catalog [Am.]
astron.
katalóg {m} hviezd
star catalogue [Br.]
ponukový katalóg {m}mail order catalog [Am.]
ponukový katalóg {m}mail order catalogue [Br.]
výstavný katalóg {m}exhibition catalogue
11 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • Medzi jeho ďalšie práce patrili "„Náčrty astronómie“" z roku 1849, "„Všeobecný katalóg 10 300 rozmanitých a dvojitých hviezd“" (publikovaný posmrtne), "„Známe prednášky o vedeckých predmetoch“" a "„Všeobecný katalóg hmlovín a skupín“".
 • Abellov katalóg je skoro úplný zoznam približne 4000 skupín galaxií, ktoré majú najmenej 30 členov s červeným posunom až do z = 0,2. Pôvodný katalóg severnej oblohy bol publikovaný v roku 1958. Rozšírený katalóg zahrňujúci aj južnú oblohu pod publikovaný po jeho smrti v roku 1987 v spolupráci s Corwinom a Olowinom.
 • Third Cambridge Catalogue of Radio Sources (doslova Tretí cambridgeský katalóg rádiových zdrojov, skratka 3C) je astronomický katalóg nebeských rádiových zdrojov detegovaných pôvodne na frekvencii 159 MHz a následne na frekvencii 178 MHz.
 • Arp usporiadal katalóg do skupín čisto podľa morfologických kritérii. Katalóg bol východzím bodom mnohých detailných skúmaní nezvyčajných a vzájomne pôsobiacich galaxií.
 • Virgo Cluster Catalog alebo Virgo Cluster Catalogue (skr. VCC, doslova "Katalóg kopy Panna") je astronomický katalóg, ktorý obsahuje 2096 galaxií nachádzajúcich sa v Kope galaxií v Panne.

 • Odovzdanie ceny je slávnostným podujatím. Jeho súčasťou je i reprezentačný katalóg nominovaných diel. Katalóg poskytuje jednoduchý prehľad nominovaných diel, ale i záznam z rozhodnutia poroty.
 • Auwersov katalóg alebo Nový fundamentálny katalóg (NFK) je fundamentálny katalóg hviezd z roku 1879, ktorý je založený najmä na pulkovských a greenwichských katalógoch.
 • Portál Memoria slovaca, pamäť Slovenska, je prístupovým bodom ku digitalizovanému kultúrnemu a vedeckému dedičstvu, ktoré uchováva Slovenská národná knižnica a ďalšie pamäťové inštitúcie. V súčasnosti je možné prezerať si prostredníctvom neho katalóg starých tlačí (1477 – 1830) a katalóg Literárneho múzea SNK.
 • Hipparchos zostavil Katalóg hviezd viditeľných voľným okom. Zostavil tiež stupnicu jasnosti hviezd, ktoré podľa jasnosti rozdelil do šiestich tried. Jeho katalóg je najstarší, aký sa zachoval.
 • Najznámejší katalóg zahŕňajúci niektoré najjasnejšie objekty hlbokého vesmíru na oblohe sa nazýva Messierov katalóg. Obsahuje 110 objektov, medzi ktoré patria hmloviny, hviezdokopy a galaxie, ale aj niekoľko objektov, ktoré sa do katalógu dostali omylom (nie sú v hlbokom vesmíre, ako napríklad dvojhviezda M40). Ďalšie známe katalógy sú Nový všeobecný katalóg (NGC) a Index Catalogue (IC).

  Advertisement
  © dict.cc Slovak-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!