Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'nihonium' from Slovak to English
chém.
nihónium {n} <Nh>
nihonium <Nh>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'nihonium' from Slovak to English

nihónium {n} <Nh>
nihonium <Nh>chém.
Advertisement
  • nihonium <Nh> = nihónium {n} <Nh>
Show all
Usage Examples Slovak
  • Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu V roku 2016, napríklad, vydal usmernenie o správnych slovenských tvaroch názvov štyroch nových chemických prvkov, ktorými sú nihónium, moskóvium, tenés a oganesón.
  • Atómy amerícia boli bombardované atómami vápnika. Produktom boli štyri atómy moskóvia. Tieto atómy sa počas sekundy rozpadli na nihónium. Vzniknuté nihónium existovalo 1,2 sekundy, potom rozpad pokračoval.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!