Advertisement
 Translation for 'nanebovstúpenie' from Slovak to English
NOUN   nanebovstúpenie | nanebovstúpenia | - | -
nábož.
nanebovstúpenie {n}
Ascension
nábož.
Nanebovstúpenie {n} Pána
Ascension Day
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'nanebovstúpenie' from Slovak to English

Advertisement
nanebovstúpenie {n}
Ascensionnábož.

Nanebovstúpenie {n} Pána
Ascension Daynábož.
Usage Examples Slovak
  • Scéna na hlavnom oltári zobrazuje nanebovstúpenie sv.
  • Obe strany sa skladajú zo šiestich kompozícií: Kristov vstup do Jeruzalema, Ukrižovanie, Kristov zostup do pekla, Nanebovstúpenie Panny Márie.
  • "Nanebovstúpenie Pána" sa slávi vo štvrtok po uplynutí 40 dní od Veľkonočnej nedele.
  • V roku 1920 sa vrátil do Prahy a úzko tu spolupracoval s Jaroslavom Haškom a avantgardným divadelníkom Emilom Arthurom Longenom, ktorý tiež na svojej Revolučnej scéne zdramatizoval Kischovu poviedku "Nanebovstúpenie Tonky Šibenice".
  • Pod oltárnou skriňou sa nachádzajú tri reliéfy: Narodenie Krista, Spasiteľov krst a Nanebovstúpenie.

  • Pohyblivé sú tie, ktoré nemajú stály dátum slávenia a závisia od Paschy (napr. Nanebovstúpenie Pána, Zostúpenie Svätého Ducha).
  • Nanebovstúpenie Krista alebo Nanebovstúpenie Pána je posledné zjavenie sa Krista apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, kedy bol vyzdvihnutý v oblaku do neba.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!