Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'sa' from Slovak to English
sa {pron} [gen., ak.]oneself
2 Words: Others
blížiaci sa {adj}imminent
blížiaci sa {adj} {pres-p}impending
blížiaci sa {adj} {pres-p}forthcoming
červenajúci sa {adj} [o človeku]ablush
chvejúci sa {adj}tremulous
formujúci sa {adj} {pres-p}emerging
Hanbi sa!For shame!
hľadá sa ...... wanted
hromadiaci sa {adj}cumulative
hromadiaci sa {adj}accumulative
jagajúci sa {adj} {pres-p}shimmering
kajajúci sa {adj}contrite
lesknúci sa {adj}shiny
lesknúci sa {adj}shining
lesknúci sa {pres-p}gleaming
ligotajúci sa {adj} {pres-p}shimmering
Maj sa!See you!
Maj sa!Take care!
Maj sa!So long! [Am.]
Maj sa!Take it easy! [Goodbye!]
Maj sa!Toodle-oo! [coll.] [dated]
Maj sa!Toodle-pip! [coll.] [dated]
Maj sa!Cheers! [Br.] [coll.] [Goodbye!]
Máš sa? [ľud.]You alright? [Br.] [coll.]
meniaci sa {adj} {pres-p}varying
mihotajúci sa {adj} {pres-p}shimmering
mračiaci sa {adj} {pres-p}frowning
n-mu sa kýchlosb. has sneezed [once]
nakláňajúci sa {adj} {pres-p}sloping
navyšujúci sa {adj}cumulative
navyšujúci sa {adj}accumulative
Neboj sa! [Neobávaj sa!]Fear not!
Neboj sa! [Neobávaj sa!]Don't worry!
Neboj sa.Not to worry. [idiom]
Nedá sa. [ľud.]No can do. [coll.]
Nedotýkať sa!Hands off!
Nedotýkať sa!Do not touch!
nehodiaci sa {adj}unsuitable
Nehýb sa!Keep still!
Nehýb sa!Hold still!
Neopováž sa!Don't you dare!
Nerozčuľuj sa!Keep your hair on!
Neteš sa!Don't hold your breath! [idiom]
Netráp sa!Don't worry!
Nevzrušuj sa!Take it easy!
obávajúci sa {adj}fearful
opakujúci sa {adj}recurrent
Opováž sa! [ironicky]Don't you dare!
ospravedlňujúci sa {adj}apologetic
otáčajúci sa {adj} {pres-p}rotating
Ponáhľaj sa!Hurry up!
Pozrime sa!Well, well!
Prac sa!Begone! [literary]
práv.
Prijíma sa!
Sustained!
rinúci sa {adj} {pres-p}gushing
rodiaci sa {adj}nascent
rozvíjajúci sa {adj} {pres-p}budding
skláňajúci sa {adj} {pres-p}sloping
Snaž sa!Come along! [Try harder!]
Spoľahnite sa.(You can) rest assured.
Stmieva sa.It's getting dark.
Strať sa!Begone! [literary]
Strať sa! [ľud.]Get lost! [coll.]
striedajúci sa {adj} {pres-p}alternating
trblietajúci sa {adj} {pres-p}shimmering
Ukľudni sa! [ľud.]Mellow out! [coll.]
Upokoj sa!Relax!
Upokoj sa!Chill out! [coll.]
Upokoj sa!Steady on! [Br.] [coll.]
Uvidíme sa!See you soon!
Uvidíme sa!See you around! [coll.]
Uvoľni sa!Chill out! [coll.]
valiaci sa {adj} {pres-p} [tečúci prúdom]gushing
vetviaci sa {adj}forked
vlečúci sa {adj}slow
vlečúci sa {adj}lengthy [too long in time, slow]
vlečúci sa {adj} [dlho trvajúci]drawn-out
vlečúci sa {adj} [dlhotrvajúci]prolonged
Volám sa ...My name is ...
vracajúci sa {adj} [znovu sa vyskytujúci]recurrent
Vzchop sa!Snap out of it!
zajakávajúci sa {adj} {pres-p}stammering
zajakávajúci sa {adj} {pres-p}stuttering
práv.
Zamieta sa!
Overruled!
Zatiahlo sa.It clouded over.
Zatiahlo sa.The sky clouded over.
zdráhajúci sa {adj}loath
zdráhajúci sa {adj} {pres-p}unwilling
zvažujúci sa {adj} {pres-p}sloping
2 Words: Verbs
aklimatizovať sa [dok./nedok.]to acclimatize
aklimatizovať sa [dok./nedok.]to acclimatise [Br.]
asimilovať sa [dok./nedok.]to assimilate
bahniť sa [nedok.]to wallow
baliť sa [nedok.]to pack (up)
báť sa [nedok.]to fear
báť sa [nedok.]to be afraid
báť sa [nedok.]to be scared
baviť sa [nedok.]to have fun
baviť sa [nedok.]to amuse oneself
To translate another word just start typing!

Translation for 'sa' from Slovak to English

sa {pron} [gen., ak.]
oneself

blížiaci sa {adj}
imminent
Advertisement
blížiaci sa {adj} {pres-p}
impending

forthcoming
červenajúci sa {adj} [o človeku]
ablush
chvejúci sa {adj}
tremulous
formujúci sa {adj} {pres-p}
emerging
Hanbi sa!
For shame!
hľadá sa ...
... wanted
hromadiaci sa {adj}
cumulative

accumulative
jagajúci sa {adj} {pres-p}
shimmering
kajajúci sa {adj}
contrite
lesknúci sa {adj}
shiny

shining
lesknúci sa {pres-p}
gleaming
ligotajúci sa {adj} {pres-p}
shimmering
Maj sa!
See you!

Take care!

So long! [Am.]

Take it easy! [Goodbye!]

Toodle-oo! [coll.] [dated]

Toodle-pip! [coll.] [dated]

Cheers! [Br.] [coll.] [Goodbye!]
Máš sa? [ľud.]
You alright? [Br.] [coll.]
meniaci sa {adj} {pres-p}
varying
mihotajúci sa {adj} {pres-p}
shimmering
mračiaci sa {adj} {pres-p}
frowning
n-mu sa kýchlo
sb. has sneezed [once]
nakláňajúci sa {adj} {pres-p}
sloping
navyšujúci sa {adj}
cumulative

accumulative
Neboj sa! [Neobávaj sa!]
Fear not!

Don't worry!
Neboj sa.
Not to worry. [idiom]
Nedá sa. [ľud.]
No can do. [coll.]
Nedotýkať sa!
Hands off!

Do not touch!
nehodiaci sa {adj}
unsuitable
Nehýb sa!
Keep still!

Hold still!
Neopováž sa!
Don't you dare!
Nerozčuľuj sa!
Keep your hair on!
Neteš sa!
Don't hold your breath! [idiom]
Netráp sa!
Don't worry!
Nevzrušuj sa!
Take it easy!
obávajúci sa {adj}
fearful
opakujúci sa {adj}
recurrent
Opováž sa! [ironicky]
Don't you dare!
ospravedlňujúci sa {adj}
apologetic
otáčajúci sa {adj} {pres-p}
rotating
Ponáhľaj sa!
Hurry up!
Pozrime sa!
Well, well!
Prac sa!
Begone! [literary]
Prijíma sa!
Sustained!práv.
rinúci sa {adj} {pres-p}
gushing
rodiaci sa {adj}
nascent
rozvíjajúci sa {adj} {pres-p}
budding
skláňajúci sa {adj} {pres-p}
sloping
Snaž sa!
Come along! [Try harder!]
Spoľahnite sa.
(You can) rest assured.
Stmieva sa.
It's getting dark.
Strať sa!
Begone! [literary]
Strať sa! [ľud.]
Get lost! [coll.]
striedajúci sa {adj} {pres-p}
alternating
trblietajúci sa {adj} {pres-p}
shimmering
Ukľudni sa! [ľud.]
Mellow out! [coll.]
Upokoj sa!
Relax!

Chill out! [coll.]

Steady on! [Br.] [coll.]
Uvidíme sa!
See you soon!

See you around! [coll.]
Uvoľni sa!
Chill out! [coll.]
valiaci sa {adj} {pres-p} [tečúci prúdom]
gushing
vetviaci sa {adj}
forked
vlečúci sa {adj}
slow

lengthy [too long in time, slow]
vlečúci sa {adj} [dlho trvajúci]
drawn-out
vlečúci sa {adj} [dlhotrvajúci]
prolonged
Volám sa ...
My name is ...
vracajúci sa {adj} [znovu sa vyskytujúci]
recurrent
Vzchop sa!
Snap out of it!
zajakávajúci sa {adj} {pres-p}
stammering

stuttering
Zamieta sa!
Overruled!práv.
Zatiahlo sa.
It clouded over.

The sky clouded over.
zdráhajúci sa {adj}
loath
zdráhajúci sa {adj} {pres-p}
unwilling
zvažujúci sa {adj} {pres-p}
sloping

aklimatizovať sa [dok./nedok.]
to acclimatize

to acclimatise [Br.]
asimilovať sa [dok./nedok.]
to assimilate
bahniť sa [nedok.]
to wallow
baliť sa [nedok.]
to pack (up)
báť sa [nedok.]
to fear

to be afraid

to be scared
baviť sa [nedok.]
to have fun

to amuse oneself
Usage Examples Slovak
 • Ale kým sa daný obvod otestuje alebo uchytí na trhu (ťažko sa dá predvídať), tak sa najprv realizuje, testuje a distribuuje ako FPGA alebo CPLD, prípadne RISC (zriedkavejšie).
 • Keď sa fajčí, nasype sa na tabak alebo do marihuany, jeho halucinogénny účinok sa rozvíja veľmi rýchlo.
 • Sklenené úlomky sa triedia podľa farby, zloženia skla, typu znečistenia.
 • Pôvodne sa kesa šila z vyradených látok ktoré už nemali hodnotu a vyhadzovali sa (nasledovníci Buddhu nesmeli vlastniť nič cenné, čo sa týkalo aj kňazov).
 • septembra 1969 sa zmenila stredná všeobecnovzdelávacia škola na gymnázium.
 • Narodil sa roku 1886 na Sicílii (niekedy sa chybne uvádza dátum 1868). Ako mladík sa venoval štúdiu náboženstva, chcel sa stať kňazom. Štúdia však zanechal a venoval sa zločinu.
 • Uvádza sa, že keď sa Kleité dozvedela o smrti svojho manžela, zo žiaľu sa pomiatla a obesila sa.
 • Prvá sa vystrúha najmenšia bábika. Podľa nej sa vytvárajú väčšie.
 • Skúška lejateľnosti sa vykonáva liatím do špirálovej drážky skúšobnej formy, pokiaľ sa nezaplní vtok.
 • Ako dvadsaťšesťročný sa rozhodne „byť normálny“, zamestná sa v gramofónovej spoločnosti Polygram, ožení sa a presťahuje sa do Londýna.
 • Polotovar sa vytiahne jedným smerom, obráti sa a ťahá sa opačne. Zahnutá štruktúra pôsobí ako pridržiavač. Používa sa, ak v druhom kroku potrebujeme ťahať hlboko.
 • Pri kyslom spôsobe sa ruda spracuje roztokom a ruda sa pritom mení na hlinitú soľ. Táto sa soľ sa následne rozkladá a uvoľnuje sa hydroxid hlinitý, ktorý sa vyžíha na oxid hlinitý.
 • Takisto sa niekedy rovnica používa na vyjadrenie, že sa niečo má niečomu rovnať (požiadavka), vtedy sa často nad rovná sa pripíše výkričník.
 • Ohnutie katany sa dosahovalo nerovnomerným zakalením, kým ostrie sa zakalilo, chrbát meča sa popúšťal (alebo sa nechal pomaly vychladnúť).
 • Pokus sa nevydaril. Cez pokusy a trápenie sebadôvery pár sa rozpadá. Ona sa potom zamiluje do „"kamaráta z východu"“. Rozchádzajú sa.
 • Pole sa identifikuje spojením písmena a číslice.
 • Novej vláde sa podarilo vniesť do politiky trocha pokoja. Finančný systém sa stabilizoval, platy sa zvýšili a podpísala sa zmluva s Medzinárodným finančným fondom.
 • Tesne pred zánikom sa lievik tornáda zúži (jeho tvar sa zmení na lano), ohýba sa a nachýli sa do vodorovného smeru.
 • Predstava podľa asocianistov je samostatný element, ktorého kvalita sa nemení; meniť sa môže iba intenzita predstavy.
 • Napríklad písmeno /ج/ ("žím"), ktoré sa prepisuje ako J a štandardne sa číta [...] alebo [...], sa v Egypte vyslovuje [...], ale píše sa stále rovnako.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!